357 extra onthaalouders kunnen overschakelen naar werknemersstatuut

Publicatiedatum

Deel dit artikel

357 VTE onthaalouders die dat willen, kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon. Ook het loon van de bestaande onthaalouders werknemers stijgt, daarover werden recent afspraken gemaakt binnen het paritair comité.

 

“Het werknemersstatuut biedt betere arbeidsvoorwaarden voor onthaalouders. Het neemt ook financiële druk weg omdat het inkomen niet bepaald wordt door het aantal kinderen dat zij opvangen, at op zijn beurt de kwaliteit van de kinderopvang ten goede komt. Als het van mij afhangt moet in de toekomst elke onthaalouder die dat wil, kunnen overschakelen naar het werknemersstatuut. Dit is alvast een belangrijke stap in de goede richting.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

 

Vandaag werken ongeveer 1 op 7 onthaalouders in het werknemersstatuut. Het statuut zorgt voor inkomenszekerheid. Het biedt de mogelijkheid om als werknemer volledige en volwaardige sociale rechten op te bouwen en het vermindert de werkdruk doordat het vaste maandloon zekerheid biedt en in verhouding is met het voltijds opvangen van 4 kinderen. Het werknemersstatuut draagt op die manier bij aan het aantrekkelijker maken van het beroep van onthaalouder.

Eerder konden al 600 onthaalouders definitief omschakelen naar het werknemersstatuut. Het ging toen om de onthaalouders die deel hadden genomen aan een proefproject. De specifieke subsidie voor de kosten verbonden aan het werknemersstatuut werden toen omgezet in een reguliere subsidie. Op die manier konden onthaalouders die betrokken waren bij het proefproject ook na 31 maart in het werknemersstatuut aan de slag blijven.

Er komen daar nu zo’n 350 onthaalouders bij, dankzij de extra middelen die dit jaar voor de kinderopvang zijn uitgetrokken. In totaal gaat het om 7,5 miljoen. Onthaalouders die nu het sui generis statuut hebben en willen overschakelen of nieuwe kinderbegeleiders willen aanwerven met het werknemersstatuut kunnen tot 20 mei 2024 een aanvraag indien via de website van Kind en Gezin.

In totaal zullen zo bijna duizend onthaalouders overgestapt zijn naar het werknemersstatuut.

Extra loon

Ook voor alle andere onthaalouders in het werknemersstatuut is er goed nieuws: door de verhoging van de subsidies die in de septemberverklaring werd voorzien verhoogd hun inkomen vanaf januari met zo’n 100 euro netto per maand.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.