Hilde Crevits

Minister Crevits legt rechten vast rond privacy en bezoek voor kinderen en jongeren in jeugdhulp Wanneer kinderen en jongeren…

Lees meer

10 extra intensieve, veilige begeleidingstrajecten voor kinderen en jongeren in Oost- en West-Vlaanderen In Oost- en…

Lees meer

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits versterkt de chatlijn van de Vertrouwenscentra…

Lees meer

Vlaamse jongeren geven aan meer te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een grote bewustwording over…

Lees meer

Grootschalig bloedonderzoek bij de omwonenden van 3M gestart  Op 22 mei 2023 lieten de eerste omwonenden van de 3M-fabriek in…

Lees meer

Ouders tevreden over Kind en Gezin bij de  ondersteuning van de ontwikkeling en de opvoeding van hun kinderen   Een grootschalig…

Lees meer

Geboortecijfer met 4,3% gedaald in 2022   Na de sterke stijging met 4,6% van het geboortecijfer in 2021, daalde het…

Lees meer

Staatssecretaris de Moor & Minister Crevits brengen bezoek aan een pleeggezin dat zorgt voor een niet-begeleide minderjarige…

Lees meer

Doorgaande Lijn

16-05-2023

Ministers Hilde Crevits en Ben Weyts zetten volgende stap in de 12 proefprojecten waar kinderopvang en kleuterschool in elkaar…

Lees meer