Kinderopvang

Onze kinderen verdienen op elk moment een veilige, warme omgeving en de beste zorgen.

Het versterken van de kinderopvang en het herstellen van het vertrouwen in de kinderopvang zijn daarom voor mij absolute prioriteiten. In Vlaanderen kunnen we rekenen op duizenden kinderbegeleiders, onthaalouders en verantwoordelijken die elke dag het beste van zichzelf geven om voor onze allerkleinsten te zorgen. Zij leveren schitterend en onmisbaar werk en verdienen ons grootste respect en dankbaarheid. Dat moeten we altijd blijven benadrukken.

Bij een klein aantal initiatieven loopt het mis en daar moet dan ook kordaat opgetreden worden. Want niets is belangrijker dan de veiligheid van onze allerkleinsten. Daarom hebben we voor meer inspecteurs gezorgd en gaat elke opvang waarover slechts de minste twijfel ontstaat meteen dicht. Afhankelijk van de ernst van de situatie is zo’n sluiting dan tijdelijk of definitief.


Voor ouders kan dit vervelende gevolgen hebben, dat besef ik. Daarom zijn er maatregelen genomen die het mogelijk maken dat gemeenten en steden ouders sneller aan een tijdelijke oplossing in de buurt kunnen helpen wanneer hun kinderopvang dicht gaat.


Daarnaast weet ik dat het als ouder vandaag niet altijd makkelijk is om een plaats te vinden in een kinderopvang. Er komen daarom 5000 nieuwe plaatsen bij.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg kindbegeleiders zijn om nog extra kindjes aan te nemen en de job aantrekkelijker te maken, heeft de Vlaamse Regering een belangrijke stap genomen: de ratio zal stelselmatig verlagen naar 1 begeleider per 5 kinderen in groepen met enkel baby’s tot 12 maanden, 1 begeleider per 8 kinderen in groepen met enkel kinderen vanaf 12 maanden en 1 begeleider per 7 kinderen in gemengde groepen. Een belangrijke stap om de werkdruk te verlagen en de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen!


Er is ook gekozen om meer geld te investeren in wie zorgt. Via een sociaal akkoord is de koopkracht van mensen die in de zorg staan verhoogd en geven we elk talent in onze maatschappij de kans om via zij-instroom laagdrempelig en betaald een opleiding op de vloer te volgen. Op die manier beschikken mensen over de juiste kwalificaties en kunnen ze tegelijkertijd al een handje helpen. Voor de coaching op de werkvloer voorzien we 7000 euro per traject.


Specifiek voor de kinderopvang zijn er bijkomende maatregelen genomen om meer gelijkheid te creëren in de sector, met als gevolg dat heel wat kinderopvanginitiatieven kunnen rekenen op hogere subsidies en lonen. Bij sommigen betekent dit een subsidie die tot 10 keer hoger is dan voordien. Daarmee kunnen we echt een verschil maken op het vlak van loon, personeel en kwaliteit.


Al deze maatregelen vragen uiteraard middelen. In de begrotingsbesprekingen voor 2024 is er beslist om jaarlijks 270 miljoen euro extra te investeren, bovenop de eerdere extra investering van 115 miljoen euro. Daarmee zal het totale jaarbudget voor onze kinderopvang stijgen tot meer dan 1,1 miljard euro, een historisch hoog budget. Het gaat over een verdubbeling van het budget deze legislatuur en verdrievoudiging op 10 jaar tijd.


Ik wil uitdrukkelijk de sector en de betrokken experten bedanken waarmee mijn collega's en ik de afgelopen periode tal van maatregelen hebben uitgewerkt. Maar het werk is nog niet af: de uitdaging is de toekomst van de kinderopvang voorbereiden.  Daarom heb ik gevraagd aan vertegenwoordigers van kinderen en ouders, van het werkveld (organisatoren en medewerkers) en experten om samen te werken aan een toekomstplan, concrete voorstellen om de Vlaamse kinderopvang te hervormen.  In maart 2024 presenteerden zij hun toekomstplan, een visie op waar we over 10 jaar willen staan. Het zet de krijtlijnen uit om ervoor te zorgen dat op termijn elk kind en elk gezin in Vlaanderen een beroep kunnen doen op kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Het toont dat er intussen al heel wat stappen gezet zijn.

Maar we zijn er nog niet. 

Voor onze allerkleinsten, hun ouders en de mensen die elke dag het beste van zichzelf geven om hen liefdevol op te vangen, zetten we het werk verder.

Op mijn engagement kan je rekenen,
Hilde