Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Deel dit artikel

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

“De overheid beschikt over veel nuttige informatie over de zorgvoorzieningen. Die willen we zoveel mogelijk toegankelijk maken voor de burger. De voorbije jaren hebben we bijvoorbeeld de inspectieverslagen online gezet van de kinderopvang, woonzorgcentra en andere sectoren. Via de Sociale Kaart kon je al gemakkelijk zorgaanbieders online opzoeken. Daar voegen we nu bij elk woonzorgcentrum een fiche aan toe met basisinfo. Helemaal nieuw is nu de website www.waarderingsplatform.be waar mensen hun persoonlijke meningen en ervaringen met onze zorgvoorzieningen kunnen achterlaten.. We starten de website vandaag op in een proeffase, met een beperkt aantal voorzieningen. Stelselmatig zullen dan meer en meer organisaties via de website de ervaringen van hun gebruikers kunnen weergeven.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

“Het Waarderingsplatform geeft een stem aan mensen met een zorg- of ondersteuningsnood. Zij kunnen het platform gebruiken om hun ervaringen op een transparante manier met elkaar en de zorgverstrekker te delen. We willen de dialoog tussen organisaties en hun gebruikers stimuleren en samen werken aan een mogelijke kwaliteitsverbetering. Daarnaast hopen we de goede praktijken van de zorg en ondersteuning in Vlaanderen terecht in de kijker te zetten.” - Jan Brocatus, coördinator van het Waarderingsplatform 

Op die manier wil minister Crevits zoveel mogelijk transparantie bieden over het erkende zorg- en ondersteuningsaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie bieden die kan helpen bij hun keuzes in de zorg, ondersteuning en opvang. Bovendien wenst ze daarmee de dialoog tussen gebruikers en organisaties te stimuleren en zo in te zetten op mogelijke verbetering van kwaliteit. 

 

Waarderingsplatform.be verzamelt gebruikerservaringen 

Op de nieuwe website waarderingsplatform.be kunnen burgers een waardering achterlaten van hun woonzorgcentrum, kinderopvang (gezinsopvang en groepsopvang), verblijf in een ondersteuning voor personen met een handicap en verschillende types centra die jeugdhulp aanbieden.  

 

Gebruikers kunnen hun ervaring delen aan de hand van scores en inhoudelijke feedback op verschillende aspecten die relevant zijn voor dat type organisaties. Bij een waardering van een kinderopvang, kan een gebruiker bijvoorbeeld feedback geven over de toegang tot de opvang, de inrichting, de medewerkers in de organisatie en andere aspecten. Aan het einde van de waardering volgt er ook nog de mogelijkheid tot algemene feedback.  

 

Vandaag staan nog niet alle organisaties en voorzieningen op het platform. Enkel organisaties die vrijwillig deelnemen, kunnen door hun gebruikers al gewaardeerd worden. 65 organisaties hebben aangegeven deel te nemen willen vanaf het begin. Van zodra alle afspraken gemaakt zijn met de organisaties en een deelnameovereenkomst afgerond is, komen ze op het waarderingsplatform. Van die 65 organisaties staan er nu 45 organisaties online. Daarnaast hebben ongeveer 150 organisaties aangegeven dat ze interesse hebben om deel te nemen. 

 

Het platform wordt onafhankelijk beheerd door een consortium van organisaties, die zowel gebruikers als organisaties vertegenwoordigen. Het consortium zal instaan voor een onafhankelijke eindredactie op de geplaatste waarderingen, zodat die voldoen aan de gebruikersvoorwaarden die op de website vermeld staan (o.a. geen persoonsgegevens vermelden, respectvol taalgebruik, per gebruiker één waardering per situatie/ervaring). Het consortium zal ook in de vier betrokken sectoren organisaties aanmoedingen om zich op het platform aan te bieden voor waarderingen van hun gebruikers. Elke organisatie die interesse toont, wordt door het consortium gecontacteerd.. 

 

Vlaams minister Hilde Crevits: “We starten deze website nu op  in een proeffase, waarbij voorzieningen zelf kunnen kiezen of ze instappen of niet. We vertrouwen erop dat er daarna stap voor stap meer voorzieningen zullen bijkomen.; . Zo kan elke voorziening zich op eigen tempo voorbereiden om bij zijn gebruikers promotie te maken voor het platform en hen te motiveren om hun evaluatie en ervaringen daarop achter te laten.  Dit geeft voorzieningen een extra manier om feedback te krijgen en met de gebruikers in dialoog te gaan en zo de zorg waar nodig nog beter te organiseren.” 

 

“We starten met een beperkt aantal organisaties in een pilootproject. Dit pilootproject is uniek omdat het over de vier sectoren heen werkt. De komende twee jaar gaan we samen een leerproces aan. We verzamelen feedback bij de deelnemende organisaties en evalueren hoe we het platform kunnen optimaliseren en de gebruikerservaring kunnen verhogen.”  - Jan Brocatus, coördinator van het Waarderingsplatform 

 

Sociale Kaart wordt uitgebreid met basisinfo over elk woonzorgcentrum 

Tegelijk wordt ook het informatieaanbod op de Vlaamse Sociale kaart (https://www.desocialekaart.be) uitgebreid. Op die website kan iedereen, zowel burgers als zorgverleners, het hele zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel opzoeken. Ze vinden er niet alleen adres- en contactgegevens, maar ook de beschrijving van het aanbod, de doelgroep, openingsuren van de zorgvoorziening, … 

 

De Sociale Kaart ontsluit nu voor de woonzorgcentra meer basisgegevens. In de eerste fase worden 4 categorieën van gegevens publiek gemaakt: 

  • Capaciteit: het aantal erkende woongelegenheden en eventuele bijkomende erkenningen of gespecialiseerde plaatsen waarover het woonzorgcentrum beschikt 
  • Bewoners: globale gegevens over geslacht, leeftijd en zorgzwaarte van de bewoners (niet op individueel niveau) 
  • Financieel: de gemiddelde dagprijs die de bewoners betalen en de bijzondere tegemoetkoming zorg die het woonzorgcentrum ontvangt per bewoner 
  • Opvolging door de overheid: gegevens over eventueel verhoogd toezicht en de datum van de laatste inspectie en een link naar het inspectieverslag. 

 In latere fasen zullen ook andere gegevens gepubliceerd worden, bijvoorbeeld over het aantal personeelsleden. De specifieke gegevens over de woonzorgcentra worden beschikbaar gemaakt via https://www.desocialekaart.be/woonzorgcentra. Op die manier kunnen (potentiële) bewoners en hun familieleden  informatie op een toegankelijke en laagdrempelige manier opzoeken.  

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.