Al 420 woonzorgcentra nemen deel aan grootschalige bevraging van bewoners

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Tijdens het symposium van het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg maakte minister Crevits bekend dat er meer dan 400 woonzorgcentra deelnemen aan de grootschalige bevraging van de ervaringen rond leven, wonen en zorg van bewoners in de woonzorgcentra. Verschillende woonzorgcentra organiseren vandaag al gelijkaardige initiatieven, elk met hun eigenheid. Maar de Vlaamse Regering besliste om dit op een wetenschappelijke manier te organiseren. Ze werken hiervoor samen met het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad.

Minister Hilde Crevits: “We willen de kwaliteit van zorg, wonen en leven voor de bewoners in onze woonzorgcentra blijven verbeteren. Op die manier creëren we nog meer toegevoegde waarde aan een verblijf in onze Vlaamse woonzorgcentra. Om kwaliteit nog beter af te stemmen op de noden van de bewoners, hebben we hun mening nodig. Want hun ervaring is belangrijk.”

Het doel van dit project rond bewonersparticipatie is om een wetenschappelijk onderbouwd beeld te krijgen over hoe bewoners en hun naasten kwaliteit van leven, wonen en zorg in Vlaamse woonzorgcentra ervaren. We denken daarbij aan maaltijden, accommodatie, communicatie, omgang met personeel en medebewoners, privacy, algemeen welbevinden, autonomie …. Het biedt de bewoner inspraak in het beleid en moet de woonzorgcentra de nodige inzichten bieden om de kwaliteit van leven, wonen en zorg verder te verbeteren. Het moet er ook toe leiden dat de resultaten van de metingen op een juiste en betrouwbare manier met elkaar kunnen vergeleken worden, waarbij een lerend netwerk wordt opgezet en kennisuitwisseling gestimuleerd. Een deelname aan het project is geheel vrijwillig en kosteloos voor de woonzorgcentra. In ruil voor hun deelname ontvangen de woonzorgcentra een gepersonaliseerd rapport met feedback en kunnen ze deelnemen aan het lerend netwerk.

Er zijn ook al meer dan 400 vrijwilligers gevonden om deze bevragingen af te nemen. Zij volgen, met ondersteuning vanuit de Vlaamse Ouderenraad, een opleiding en gaan nadien naar verschillende woonzorgcentra te gaan om in gesprek met een twintigtal bewoners per voorziening. Sommigen zijn al op pad. Voor de bewoners die niet in staat zijn om een vragenlijst te beantwoorden, wordt een specifieke observatiemethodiek gebruikt om de door hen ervaren kwaliteit na te gaan. Wie interesse heeft, kan zich nog altijd kandidaat stellen via: https://kwaliteitsbevraging.be

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.