Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

900.000 euro subsidie voor nieuw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Torhout

Voor de bouw van een nieuw Centrum Geestelijke Gezondheidscentrum Prisma in Torhout is er in een investeringssubsidie van 900.000 euro voorzien. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. De nieuwbouw komt op de hoek van de Zwevezele- en de Vanhullestraat. De nieuwe infrastructuur is nodig om kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen met complexe problematieken.

Minister Crevits opent nieuw OverKop-huis in Zeebrugge en kondigt 18 nieuwe OverKop-huizen aan in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft vandaag het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. 

Positieve tendens rond medicatiebeleid in woonzorgcentra

Zorginspectie publiceert voor het tweede jaar op rij een rapport dat inspectieresultaten over het medicatiebeleid in woonzorgcentra bundelt. De sector ondernam het afgelopen jaar verschillende acties die zich ook vertalen in de inspectieresultaten. Van alle 4.007 medicatieaspecten die Zorginspectie beoordeelde bij 300 inspecties, waren deze 2.920 keer of 73% correct uitgevoerd. Dat zijn goede resultaten, maar er blijft ruimte voor verbetering.  

Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

Ruim 1,7 miljoen euro voor revalidatiecentrum Ter Linde in Puurs-Sint Amands

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringstoelage toe van ruim 1,7 miljoen euro voor een nieuwbouw voor het revalidatiecentrum Ter Linde in de wijk Kalfort in Puurs-Sint Amands. Het gaat om de bouw van een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals mentale ontwikkelingsretardatie, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, taalstoornissen, motorische stoornissen, hyperkinetische stoornissen, stemmings- en gedragsstoornissen.

330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe van 330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings van het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in de Fabiolalaan te Diest. Het dagcentrum biedt zinvolle dagbesteding aan ouderen en ondersteunt hen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het multidisciplinair team staat in voor de nodige ondersteuning en verzorging, en stemt af met de thuiszorg.

Investeringssubsidie voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol. Het gaat om een subsidie voor 16 plaatsen kinderopvang. De nieuwbouw komt op de campus van het dienstencentrum De Witte Mol. De werking van het kinderdagverblijf staat wel los van de het dienstencentrum.

1,7 miljoen coronavaccins besteld, al ruim 400.000 vaccins geplaatst

Er werden in Vlaanderen al ruim 1,7 miljoen coronavaccins besteld door lokale actoren waarvan er momenteel al ruim 400.000 werden geplaatst én geregistreerd. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het gaat om 217.629 vaccins toegediend en geregistreerd door huisartsen, 117.330 bij apothekers, 49.067 in woonzorgcentra en nog ruim 19.000 in ziekenhuizen en op plaatsen zoals CAW’s, revalidatiecentra, bedrijfsgeneeskundige diensten en VAPH-zorgaanbieders.

1,1 miljoen euro voor aankoop wijkgezondheidscentrum in Gent

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringsbedrag van 1,1 miljoen euro toe voor de aankoop van het wijkgezondheidscentrum (WGC) Malpertuus in Gent. WGC Malpertuus heeft plannen om het wijkgezondheidscentrum waar al sinds 2019 zorg wordt aangeboden, zelf aan te kopen. Met de aankoop van het gebouw gaat een investering van 2,5 miljoen euro gepaard. 

1700 studenten bachelor verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Zo’n 1700 bachelorstudenten verpleegkunde die in het academiejaar 2022-2023 afstudeerden, zullen 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage tijdens het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van vragen van verschillende parlementsleden in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams parlement. De minister brengt het dossier binnenkort op de Vlaamse Regering.