Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager.

“We zien dat er nog groeimogelijkheden zijn in het uitbreiden van kinderopvang via bedrijven. Daarom lanceren we een nieuw model waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker is om te investeren. Omdat het gaat om plaatsen die voldoen aan de hoogste voorwaarden, investeren we zo verder in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang. De bedoeling is om nu eerst lessen te trekken uit de proefprojecten die het komend voorjaar opstarten. - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

“Het niet vinden van kinderopvang horen we nog te vaak als reden om niet aan de slag te gaan. Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven willen we meer mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het aanbieden van kinderopvang via deze weg ook een extra troef voor werkgevers om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.” - Vlaams minister van Werk Jo Brouns

 

In het kader van de Septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering beslist om het aanbieden van kinderopvang via bedrijven verder te versterken. Kinderopvang in een bedrijfscontext bestaat vandaag al: de wetgeving voorziet nu al de mogelijkheid om zelf bedrijfsopvang te organiseren. Maar de toepassing blijft veelal beperkt tot grote ondernemingen die over voldoende ruimte, expertise en middelen beschikken om zelf een grote investering te doen in een eigen crèche.

 

Daarom lanceren minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns een oproep om bedrijven te ondersteunen om zelf aan de slag te gaan en te investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters. Het nieuwe systeem moet de drempel verlagen voor bedrijven om te investeren in kinderopvang voor hun medewerkers. Bedrijven die er mee aan de slag willen, zullen kunnen rekenen op begeleiding op maat.

 

Meer kwalitatieve plaatsen dichtbij huis

Het nieuwe model breidt het aantal beschikbare plaatsen in Vlaanderen uit en investeert tegelijk ook verder in de kwaliteit in de kinderopvang. Zo is het de bedoeling om enkel kwalitatieve plaatsen te creëren die voldoen aan de hoogste standaarden. Een bijkomend voordeel is dat ouders een opvang in de buurt kunnen kiezen. Op die manier hebben ouders dichtbij huis opvang ter beschikking, wat ook beantwoord aan de tendens naar meer thuiswerk in bedrijven.

Om de praktische uitrol te faciliteren, wordt er in een oproep gelanceerd naar organisaties om bedrijven bij te staan. Er wordt gemikt op partnerschappen tussen organisaties die veel ondernemingen bereiken (zoals bv. werkgeversorganisaties) organisator(en) van kinderopvang. Er wordt hiervoor 1 miljoen aan extra middelen voorzien waarmee in deze fase vijf partnerschappen aan de slag kunnen.

De oproep staat sinds vandaag open. De bedoeling is dat vanaf 1 februari de eerste proefprojecten met het nieuwe model van start gaan.

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/oproep-voor-proeftuinen-voor-een-nieuw-model-kinderopvang

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.