Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager.

“We zien dat er nog groeimogelijkheden zijn in het uitbreiden van kinderopvang via bedrijven. Daarom lanceren we een nieuw model waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker is om te investeren. Omdat het gaat om plaatsen die voldoen aan de hoogste voorwaarden, investeren we zo verder in kwaliteit, in beschikbaarheid van plaatsen en in de mensen die werken in de kinderopvang. De bedoeling is om nu eerst lessen te trekken uit de proefprojecten die het komend voorjaar opstarten. - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

“Het niet vinden van kinderopvang horen we nog te vaak als reden om niet aan de slag te gaan. Door bijkomende plaatsen te creëren via bedrijven willen we meer mensen kansen bieden op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het aanbieden van kinderopvang via deze weg ook een extra troef voor werkgevers om nieuw personeel aan te trekken of om de huidige medewerkers aan de slag te houden.” - Vlaams minister van Werk Jo Brouns

 

In het kader van de Septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering beslist om het aanbieden van kinderopvang via bedrijven verder te versterken. Kinderopvang in een bedrijfscontext bestaat vandaag al: de wetgeving voorziet nu al de mogelijkheid om zelf bedrijfsopvang te organiseren. Maar de toepassing blijft veelal beperkt tot grote ondernemingen die over voldoende ruimte, expertise en middelen beschikken om zelf een grote investering te doen in een eigen crèche.

 

Daarom lanceren minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns een oproep om bedrijven te ondersteunen om zelf aan de slag te gaan en te investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters. Het nieuwe systeem moet de drempel verlagen voor bedrijven om te investeren in kinderopvang voor hun medewerkers. Bedrijven die er mee aan de slag willen, zullen kunnen rekenen op begeleiding op maat.

 

Meer kwalitatieve plaatsen dichtbij huis

Het nieuwe model breidt het aantal beschikbare plaatsen in Vlaanderen uit en investeert tegelijk ook verder in de kwaliteit in de kinderopvang. Zo is het de bedoeling om enkel kwalitatieve plaatsen te creëren die voldoen aan de hoogste standaarden. Een bijkomend voordeel is dat ouders een opvang in de buurt kunnen kiezen. Op die manier hebben ouders dichtbij huis opvang ter beschikking, wat ook beantwoord aan de tendens naar meer thuiswerk in bedrijven.

Om de praktische uitrol te faciliteren, wordt er in een oproep gelanceerd naar organisaties om bedrijven bij te staan. Er wordt gemikt op partnerschappen tussen organisaties die veel ondernemingen bereiken (zoals bv. werkgeversorganisaties) organisator(en) van kinderopvang. Er wordt hiervoor 1 miljoen aan extra middelen voorzien waarmee in deze fase vijf partnerschappen aan de slag kunnen.

De oproep staat sinds vandaag open. De bedoeling is dat vanaf 1 februari de eerste proefprojecten met het nieuwe model van start gaan.

https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/nieuwsberichten/oproep-voor-proeftuinen-voor-een-nieuw-model-kinderopvang

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.