160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

“De uitdagingen voor onze voorzieningen worden er niet minder op. Zorgaanbieders ondersteunen steeds vaker kinderen en jongeren met complexe problematieken, en met gedrags- en emotionele stoornissen, die specifieke en intensieve hulp en ondersteuning vragen. We zorgen er voor dat bijkomende middelen ook gaan naar voorzieningen die een bijkomende werking wensen te organiseren voor kinderen met de meest complexe ondersteuningsnoden, (meervoudige) ernstige beperkingen en gedrags- en emotionele stoornissen, op die plekken waar de ondersteuning het hoogst is. Vanuit de filosofie van het nieuwe decreet investeren we in voorzieningen die gezamenlijk en met de gezinnen verantwoordelijkheid willen opnemen om te zorgen dat geen enkel kind nog tussen de mazen van het net valt.” - Hilde Crevits  

 

160 extra plaatsen schoolvervangende dagopvang en verblijf voor minderjarigen in de multifunctionele centra

 

De uitvoering van het crisis- en investeringsplan verloopt in verschillende stappen. Het aantal plaatsen voor crisisbegeleiding en crisisopvang werd eerder al uitgebreid. Er werd 1,4 miljoen euro voorzien om mobiele crisisbegeleiding uit te bouwen binnen de multifunctionele centra (MFC’s), dat zijn voorzieningen voor kinderen met een handicap tot en met 21 jaar.

 

Daarnaast werd er ruim 2 miljoen euro geïnvesteerd in MFC’s om meer kinderen 7 dagen op 7 te kunnen opvangen, waar grote nood aan is. Er werd ook een budget van 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor extra crisisbedden, en er werd 800.000 euro toegevoegd aan de bestaande crisisbedden zodat intensievere crisisbegeleiding geboden kan worden. Tot slot werden 24 MFC’s voor in totaal 2,4 miljoen versterkt om hun ondersteuning in complexe of intensieve trajecten uit te breiden.

 

Als volgende stap wordt het huidige aanbod schoolvervangende dagopvang en verblijf van de MFC’s uitgebreid. Daarvoor wordt een budget van bijna 10 miljoen euro uitgetrokken. Ruim 110 bijkomende plaatsen schoolvervangende dagopvang en 50 extra verblijfplaatsen kunnen hiermee worden gerealiseerd.

 

Afgelopen periode gebeurde er ook heel wat regionale afstemming. Op die manier gaan de bijkomende middelen echt naar voorzieningen die een bijkomende werking wensen te organiseren voor kinderen met de meest complexe ondersteuningsnoden, (meervoudige) ernstige beperkingen en gedrags- en emotionele stoornissen, op die plekken waar de ondersteuning het hoogst is. Het ondersteuningsaanbod in Vlaanderen en Brussel wordt beter gespreid en de capaciteit wordt gericht uitgebreid.

Dit resulteerde in volgende versterkingen:

 

Schoolvervangende dagopvang

Verblijf

Antwerpen

62

5

Limburg

9

6

Oost-Vlaanderen

2

18

Vlaams-Brabant

13

9

West-Vlaanderen

5

11

Brussel

20

1

Aantal plaatsen

111

50

 

 

 

Budget

5.073.183

4.847.289

 

Het VAPH zal de komende weken de definitieve verdeling met de sector vastleggen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten. 

Zelfdoding bij jonge vrouwen blijft belangrijk aandachtspunt

In 2022 waren er in Vlaanderen 1.024 zelfdodingen. Dat is een stijging van 3,7% in vergelijking met 2020. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Sinds 2020 is het aantal suïcides bij vrouwen met 17,8% gestegen. In 2021 was er nog een globale daling ten opzichte van 2020. Maar deze nieuwe cijfers van 2022 tonen aan dat zelfdoding een grote maatschappelijke uitdaging blijft. Daarom zet het actieplan suïcidepreventie in op verschillende nieuwe acties om de doelstelling van 10% minder sterfte door suïcide tegen 2030 te halen.