Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder ontvangen 90.000 euro van minister Crevits in strijd tegen intrafamiliaal geweld

Publicatiedatum

Deel dit artikel

"Het project van eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder zal eerstelijnsprofessionals ondersteunen in het detecteren, signaleren en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld. Het gaat over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Zij staan heel dicht bij mensen, maar gezien het gevoelige thema is het niet altijd evident om een gesprek aan te gaan met ouders. Het project wil hen de juiste methodieken aanreiken en zorgverleners in de regio stimuleren om impactvol samen te werken. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen.” Hilde Crevits

Internationaal onderzoek toont aan dat de helft van de bevolking voor de leeftijd van 18 jaar te maken kreeg met één of meerdere ingrijpende ervaringen. Wanneer negatieve ervaringen zoals intrafamiliaal geweld of traumatische gebeurtenissen als een scheiding zich opstapelen en een kind zich niet gehoord of gesteund voelt, vergroot het risico op ontwikkelingstrauma.  

Ontwikkelingstrauma ontstaat op jonge leeftijd, maar is ook een bedreiging voor het welzijn en de gezondheid in latere levensfasen en zelfs voor volgende generaties. 

Daarom heeft minister van Welzijn Hilde Crevits beslist om binnen de eerstelijnszones meer in te zetten op kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd. Dit kan de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd beperken. De Koning Boudewijnstichting kreeg de opdracht om hulp- en zorgverleners in de eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel hierin te ondersteunen via de begeleiding van 10 proefprojecten. Tijdens de projecten worden handvaten en tools aangereikt. Er worden ook samenwerkingen uitgebouwd die zorg- en hulpverleners alter maken voor bepaalde signalen of plotse veranderingen binnen een gezin.  

Er werd daartoe een oproep gelanceerd naar eerstelijnszones. Een van de gekozen projecten is het project ‘Veilige Havens’ van de eerstelijnszones Westhoek (bevoegd voor o.a. Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) en Westkust en Polder (bevoegd voor Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Veurne, Alveringem, Middelkerke en Diksmuide). Zij slaan de handen in elkaar slaan om eerstelijnsprofessionals, die vaak in thuissituaties komen, methodieken en richtlijnen aan te reiken om snel kindermishandeling en -verwaarlozing te detecteren, te signaleren, te stoppen en herhaling ervan te voorkomen.  

Concreet zal een vorming georganiseerd worden en zal er bekeken worden hoe alle zorgverleners binnen de beide eerstelijnszones nog beter kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat gevallen van kindermishandeling en -verwaarlozing niet tussen de mazen van het glippen. De bedoeling is om de zorg binnen de eerstelijnszones zo te organiseren dat deze continu gegarandeerd is. 

Het project ontvangt 90.000 euro steun van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. 

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.