Eerstelijnszone Westhoek en Westkust & Polder ontvangen 90.000 euro van minister Crevits in strijd tegen intrafamiliaal geweld

Publicatiedatum

Deel dit artikel

"Het project van eerstelijnszones Westhoek en Westkust & Polder zal eerstelijnsprofessionals ondersteunen in het detecteren, signaleren en bespreekbaar maken van intrafamiliaal geweld. Het gaat over zorgprofessionals als huisartsen, sociaal werkers en eerstelijnspsychologen. Zij staan heel dicht bij mensen, maar gezien het gevoelige thema is het niet altijd evident om een gesprek aan te gaan met ouders. Het project wil hen de juiste methodieken aanreiken en zorgverleners in de regio stimuleren om impactvol samen te werken. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen.” Hilde Crevits

Internationaal onderzoek toont aan dat de helft van de bevolking voor de leeftijd van 18 jaar te maken kreeg met één of meerdere ingrijpende ervaringen. Wanneer negatieve ervaringen zoals intrafamiliaal geweld of traumatische gebeurtenissen als een scheiding zich opstapelen en een kind zich niet gehoord of gesteund voelt, vergroot het risico op ontwikkelingstrauma.  

Ontwikkelingstrauma ontstaat op jonge leeftijd, maar is ook een bedreiging voor het welzijn en de gezondheid in latere levensfasen en zelfs voor volgende generaties. 

Daarom heeft minister van Welzijn Hilde Crevits beslist om binnen de eerstelijnszones meer in te zetten op kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd. Dit kan de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd beperken. De Koning Boudewijnstichting kreeg de opdracht om hulp- en zorgverleners in de eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel hierin te ondersteunen via de begeleiding van 10 proefprojecten. Tijdens de projecten worden handvaten en tools aangereikt. Er worden ook samenwerkingen uitgebouwd die zorg- en hulpverleners alter maken voor bepaalde signalen of plotse veranderingen binnen een gezin.  

Er werd daartoe een oproep gelanceerd naar eerstelijnszones. Een van de gekozen projecten is het project ‘Veilige Havens’ van de eerstelijnszones Westhoek (bevoegd voor o.a. Heuvelland, Houthulst, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke) en Westkust en Polder (bevoegd voor Nieuwpoort, De Panne, Koksijde, Veurne, Alveringem, Middelkerke en Diksmuide). Zij slaan de handen in elkaar slaan om eerstelijnsprofessionals, die vaak in thuissituaties komen, methodieken en richtlijnen aan te reiken om snel kindermishandeling en -verwaarlozing te detecteren, te signaleren, te stoppen en herhaling ervan te voorkomen.  

Concreet zal een vorming georganiseerd worden en zal er bekeken worden hoe alle zorgverleners binnen de beide eerstelijnszones nog beter kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat gevallen van kindermishandeling en -verwaarlozing niet tussen de mazen van het glippen. De bedoeling is om de zorg binnen de eerstelijnszones zo te organiseren dat deze continu gegarandeerd is. 

Het project ontvangt 90.000 euro steun van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. 

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.