Vlaanderen wil pionier zijn in het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden bij kinderen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits gaat meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om  hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking bewust te maken van het belang van de eerste levensjaren van een kind. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op  problemen op latere leeftijd  en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving. Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools.

Vlaanderen neemt hier absoluut wereldwijd een pioniersrol op. Samen met Schotland zijn we de enige die hier nu concreet mee aan de slag gaan in het beleid. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen. Zorgen die op latere leeftijd om veel meer gespecialiseerde hulp vragen. Onze samenleving en ons zorgsysteem hebben nood aan meer bewustzijn en expertise. Eerste stap is het geven van concrete handvaten en ondersteuning aan zorgpartners binnen onze eerstelijnszones. Daarvoor voorzien we in 5 miljoen euro. Het zal een grote mentaliteitswijziging vragen om de impact op langere termijn te kunnen voelen, maar het resultaat is het meer dan waard. Voorkomen is voor elke patiënt zoveel keer beter dan genezen en het kost onze maatschappij ook minder.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits  

Naar aanleiding van een gesprek over het belang van de 1000 eerste dagen van het kind in De Zevende Dag pleitte Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits voor meer bewustzijn in Vlaanderen rond de impact van negatieve ervaringen in  vroege levensjaren op latere leeftijd. Er is wereldwijd al veel onderzoek naar gedaan, maar binnen onze samenleving is het nog te weinig verankerd. Daar wil minister Crevits verandering in brengen. 

De Koning Boudewijnstichting krijgt tot 2025 de opdracht om ervoor te zorgen dat de hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking meer aan de slag gaan met de negatieve ervaringen of trauma’s (ACE’s of Adverse Childhood Experiences) in de omgeving van een kind zoals bijvoorbeeld stress door een scheiding of plotse veranderingen binnen gezin, maar ook ongezonde leefomgeving of verslavingsproblematieken bij ouders zoals alcohol en drugs. Dit werken we samen met de eerstelijnszones uit in 2023, waarvoor we ook de nodige middelen zullen voorzien.

Meer kans op problemen op latere leeftijd

Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat maar liefst 11% van de kinderen 4 negatieve ervaringen (ACE’s) meemaakt als kind. Deze negatieve ervaringen of trauma’s hebben een duidelijk effect op de hersenen van kinderen. Het zorgt ervoor dat ze meer vatbaar zijn voor psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd. Zo toont de studie binnen de groep kinderen met 4 negatieve ervaringen, zij later als volwassenen tot 40% van alle zware drinkers, rokers of drugsgebruikers vertegenwoordigen. Het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden binnen gezinnen biedt daardoor vele voordelen op vlak van gezondheidszorg: gezondheidsproblemen kunnen beter voorkomen worden, wat meer kansen biedt aan de patiënt en de nood aan gespecialiseerde hulp op latere leeftijd verkleint. Dit zorgt ervoor dat de kost voor de samenleving bij preventief werken ook veel lager is.

Belang van geïntegreerde samenwerking tussen zorgpartners

De nieuwe methode die minister Crevits wil invoeren vraagt een populatiebrede aanpak om te slagen. Door kinderbegeleiders, CLB’s, huisartsen, de Huizen van het Kind en lokale diensten, … te betrekken, te informeren en concrete handvaten te geven kunnen meer kinderen vroegtijdig geholpen worden. De bedoeling is om bij alle kinderen in Vlaanderen vroegtijdig kwetsbaarheden te detecteren door op verschillende fronten in de samenleving aan de slag te gaan.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.