Vlaanderen wil pionier zijn in het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden bij kinderen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits gaat meer inzetten op de kennis, bewustzijn en vaardigheden rond negatieve ervaringen en trauma’s in de kindertijd om de impact van psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd te beperken. De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om  hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking bewust te maken van het belang van de eerste levensjaren van een kind. Uit onderzoek blijkt dat die eerste jaren een impact kunnen hebben op  problemen op latere leeftijd  en vroegdetectie heel wat baten kan opleveren op vlak van gezondheidszorg en deelname aan de samenleving. Minister Crevits voorziet 5 miljoen euro voor de verspreiding van expertise en het aanreiken van concrete tools.

Vlaanderen neemt hier absoluut wereldwijd een pioniersrol op. Samen met Schotland zijn we de enige die hier nu concreet mee aan de slag gaan in het beleid. Door vroegtijdig kinderen en hun ouders te helpen en kwetsbaarheden te detecteren, kunnen we veel zorgen op latere leeftijd voorkomen. Zorgen die op latere leeftijd om veel meer gespecialiseerde hulp vragen. Onze samenleving en ons zorgsysteem hebben nood aan meer bewustzijn en expertise. Eerste stap is het geven van concrete handvaten en ondersteuning aan zorgpartners binnen onze eerstelijnszones. Daarvoor voorzien we in 5 miljoen euro. Het zal een grote mentaliteitswijziging vragen om de impact op langere termijn te kunnen voelen, maar het resultaat is het meer dan waard. Voorkomen is voor elke patiënt zoveel keer beter dan genezen en het kost onze maatschappij ook minder.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits  

Naar aanleiding van een gesprek over het belang van de 1000 eerste dagen van het kind in De Zevende Dag pleitte Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits voor meer bewustzijn in Vlaanderen rond de impact van negatieve ervaringen in  vroege levensjaren op latere leeftijd. Er is wereldwijd al veel onderzoek naar gedaan, maar binnen onze samenleving is het nog te weinig verankerd. Daar wil minister Crevits verandering in brengen. 

De Koning Boudewijnstichting krijgt tot 2025 de opdracht om ervoor te zorgen dat de hulp- en zorgverleners in alle 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel in hun dagelijkse werking meer aan de slag gaan met de negatieve ervaringen of trauma’s (ACE’s of Adverse Childhood Experiences) in de omgeving van een kind zoals bijvoorbeeld stress door een scheiding of plotse veranderingen binnen gezin, maar ook ongezonde leefomgeving of verslavingsproblematieken bij ouders zoals alcohol en drugs. Dit werken we samen met de eerstelijnszones uit in 2023, waarvoor we ook de nodige middelen zullen voorzien.

Meer kans op problemen op latere leeftijd

Uit een onderzoek in Nederland blijkt dat maar liefst 11% van de kinderen 4 negatieve ervaringen (ACE’s) meemaakt als kind. Deze negatieve ervaringen of trauma’s hebben een duidelijk effect op de hersenen van kinderen. Het zorgt ervoor dat ze meer vatbaar zijn voor psychische, sociale of fysieke problemen op latere leeftijd. Zo toont de studie binnen de groep kinderen met 4 negatieve ervaringen, zij later als volwassenen tot 40% van alle zware drinkers, rokers of drugsgebruikers vertegenwoordigen. Het vroegtijdig detecteren van kwetsbaarheden binnen gezinnen biedt daardoor vele voordelen op vlak van gezondheidszorg: gezondheidsproblemen kunnen beter voorkomen worden, wat meer kansen biedt aan de patiënt en de nood aan gespecialiseerde hulp op latere leeftijd verkleint. Dit zorgt ervoor dat de kost voor de samenleving bij preventief werken ook veel lager is.

Belang van geïntegreerde samenwerking tussen zorgpartners

De nieuwe methode die minister Crevits wil invoeren vraagt een populatiebrede aanpak om te slagen. Door kinderbegeleiders, CLB’s, huisartsen, de Huizen van het Kind en lokale diensten, … te betrekken, te informeren en concrete handvaten te geven kunnen meer kinderen vroegtijdig geholpen worden. De bedoeling is om bij alle kinderen in Vlaanderen vroegtijdig kwetsbaarheden te detecteren door op verschillende fronten in de samenleving aan de slag te gaan.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.