BAR-middelen belangrijk voor Vlaamse visserijsector en kustgemeenschap

Publicatiedatum

Tags

Visserij

Deel dit artikel

De middelen uit het Brexit Adjustment Reserve (BAR) zijn cruciaal voor de Vlaamse visserijsector en ruimere kustgemeenschap. Dat heeft Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits gezegd op een slotevent van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen in Brugge. Die middelen werden ter beschikking gesteld door de Europese Unie om de gevolgen van de Brexit begin 2021 op te vangen. Voor visserij en de kustgemeenschap is er 50 miljoen euro ter beschikking gesteld.  

“De gevolgen van de Brexit zijn heel ingrijpend voor de Vlaamse vissersvloot. De toegang tot de Britse kustwateren en de exclusieve economische zone van het Verenigd Koninkrijk zijn voor onze vissers broodnodig. Samen met de sector zijn we de voorbije jaren op zoek gegaan hoe we de veerkracht van de duurzame Vlaamse visserij kunnen versterken. De middelen van de BAR zijn dan ook op verschillende fronten gebruikt: voor onze vissers, voor visverwerking, voor onderzoek, voor innovatie en voor promotie.” Hilde Crevits 

 In Brugge maakte VLAIO vandaag onder de titel ‘Een zee van opportuniteiten’ een balans op van de realisaties die er gekomen zijn dankzij de Europese BAR middelen. Met die middelen werden tal van organisaties, ondernemingen en overheidsinstanties financieel ondersteund na de Brexit om zich aan te passen aan de nieuwe economische, culturele en toeristische relatie met het Verenigd Koninkrijk. De middelen hebben de grootste economische schok moeten opvangen. 

 Zeker voor de visserijsector was ondersteuning echt noodzakelijk. Meer dan de helft van de Vlaamse vis wordt gevangen in Britse wateren. Waarbij andere sectoren veelal geraakt zijn omdat de handel met het VK is bemoeilijkt, is binnen de visserij het primaire bedrijfsproces verstoord. Brexit heeft hier op verschillende manieren invloed op gehad, op het vlak van quota, aanlandingen in Britse havens en de tijdige toekenning van licenties. 

 Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits gaf een overzicht van de realisaties voor de visserijsector. De daling van vangstrechten en de aanpassingen van de toegangsvoorwaarden door de Brexit hebben een serieuze rem gezet op de activiteiten van de visserijsector, zowel voor de kleinere als de grote vaartuigen. Vlaamse vissers moesten zich versneld aanpassen. 

 In dialoog met het Departement Landbouw en Visserij, de Rederscentrale, de Vismijn, de onderzoekscentra ILVO en VLIZ, VLAM en andere partners is er gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de BAR geboden heeft. Zo is er ondersteuning van de reders, werden er testreizen naar de Britse havens gefinancierd, opleidingen georganiseerd, visserijonderzoek gesteund en voor de lokale verkoop van onze vis werd er voluit gekozen voor vispromotie met klinkende acties als ‘Visser tot vork’ en ‘Zee van Smaak’.  

 Op het vlak van onderzoek werd er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de migratiepatronen van tong. Dat is niet enkel nuttig voor de reders, maar ook als informatie aan de Europese onderhandelingstafel wanneer de vangstmogelijkheden in de Britse wateren worden besproken. Onze vissers hebben historisch in deze wateren heel wat activiteiten voor hun vangsten. Het zijn nog steeds wateren waar onze vissers traditioneel naartoe trekken voor hun vangsten. Er wordt door ILVO  ook ingezet op onderzoek naar de mogelijkheden voor lokale en duurzame visvangst en samen met VLIZ verhogen ze de kennis over het ecosysteem op zee. 

 Een belangrijke realisatie is het Marifish project in Oostende, een nieuwe bruisende plek voor startende en groeiende bedrijven voor aquacultuur en visserij. Het is een rijke kruisbestuiving van ondernemingen, onderzoekers, organisaties en de overheid met een bijhorende Leerstoel 

 Alles samen is er 50 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de visserijsector en de kustgemeenschap. 

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.