Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

"Een nieuw gebouw voor Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren biedt tal van voordelen. Een betere infrastructuur, nauwe samenwerking met de buitenschoolse opvang en ruimte om te spelen. Naast de financiële steun voor het gebouw, krijgt de kinderopvang 10 extra plaatsen. De stad hecht veel belang aan kwalitatieve kinderopvang met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen.”

 

Hopsa is een erkende inkomensgerelateerde groepsopvang van de stad Maaseik. De huidige locatie van Hopsa in Maaseik biedt geen kansen tot uitbreiding. Op de Site Scholtisplein in Neeroeteren komt er daarom een nieuwbouw met op de bovenverdieping een groepsopvang voor baby’s en peuters en op de benedenverdieping ruimte voor de stedelijke buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang breidt ook uit van 48 naar 70 plaatsen. De nieuwbouw komt in de plaats van het oude leegstaande gemeentehuis en sluit aan op het cultureel centrum dat in hetzelfde project gerenoveerd wordt. Dit zorgt voor partnerschappen een betere afstemming van activiteiten ook met het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin.

 

Voor de nieuwbouw gaat er aandacht naar het creëren van een speelse en open leefomgeving van de kinderen. Het vijfhoekige grondplan zorgt ervoor dat er niet alleen ruimte is voor openheid, maar ook voor knusse hoekjes. Elke leefgroep zal beschikken over leef- en rustruimtes. Maaseik wil ook een publiek park realiseren wat voor extra groen zorgt.

 

De totale kostprijs van de nieuwbouw Hopsa bedraagt ruim 1,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 606.000 euro.

 

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik over de investeringssteun voor Kinderopvang Hopsa:

"Deze investeringssteun is niet alleen een erkenning van ons engagement voor hoogwaardige kinderopvang, maar vormt tevens een substantiële bijdrage aan onze meerjarenplandoelstelling om een topwoonstad te zijn. Naast het realiseren van betere infrastructuur en spelruimte, versterkt het ook de samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang. Hiermee bieden we niet alleen meer ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, maar creëren we eveneens een duurzame en kindvriendelijke omgeving voor onze jongsten. Dit bevestigt het cruciale belang dat wij als stad hechten aan het welzijn en de toekomst van onze kinderen."

 

Het is de bedoeling om in februari volgend jaar met de werken te starten om die tegen het einde van het jaar af te ronden.

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.