Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

"Een nieuw gebouw voor Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren biedt tal van voordelen. Een betere infrastructuur, nauwe samenwerking met de buitenschoolse opvang en ruimte om te spelen. Naast de financiële steun voor het gebouw, krijgt de kinderopvang 10 extra plaatsen. De stad hecht veel belang aan kwalitatieve kinderopvang met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen.”

 

Hopsa is een erkende inkomensgerelateerde groepsopvang van de stad Maaseik. De huidige locatie van Hopsa in Maaseik biedt geen kansen tot uitbreiding. Op de Site Scholtisplein in Neeroeteren komt er daarom een nieuwbouw met op de bovenverdieping een groepsopvang voor baby’s en peuters en op de benedenverdieping ruimte voor de stedelijke buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang breidt ook uit van 48 naar 70 plaatsen. De nieuwbouw komt in de plaats van het oude leegstaande gemeentehuis en sluit aan op het cultureel centrum dat in hetzelfde project gerenoveerd wordt. Dit zorgt voor partnerschappen een betere afstemming van activiteiten ook met het Huis van het Kind en het consultatiebureau van Kind en Gezin.

 

Voor de nieuwbouw gaat er aandacht naar het creëren van een speelse en open leefomgeving van de kinderen. Het vijfhoekige grondplan zorgt ervoor dat er niet alleen ruimte is voor openheid, maar ook voor knusse hoekjes. Elke leefgroep zal beschikken over leef- en rustruimtes. Maaseik wil ook een publiek park realiseren wat voor extra groen zorgt.

 

De totale kostprijs van de nieuwbouw Hopsa bedraagt ruim 1,1 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 606.000 euro.

 

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik over de investeringssteun voor Kinderopvang Hopsa:

"Deze investeringssteun is niet alleen een erkenning van ons engagement voor hoogwaardige kinderopvang, maar vormt tevens een substantiële bijdrage aan onze meerjarenplandoelstelling om een topwoonstad te zijn. Naast het realiseren van betere infrastructuur en spelruimte, versterkt het ook de samenwerking met de buitenschoolse kinderopvang. Hiermee bieden we niet alleen meer ondersteuning aan kwetsbare gezinnen, maar creëren we eveneens een duurzame en kindvriendelijke omgeving voor onze jongsten. Dit bevestigt het cruciale belang dat wij als stad hechten aan het welzijn en de toekomst van onze kinderen."

 

Het is de bedoeling om in februari volgend jaar met de werken te starten om die tegen het einde van het jaar af te ronden.

 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.