Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.

“De Druglijn is een heel laagdrempelige, waardevolle hulplijn voor jongeren en mensen die worstelen met middelengebruik en -misbruik. Vooral jongeren lijken meer en meer nood te hebben aan hulp en ondersteuning op dat vlak. We investeren 150.000 euro om De Druglijn te versterken en hun bereikbaarheid te vergroten. Zo kan ze de lijn haar rol blijven waarmaken als eerste aanspreekpunt. Dit is ook heel belangrijk op vlak van preventie. Jongeren kunnen via de Druglijn snel en persoonlijk geholpen worden. Jongeren die anders, en misschien onnodig, beroep zouden moeten doen op de gespecialiseerde verslavingszorg, jeugdzorg of brede geestelijke gezondheidszorg. Zo kunnen we tegelijk de druk op de jeugdzorgsector een stuk verlichten.” Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

Het welbevinden en psychisch welzijn van de jongeren staat de voorbije jaren onder toenemende druk. Middelengebruik en -misbruik is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Jongeren zijn meer kwetsbaar voor de impact van alcohol en andere drugs en er bestaat een grote comorbiditeit tussen middelengebruik en andere psychische problemen.

 

Toenemend aantal vragen van jongeren

De toenemende druk op jongeren, weerspiegelt zich ook in de cijfers van de chatservice van de Druglijn. Bij de chatters bedroeg het aantal jongeren onder 25 jaar in 2022 in absoluut aantal 1.370 ofwel 57% van alle chatters. In 2019 waren dat er nog 393 ofwel 52%. Voor jongeren onder de 20 jaar is de toename nog groter: in 2022 was 43% van de chatters jonger dan 20 jaar oud, in 2019 bedroeg dit nog 35%. Bovendien komen er  zwaardere problematieken aan bod. Zo is sinds de COVID-crisis  het aantal contacten toegenomen waarin De Druglijn hoort of leest dat er sprake is van intra-familiaal geweld. Specifiek in chatgesprekken ging het in 2019 om 25 en in 2022 om 157 contacten.  

 

Betere bereikbaarheid

Door de toename van zowel het aantal vragen als hun complexiteit, lijkt de bereikbaarheid van De Druglijn, en de chatservice in het bijzonder, in het gedrang te komen. 'Van de 6.681 aanmeldingen via de Druglijnchat in 2022 konden er slechts 3.305 ofwel 49% meteen te woord gestaan worden. Tegelijk zet dit ook druk op de algemene bereikbaarheid van de lijn, dus ook via telefoon en de garantie om mailvragen tijdig te beantwoorden.

 

Vlaams minister Hilde Crevits investeert daarom 150.000 euro in de Druglijn zodat ze een teamcoach kunnen aanstellen om het team te ondersteunen en de bereikbaarheid vergroten door het beantwoordteam te versterken.

 

We zijn verheugd dat de minister de belangrijke rol van De Druglijn als laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren op deze manier bekrachtigt. Naar buiten komen met vragen en zorgen over alcohol, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen is nog altijd een behoorlijke drempel. Online lukt dat duidelijk vlotter. Met de extra middelen  kunnen we niet alleen meer jongeren te woord staan, maar deze investering laat ons tegelijk toe om het team van beantwoorders daarbij te coachen.” - Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn.

 

Over de Druglijn

De Druglijn is er voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen en is er voor iedereen. In de voorbije jaren had met name de COVID-crisis een grote impact op het aantal contacten. De Druglijn nam daarop het initiatief om haar openingsuren van de chatservice te verdubbelen. Chatten kan sindsdien elke werkdag van 12u tot 18u.  In 2022 werden door De Druglijn 8.525 telefoongesprekken, chats en mailcontacten beantwoord. 35% daarvan waren met iemand jonger dan 25 jaar. Op de website werden 1.813.005 webpaginas geconsulteerd en werden 10.082 kennistesten en 63.247 zelftesten afgelegd. Van die laatste waren 46% zelftesten voor minderjarigen.

 

https://www.druglijn.be/

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.