Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.

“De Druglijn is een heel laagdrempelige, waardevolle hulplijn voor jongeren en mensen die worstelen met middelengebruik en -misbruik. Vooral jongeren lijken meer en meer nood te hebben aan hulp en ondersteuning op dat vlak. We investeren 150.000 euro om De Druglijn te versterken en hun bereikbaarheid te vergroten. Zo kan ze de lijn haar rol blijven waarmaken als eerste aanspreekpunt. Dit is ook heel belangrijk op vlak van preventie. Jongeren kunnen via de Druglijn snel en persoonlijk geholpen worden. Jongeren die anders, en misschien onnodig, beroep zouden moeten doen op de gespecialiseerde verslavingszorg, jeugdzorg of brede geestelijke gezondheidszorg. Zo kunnen we tegelijk de druk op de jeugdzorgsector een stuk verlichten.” Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

Het welbevinden en psychisch welzijn van de jongeren staat de voorbije jaren onder toenemende druk. Middelengebruik en -misbruik is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Jongeren zijn meer kwetsbaar voor de impact van alcohol en andere drugs en er bestaat een grote comorbiditeit tussen middelengebruik en andere psychische problemen.

 

Toenemend aantal vragen van jongeren

De toenemende druk op jongeren, weerspiegelt zich ook in de cijfers van de chatservice van de Druglijn. Bij de chatters bedroeg het aantal jongeren onder 25 jaar in 2022 in absoluut aantal 1.370 ofwel 57% van alle chatters. In 2019 waren dat er nog 393 ofwel 52%. Voor jongeren onder de 20 jaar is de toename nog groter: in 2022 was 43% van de chatters jonger dan 20 jaar oud, in 2019 bedroeg dit nog 35%. Bovendien komen er  zwaardere problematieken aan bod. Zo is sinds de COVID-crisis  het aantal contacten toegenomen waarin De Druglijn hoort of leest dat er sprake is van intra-familiaal geweld. Specifiek in chatgesprekken ging het in 2019 om 25 en in 2022 om 157 contacten.  

 

Betere bereikbaarheid

Door de toename van zowel het aantal vragen als hun complexiteit, lijkt de bereikbaarheid van De Druglijn, en de chatservice in het bijzonder, in het gedrang te komen. 'Van de 6.681 aanmeldingen via de Druglijnchat in 2022 konden er slechts 3.305 ofwel 49% meteen te woord gestaan worden. Tegelijk zet dit ook druk op de algemene bereikbaarheid van de lijn, dus ook via telefoon en de garantie om mailvragen tijdig te beantwoorden.

 

Vlaams minister Hilde Crevits investeert daarom 150.000 euro in de Druglijn zodat ze een teamcoach kunnen aanstellen om het team te ondersteunen en de bereikbaarheid vergroten door het beantwoordteam te versterken.

 

We zijn verheugd dat de minister de belangrijke rol van De Druglijn als laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren op deze manier bekrachtigt. Naar buiten komen met vragen en zorgen over alcohol, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen is nog altijd een behoorlijke drempel. Online lukt dat duidelijk vlotter. Met de extra middelen  kunnen we niet alleen meer jongeren te woord staan, maar deze investering laat ons tegelijk toe om het team van beantwoorders daarbij te coachen.” - Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn.

 

Over de Druglijn

De Druglijn is er voor alle vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen en is er voor iedereen. In de voorbije jaren had met name de COVID-crisis een grote impact op het aantal contacten. De Druglijn nam daarop het initiatief om haar openingsuren van de chatservice te verdubbelen. Chatten kan sindsdien elke werkdag van 12u tot 18u.  In 2022 werden door De Druglijn 8.525 telefoongesprekken, chats en mailcontacten beantwoord. 35% daarvan waren met iemand jonger dan 25 jaar. Op de website werden 1.813.005 webpaginas geconsulteerd en werden 10.082 kennistesten en 63.247 zelftesten afgelegd. Van die laatste waren 46% zelftesten voor minderjarigen.

 

https://www.druglijn.be/

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.