Minister Crevits kent investeringssteun toe voor aankoop en verbouwing Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Oostende

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 1,7 miljoen euro voor de aankoop en de verbouwing van de tweede verdieping van de Volksbond in Oostende voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma. Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma zal de jongeren- en de volwassenenwerking in dat pand samenbrengen.

“De huurpanden van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma in Oostende voldoen niet langer. Zeker het gebouw waar jongeren begeleiding krijgen, is in een slechte staat. De aankoop en de verbouwing van de tweede verdieping van de Volksbond zal soelaas brengen. De nieuwe inrichting met onder meer speltherapie- en groepsruimtes zal er tegelijk voor zorgen dat de begeleiding van de jongeren en de volwassenen nog versterkt kan worden.” Hilde Crevits

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma heeft vestigingen in Oostende, Blankenberge en Torhout. In Oostende worden er momenteel 2 gebouwen gehuurd: voor de kinderen- en de jongerenwerking in de Maria Theresiastraat en voor de volwassenenwerking in de Cirkelstraat. Het is nu de bedoeling om de tweede verdieping van de Volksbond in de Kannunik Dr. Louis Colensstraat aan te kopen en te verbouwen.  Op die locatie kan het Centrum de jongeren- en de volwassenenwerking samenbrengen.

Het nieuwe pand beschikt over voldoende ruimte voor de doelgroepen die Prisma wenst te bereken, met name psychisch kwetsbare mensen met chronische complexe problematieken. Er is ruimte voor groepstherapie, gesprekken met gezinsleden en therapielokalen die kindvriendelijk worden ingericht. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg streeft er immers naar om in plaats van individuele therapie meer en meer behandelvormen te organiseren waarbij familie en andere hulpverleners betrokken worden.

Met de aankoop wordt het Centrum buren van de andere partners in het gebouw ACV, de ZoWe Hogeschool voor Verpleegkunde en Miras volwassenenonderwijs waar ook avondonderwijs wordt aangeboden.  De kostprijs voor de aankoop en de verbouwing wordt geraamd op ruim 3,1 miljoen euro. Minister Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun tot van 1,7 miljoen euro.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.