Minister Crevits kent investeringssteun toe voor aankoop en verbouwing Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Oostende

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 1,7 miljoen euro voor de aankoop en de verbouwing van de tweede verdieping van de Volksbond in Oostende voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma. Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma zal de jongeren- en de volwassenenwerking in dat pand samenbrengen.

“De huurpanden van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma in Oostende voldoen niet langer. Zeker het gebouw waar jongeren begeleiding krijgen, is in een slechte staat. De aankoop en de verbouwing van de tweede verdieping van de Volksbond zal soelaas brengen. De nieuwe inrichting met onder meer speltherapie- en groepsruimtes zal er tegelijk voor zorgen dat de begeleiding van de jongeren en de volwassenen nog versterkt kan worden.” Hilde Crevits

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma heeft vestigingen in Oostende, Blankenberge en Torhout. In Oostende worden er momenteel 2 gebouwen gehuurd: voor de kinderen- en de jongerenwerking in de Maria Theresiastraat en voor de volwassenenwerking in de Cirkelstraat. Het is nu de bedoeling om de tweede verdieping van de Volksbond in de Kannunik Dr. Louis Colensstraat aan te kopen en te verbouwen.  Op die locatie kan het Centrum de jongeren- en de volwassenenwerking samenbrengen.

Het nieuwe pand beschikt over voldoende ruimte voor de doelgroepen die Prisma wenst te bereken, met name psychisch kwetsbare mensen met chronische complexe problematieken. Er is ruimte voor groepstherapie, gesprekken met gezinsleden en therapielokalen die kindvriendelijk worden ingericht. Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg streeft er immers naar om in plaats van individuele therapie meer en meer behandelvormen te organiseren waarbij familie en andere hulpverleners betrokken worden.

Met de aankoop wordt het Centrum buren van de andere partners in het gebouw ACV, de ZoWe Hogeschool voor Verpleegkunde en Miras volwassenenonderwijs waar ook avondonderwijs wordt aangeboden.  De kostprijs voor de aankoop en de verbouwing wordt geraamd op ruim 3,1 miljoen euro. Minister Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun tot van 1,7 miljoen euro.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.