Minister Crevits kent 1,5 miljoen investeringssteun toe aan Wijkgezondheidscentrum Geneeskunde voor het Volk in Antwerpen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin kent een investeringssteun van 1,5 miljoen toe voor de uitbreiding en de verbouwing van het Wijkgezondheidscentrum Geneeskunde voor het Volk in Deurne bij Antwerpen. Drie huizen worden verbouwd tot één geheel. Het Wijkgezondheidscentrum telt 5400 patiënten en een 25-tal medewerkers. 

“Geneeskunde voor Het Volk biedt laagdrempelige en kwalitatieve eerstelijnszorg aan duizenden patiënten in Deurne. Het Wijkgezondheidscentrum is goed ingebed in de buurt en wil al rekening houden met de volgende generatie artsen en patiënten om de continuïteit te verzekeren. Met de investeringssteun vanuit Vlaanderen kan er een grondige uitbreiding en verbouwing komen die de patiënten en het personeel zeker ten goede zullen komen.” Hilde Crevits 

 

De behandeling van patiënten in de groepspraktijk in de Sint-Rochusstraat in Deurne bij Antwerpen gebeurt nu vanuit 3 panden. In de huidige praktijk laten toegankelijkheid, ruimte, circulatie en ventilatie te wensen over. Er is voor gekozen om tot één duurzaam en slim functioneel geheel te komen waarbij alle beschikbare oppervlakte optimaal wordt ingezet. Een totaalconcept met algemeen comfort voor alle gebruikers. Er komt meer ruimte letterlijk en figuurlijk. Er worden in meer kabinetten voorzien en zowel de administratieve als de polyvalente ruimten kunnen in de toekomst worden omgevormd indien dat noodzakelijk is. De polyvalente ruimte en de bijhorende buitenruimte wordt ook ter beschikking gesteld voor buurtwerking. 

 De praktijk telt momenteel 5400 patiënten en een 25-tal medewerkers met een actief beleid rond gezondheidspreventie zowel op individueel vlak als op gemeenschapsniveau. Het gaat om een multidisciplinair team van huisartsen, verpleegkundigen, sociaal verpleegkundige, psycholoog, diëtiste en onthaal en administratief personeel. Er zijn veel contacten met de buurt en er wordt samengewerkt met sociale organisaties en buurtverenigingen om kwetsbare personen te ondersteunen bij financiële of psychosociale problemen.  

 De kostprijs voor de uitbreiding en de verbouwing wordt geraamd op ruim 3,9 miljoen euro. 

Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van ruim 1,5 miljoen euro. Het is de bedoeling om begin 2024 met de werkzaamheden te beginnen. 

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.