Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

We zien dat mensen soms ongerust zijn over de aanwezigheid van PFAS in hun lichaam. Om een beter wetenschappelijk onderbouwd inzicht te krijgen, zetten we extra in op het meten van PFAS in het bloed. Op die manier kunnen we bepalen wat de standaardwaarde is bij de algemene Vlaamse bevolking en welke type gebieden van verontreiniging er extra aandacht vragen, zoals bv. gebieden rond brandweerkazernes, industriële sites, buurten die zich situeren rond verbrandingsovens, … Op die manier kunnen we gepaste gezondheidsanalyses maken en hebben we een ruimer kader om PFAS-blootstellingen in Vlaanderen beter te monitoren.” -  Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits

 

Eerder formuleerde het Departement Zorg voor de sites in Vlaanderen waar sprake is van PFAS-verontreiniging op basis van bodemonderzoek een aantal voorzorgsmaatregelen die gelden binnen 100 meter van die terreinen: de zogenaamde no regret-maatregelen.

 

Minister Crevits onderneemt nu extra stappen door het bloedonderzoek naar PFAS dat momenteel enkel in de omgeving van de 3M fabriek gebeurt, uit te breiden naar verschillende locaties in Vlaanderen. De studie zal uitmaken welke plaatsen verder nog aan bod zullen worden voor gerichte steekproeven. VITO, PIH en Gezond Leven krijgen als partnerorganisatie ‘Milieugezondheidszorg’ daarvoor de opdracht om een vooronderzoek te voeren om een selectie en afbakening van de typegebieden te maken en het wetenschappelijk onderzoek vorm te geven.

 

Onder andere de omgeving van brandweerkazernes, industriële sites, en buurten rond verbrandingsovens zullen daar deel van uitmaken. Ronse en Beringen zijn voorbeelden die hierbij aan bod zullen komen. Daarna zal een gespecialiseerd labo aangeduid worden om de bloedafnames bij de mensen (op het terrein zelf) uit te voeren. Een PFAS-bloedafname gaat altijd samen met het invullen van een gedetailleerde vragenlijst. Er zal daarbij ook aandacht gaan naar de weerslag op het (mentaal) welzijn en de onrust van de onderzochte bevolking.  Dit moet ons en de lokale bevolking zoals in Ronse en Beringen een beter inzicht geven over de impact van de PFAS vervuiling op de mens.

 

Het onderzoek zal in 3 fases verlopen:

  • De geplande humane biomonitoring (HBM onderzoek) in Vlaanderen zal uitgebreid worden. Het HBM onderzoek, waarmee ook PFAS wordt onderzocht, vindt om de 5 jaar plaats en wordt nu uitgebreid  met een groep van 300 volwassenen. De bedoeling is om een  goed algemeen zicht te krijgen van wat de PFAS-waarde is in het bloed van Vlamingen die wonen buiten de met PFAS verontreinigde gebieden en ze te vergelijken met door PFAS verontreinigde gebieden. Het gaat over het bepalen van een achtergrondwaarde.
  • Vooronderzoek om PFAS-typegebieden te kunnen definiëren waar een extra steekproef zal plaats vinden en het opstellen van vragenlijsten.
  • Bloedafnames uitvoeren in de door het vooronderzoek bepaalde typegebieden, het afnemen van vragenlijsten en een wetenschappelijke analyse van de resultaten.

 

Komende maanden zullen de nodige stappen genomen worden voor het vooronderzoek en de humane biomonitoring. Daarna zullen de bloedafnames en analyses gebeuren in de aangeduide PFAS-typegebieden. In 2025 worden ook de resultaten verwacht. Voor de gehele onderzoeksopdracht wordt een bedrag van 1,8 miljoen euro vrijgemaakt.

 

Achterliggend:

De bijkomende precieze locaties zullen nog verder bepaald worden na het vooronderzoek. Ronse en Beringen zijn voorbeelden van typegebieden die alvast aan bod zullen komen omwille van vastgestelde of verder te onderzoeken redenen.

  • Beringen: in deze gemeente zijn verschillende PFAS verontreinigde gebieden vastgesteld. Er gelden hiervoor verschillende no-regretmaatregelen.

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/beringen-no-regret-maatregelen-pfas

  • Ronse: ook in deze gemeente zijn PFAS verontreinigde gebieden vastgesteld, er is al verschillende gebieden waar no-regretmaatregelen gelden.

https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/ronse-no-regret-maatregelen-pfas

 

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.