Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

Project Homaar zal meer dan 400 jongeren kunnen bereiken.

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar breidt uit. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Voor de uitbreiding van dit aanbod investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 600.000 euro voor een periode van 2 jaar, tot eind 2025

Minister Crevits wil nieuw vaccin tegen RSV in Vlaams vaccinatieprogramma voor zwangere vrouwen beschikbaar maken

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v) wil alles in het werk stellen om een nieuw vaccin tegen RSV, het Respiratoir Syncytieel Virus, tegen het volgende winterseizoen in Vlaanderen beschikbaar te maken voor zwangere vrouwen. Dat heeft de minister in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Freya Saeys (Open VLD). RSV is de belangrijkste oorzaak van ernstige lagere luchtweginfecties bij baby’s, jonger dan één jaar.

Minister Crevits kent ruim 750.000 euro toe voor Lokaal Dienstencentrum in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van ruim 750.000 euro toe voor het nieuwe Lokaal Dienstencentrum Buur&Berg in de Clement Cartuyvelstraat in Sint-Truiden. Het Lokaal Dienstencentrum zal deel uitmaken van een nieuwe zorgzame buurt, ‘Buur&Berg’. Het past in het proefproject Onzichtbare Zorg in het hart van de stad.

Minister Crevits neemt samen met de sector maatregelen voor strikter financieel beleid in de woonzorgcentra

Dagelijks zetten duizenden gemotiveerde medewerkers zich in voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Gepaste zorg en ondersteuning bieden aan iedere bewoner vergt van ieder woonzorgcentrum een professioneel beheer. Er zijn de voorbije maanden een aantal berichten verschenen over financiële problemen in bepaalde woonzorgcentra. Ook over de stijgende dagprijzen maken bewoners zich zorgen.  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is de laatste maanden in gesprek gegaan met de 3 koepels (Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO) en de Vlaamse ouderenraad. Dit overleg liep constructief en heeft geleid tot een reeks financiële maatregelen, die ook zuurstof laten voor sociaal ondernemerschap.   

Vlaamse Regering maakt budgetten vrij voor personen met een handicap na beslissing

In december 2020 nam de Vlaamse Regering een beslissing over de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven. Er werd ook een nieuwe methode van budgetbepaling ingevoerd. De Raad van State heeft maandag beslist dat deze regeling gedeeltelijk niet correct is. Voor 3.000 personen die nu reeds over een budget beschikken, heeft de Vlaamse Regering op vraag van minister Crevits beslist om de nodige budgetten vrij te maken om beslissing van de Raad van State uit te voeren. Het gaat om ongeveer 12 miljoen euro.

Minister Crevits kent bijna 1,5 miljoen euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum en centrum voor dagverzorging in Vladslo

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van bijna 1,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum De Klaproos en het centrum voor dagverzorging Het Kloosterhof in Vladslo bij Diksmuide. Het gebouw komt in de Beerststraat aan de overzijde van zorgcentrum Cassiers.

Minister Crevits kent 603.000 euro investeringssteun toe voor het Dorpshuis in Bocholt

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 603.000 euro toe voor het Lokaal Dienstencentrum het Dorpshuis in de Brugstraat in Bocholt. Het Dorpshuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar mensen met vragen terecht kunnen en waar ze de weg vinden naar het hulp- en het dienstverleningsaanbod. Het pand werd al aangekocht, maar moet nog ingericht worden.

Minister Crevits volgt Raad van State en zoekt oplossing voor actualisering van de persoonsvolgende budgetten

In het verleden heeft de Vlaamse regering beslist om de persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap aan te passen om ongelijkheden weg te werken en de budgetten eerlijker te kunnen verdelen. De Raad van State heeft gisteren, maandag 8 januari, geoordeeld dat deze regeling niet kan voor ongeveer 3.000 personen. Minister Crevits werkt daarom met het VAPH een plan van aanpak uit om de betrokken personen met een handicap toch de eerder toegewezen budgetten te geven.

Minister Crevits kent 890.000 euro toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Lille

 Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun tot van 890.000 euro voor de nieuwbouw van een lokaal dienstcentrum op het Kerkplein in Lille. Het lokaal dienstencentrum zal deel uitmaken van nieuwe zorgcampus en neemt een belangrijke sociale rol op, vooral voor senioren.

Minister Crevits kent 440.000 euro investeringssteun toe voor dagverzorgingscentrum De Maretak in Lendelede

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 440.000 euro toe voor de renovatie van het Centrum voor Dagverzorging De Maretak in de Izegemsestraat in Lendelede. Een renovatie die belangrijk is om de begeleiding en de zorg te verbeteren.