Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

Publicatiedatum

Deel dit artikel

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

“Zelf ging ik onlangs nog op bezoek in een vluchthuis. Een heel indrukwekkend bezoek. Vrouwen die weg moeten vluchten om verschillende redenen en alles moeten achterlaten. Dat is ingrijpend, zeker ook als er kinderen bij betrokken zijn. Een financiële kost mag dan absoluut geen drempel zijn bij het zoeken naar bescherming en een tijdelijk onderkomen. Daarom hebben we samen met het CAW bekeken hoe we dit kunnen aanpassen. De meeste mensen blijven zo’n drie maanden in een vluchthuis, die periode wordt ook gebruikt om de begeleiding en opvolging goed te organiseren, en om een financiële regeling op maat uit te werken. Omdat de slachtoffers in die eerste periode al zoveel zorgen hebben, is het voorstel om de eerste drie maanden geen dagprijs meer aan te rekenen. Eind 2025 komt er een evaluatie om na te gaan of deze aanpassing voldoende is.”  Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Opvang

In een vluchthuis worden vrouwen of mannen opgevangen die nergens anders terecht kunnen. Er wordt altijd eerst gezocht naar minder ingrijpende maatregelen zoals ambulante hulp, ondersteuning in de omgeving of uithuiszetting van de partner. Een vluchthuis op een anoniem adres is dus de laatste optie, want het is een zeer ingrijpende maatregel. Mensen moeten vaak hun hele hebben en houden achterlaten, kunnen ook niet gaan werken en zien hun sociaal leven stilvallen. Dat heeft ook een grote financiële impact, omdat de lijnen met het sociaal netwerk, met de arbeidsplaats, met  de school van de kinderen, … doorgeknipt worden.

 

Dagprijzen

De CAW’s staan momenteel in voor de organisatie van de vluchthuizen. In totaal zijn er zo’n 115 bedden beschikbaar. De begeleiding die het CAW aanbiedt, wordt door Vlaanderen voorzien. Maar voor het verblijf zelf rekenen de CAW’s momenteel een dagprijs aan van 31,70 euro voor personen ouder dan 12 jaar en 19,49 euro voor personen jonger dan 12 jaar. Voor de meeste mensen komt het OCMW tussen in de betaling van de dagprijs, maar in de praktijk blijkt de financiële kost toch een drempel om ondersteuning te zoeken. Dat kan voor minister Crevits absoluut niet. In overleg met de CAW is daarom nu een plan van aanpak uitgetekend voor deze slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

 

In 2022 werden zo’n 370 personen opgevangen, waarvan 51% kinderen. Vlaanderen zal in de toekomst de dagprijs voor de kinderen en volwassenen voor een periode van 12 weken opnemen. De eerste 12 weken vormen in de meeste gevallen een cruciale fase waarin mensen de mogelijkheid hebben om opnieuw financiële reserves op te bouwen en stappen richting re-integratie te zetten. 

 

Minister Crevits wil evalueren of deze aanpassing van de dagprijs voldoende ruimte biedt. Er zal ook afstemming zijn met de CAW’s hiervoor.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.