Infrastructuurforfait voor nieuwbouw De Klokke in Sint-Niklaas

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de aanvraag voor een infrastructuurforfait voor een nieuwbouw voor 36 bewoners en 17 plaatsen voor dagbesteding van de vzw De Klokke in Sint-Niklaas goedgekeurd. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 101.000 euro. Met zo’n forfait komt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tussenbeide in de woon- en leefkosten van bewoners bij investeringen zoals een nieuwbouw.

“Het huidige gebouw van De Klokke is intussen bijna 35 jaar in gebruik. Het is verouderd en niet langer aangepast aan de noden en de hogere zorgzwaarte van de bewoners. Zo is het onvoldoende aangepast aan rolstoelgebruikers en zijn er geen prikkelarme ruimtes. Het nieuwbouwproject zal zorgen voor een kwalitatieve en duurzame infrastructuur in het belang van de woon- en dagondersteuning op maat van de bewoners en betere werkomstandigheden van het personeel.” Hilde Crevits

 

In De Klokke in Sint-Niklaas verblijven volwassenen met een licht tot matige verstandelijke beperking in combinatie met eventuele bijkomende problematieken. De Klokke wil de huidige verouderde gebouwen in de Abingdonstraat vervangen door een energiezuinige nieuwbouw voor 36 bewoners en dagbesteding voor 17 mensen in het Waasland. Voor het residentieel wonen zal er van 2 leefgroepen van 15 bewoners overgeschakeld worden naar 3 leefgroepen met telkens 12 bewoners. Er komen 3 ateliers voor dagbesteding.

 

De nieuwbouw komt op de huidige terreinen van het zorgcentrum en omvat ruimte voor de bewoners en de bijhorende ondersteunende en administratieve lokalen. Elke leefgroep beschikt over een eigen, met groen afgesloten buitenruimte, de rest van het terrein wordt opgevat als een gemeenschappelijke en doorwaadbare tuin. Het terrein is toegankelijk langs 2 zijden: vooraan wordt gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk aan de rand van het terrein gehouden en gegroepeerd aan de parking, achteraan is er een pad voor zacht verkeer. Er wordt in een afgesloten fietsenstalling voor bewoners voorzien achteraan op het terrein, een fietsenstalling voor bezoekers en personeel alsook een afvallokaal dat grenst aan de parking.

 

Elke leefgroep werkt autonoom en heeft zijn eigen rechtstreekse toegang van buitenaf. De administratie wordt georganiseerd op de eerste verdieping en is bereikbaar via de hoofdinkom. De inplanting van de nieuwbouw houdt rekening met de oriëntatie en zicht naar het groen en de omgeving. Er werd gekozen voor een parkachtige omgeving voor de buitenaanleg. Zo hebben de kamers de nodige privacy en een groen uitzicht, maar ook de leefruimten voor hebben elk een eigen, ruime tuin. Voor het uitzicht van het gebouw wordt er gekozen voor een zachte, rustige uitstraling.

 

De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op 7,7 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kan De Klokke rekenen op een jaarlijks infrastructuurforfait van 101.000 euro.

 

De start van de werkzaamheden is gepland voor midden 2024. Het einde is voorzien voor midden 2026. Gedurende de periode van de bouwwerken zal de residentiële werking tijdelijk ondergebracht worden op een andere locatie in het Waasland.

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.