134 meldingen over mogelijke onregelmatigheden in adoptiedossiers, minister Crevits wil voor elk dossier verheldering

Publicatiedatum

Tags

adoptie

Deel dit artikel

In totaal hebben 134 mensen zich gemeld na de oproep aan mensen die met vragen zitten over hun adoptiedossier. Minister Crevits vraagt een screening van elk van deze adoptiedossiers. Wie wil kan ook persoonlijk in gesprek gaan over de mogelijkheden van bijkomend onderzoek in het land van herkomst. Er zal ook zorg en begeleiding geboden worden doorheen het hele traject.

 

De gedachte dat je adoptie in het verleden mogelijk niet correct verlopen is, heeft een enorme impact op ieder die zich dergelijke vragen stelt. In totaal hebben 134 mensen zich gemeld die met vragen zitten of steun wensen. Met elk van hen zal een afspraak gemaakt worden om in gesprek te kunnen gaan en de vragen die bij hen leven helder te krijgen. Met de onderzoeken willen we tonen dat hun zorgen gehoord worden en garanderen we dat geadopteerden, adoptieouders en geboorteouders, de steun krijgen die ze nodig hebben.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits  

In het verleden kwamen er verschillende signalen van mogelijke onregelmatigheden bij de adoptie van Ethiopische kinderen die tussen 1997 en 2015 naar Vlaanderen kwamen. Om die reden deed het agentschap Opgroeien in 2019 een oproep aan Ethiopisch geadopteerden of adoptieouders met zorgen om zich te melden. Voor 12 gezinnen werd effectief een onderzoek opgestart. Uit de eerste resultaten van de onderzoeken bleek dat de realiteit soms verschilt van de inhoud van de adoptiedossiers. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen waarvan niet vrijwillig afstand werd gedaan door de oorspronkelijke ouders.

Omdat dit nieuws ongetwijfeld ook bij anderen vragen oproept, deed minister Crevits een oproep aan mensen die zich ook zorgen maken om zich te melden bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA). Op die manier wil minister Crevits hen de kans geven om hun persoonlijke situatie met experten te bekijken. Tot op heden ontving VCA 134 meldingen, waarvan 99 van geadopteerden, 29 van adoptieouders en 6 eerste moeders. Mensen kunnen zich nog steeds melden. De oproep is zowel gericht op binnenlandse, als interlandelijke adoptie uit de verschillende herkomstlanden. 

Een overzicht:

België

21

Brazilië

2

Chili

2

China

2

Ethiopië

25

Frankrijk

10

Ghana

1

Guatemala

1

Guinee

2

Haïti

2

India

28

Zuid-Korea

19

Nederland

1

Rwanda

6

Vietnam

4

Polen

1

Bolivië

1

Congo

1

Nepal

1

Thailand

1

Overige

3

 

Alle 134 mensen zullen gecontacteerd worden voor verdere afspraken. Het VCA en het Afstammingscentrum zullen mee zoeken om de vragen die leven helder te krijgen op basis van een  grondige screening van het dossier dat al voorhanden is. VCA zal ook  individuele gesprekken organiseren, samen met het Steunpunt Adoptie dat tijdens het hele traject ook in zorg en begeleiding zal voorzien. 

De gesprekken zullen duidelijk maken of mensen nog verder onderzoek wensen. Voor onderzoeken in het buitenland worden professionele organisaties of deskundigen ter plaatse gezocht.

Sociaal-historisch onderzoek

Minister Crevits vraagt dat onderzoek om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop adoptie in het verleden werd georganiseerd. Bij het uittekenen van het onderzoeksopzet, zullen ook ervaringsdeskundigen betrokken worden.

Vandaag zitten gegevens vaak versnipperd over verschillende vindplaatsen, archieven en dossiercollecties heen. Een databank moet op termijn de reconstructie toelaten van de individuele en collectieve parcoursen van geadopteerden en hun familiale banden. Ook daartoe worden al voorbereidende stappen gezet door alle informatie zoveel mogelijk samen te brengen.

 

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.