Opleidingen referentieartsen dementie zijn een succes. Dementiedeskundigheid wint aan belang bij artsen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft meer artsen de kans om zich te specialiseren tot referentiearts dementie.  De specifieke opleiding wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking en afstemming met Domus Medica en experten uit het werkveld waaronder geriaters, neurologen en ouderenpsychiaters. Er werden intussen 90 referentieartsen opgeleid, maar er staat nog een rij wachtenden.

“Dementie is een heel ingrijpende aandoening. Voor de persoon in de eerste plaats, maar ook voor de familie en mantelzorgers zorgt dit voor veel vragen en zorgen. In Vlaanderen blijven we werken aan een sterk en kwaliteitsvol dementiebeleid, onder andere via de inbedding en verspreiding van referentieartsen dementie over heel Vlaanderen. Hiermee zijn we uniek in Europa en verzetten we bakens op het vlak van dementiezorg. De interesse en vraag naar deze onlineopleidingen overtreffen alle verwachtingen en daarom werken we momenteel de structurele inbedding van de referentieartsen dementie en hun opleiding uit.” - Hilde Crevits

 

Vandaag treft dementie in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen. Tegen 2070 wordt er een verdubbeling van dat cijfer verwacht. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft minister van Welzijn Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie.

 

Vandaag hebben er zich al ruim 270 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen. 90 artsen hebben de opleiding inmiddels gevolgd, waarvan 60% huisartsen en 40% arts-specialisten uit verschillende disciplines zoals geriatrie, neurologie, psychiatrie en anesthesie. Momenteel staan er ongeveer 200 artsen op de wachtlijst. Door dit grote succes wordt het programma verlengd en zullen de wachtende artsen sneller aan de beurt komen om de onlineopleiding te volgen.

 

De referentiearts kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn die advies geeft aan een huisarts die geconfronteerd wordt met patiënten met dementie. De referentiearts is tegelijk ook een aanspreekpunt voor de lokale beleidsstructuren en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld voor de coördinerend raadgevend artsen (CRA) in de woonzorgcentra. Door hun kennis en expertise kunnen ze de tijd tussen de eerste tekenen van de aandoening en de uiteindelijke diagnose aanzienlijk verkleinen waardoor er sneller een gepaste behandeling kan worden opgestart.

 

De opleiding bevat in totaal 6 modules die op afstand gevolgd kunnen worden. Nadien vormen de artsen onder impuls van Domus Medica en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een lerende gemeenschap waar kennis met elkaar gedeeld zal worden. In het programma komen volgende thema’s aan bod: epidemiologie, pathologie, zorgdiagnoses, (niet) farmacologische benaderingen, palliatieve zorg, juridische en ethische aspecten mantelzorgers en communicatie.

 

Binnenkort wordt het concept door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook voorgesteld op enkele Europese vergaderingen en in Franstalig België.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.