Opleidingen referentieartsen dementie zijn een succes. Dementiedeskundigheid wint aan belang bij artsen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits geeft meer artsen de kans om zich te specialiseren tot referentiearts dementie.  De specifieke opleiding wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in nauwe samenwerking en afstemming met Domus Medica en experten uit het werkveld waaronder geriaters, neurologen en ouderenpsychiaters. Er werden intussen 90 referentieartsen opgeleid, maar er staat nog een rij wachtenden.

“Dementie is een heel ingrijpende aandoening. Voor de persoon in de eerste plaats, maar ook voor de familie en mantelzorgers zorgt dit voor veel vragen en zorgen. In Vlaanderen blijven we werken aan een sterk en kwaliteitsvol dementiebeleid, onder andere via de inbedding en verspreiding van referentieartsen dementie over heel Vlaanderen. Hiermee zijn we uniek in Europa en verzetten we bakens op het vlak van dementiezorg. De interesse en vraag naar deze onlineopleidingen overtreffen alle verwachtingen en daarom werken we momenteel de structurele inbedding van de referentieartsen dementie en hun opleiding uit.” - Hilde Crevits

 

Vandaag treft dementie in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen. Tegen 2070 wordt er een verdubbeling van dat cijfer verwacht. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft minister van Welzijn Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie.

 

Vandaag hebben er zich al ruim 270 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen. 90 artsen hebben de opleiding inmiddels gevolgd, waarvan 60% huisartsen en 40% arts-specialisten uit verschillende disciplines zoals geriatrie, neurologie, psychiatrie en anesthesie. Momenteel staan er ongeveer 200 artsen op de wachtlijst. Door dit grote succes wordt het programma verlengd en zullen de wachtende artsen sneller aan de beurt komen om de onlineopleiding te volgen.

 

De referentiearts kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn die advies geeft aan een huisarts die geconfronteerd wordt met patiënten met dementie. De referentiearts is tegelijk ook een aanspreekpunt voor de lokale beleidsstructuren en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld voor de coördinerend raadgevend artsen (CRA) in de woonzorgcentra. Door hun kennis en expertise kunnen ze de tijd tussen de eerste tekenen van de aandoening en de uiteindelijke diagnose aanzienlijk verkleinen waardoor er sneller een gepaste behandeling kan worden opgestart.

 

De opleiding bevat in totaal 6 modules die op afstand gevolgd kunnen worden. Nadien vormen de artsen onder impuls van Domus Medica en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een lerende gemeenschap waar kennis met elkaar gedeeld zal worden. In het programma komen volgende thema’s aan bod: epidemiologie, pathologie, zorgdiagnoses, (niet) farmacologische benaderingen, palliatieve zorg, juridische en ethische aspecten mantelzorgers en communicatie.

 

Binnenkort wordt het concept door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen ook voorgesteld op enkele Europese vergaderingen en in Franstalig België.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.