14 woonzorgcentra en thuiszorgprojecten geselecteerd voor project zorg voor personen met dementie Iedereen telt!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgprojecten zijn geselecteerd voor het project Iedereen telt!. Het gaat om een initiatief om organisaties te begeleiden om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie in de praktijk te brengen. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert hiervoor 213.000 euro.

“Dementie treft heel wat mensen en families. Voor de begeleiding van mensen met dementie is expertise van groot belang. We bieden via het Expertisecentrum Dementie 14 woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties het traject Iedereen telt! van 20 maanden aan om nog meer expertise op te bouwen en dat met anderen te delen. Daarbij gaat er ook veel aandacht naar de mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers die altijd de mens achter de aandoening in het oog houden.” - Hilde Crevits

 

Vlaanderen telt 141.000 mensen met dementie en dat aantal zal de komende jaren sterk stijgen. Daarom zorgde de Vlaamse overheid de afgelopen jaren via verschillende initiatieven voor een sterke visie op dementiezorg en voor de omkadering van mensen met dementie. Na het referentiekader dementie (‘Ik, jij, samen MENS’) volgden de bijzondere erkenning jongdementie voor woonzorgcentra, de opleiding van 85 referentie-artsen dementie en 26 begeleide verandertrajecten in de zorg.

 

Daarbovenop heeft Vlaams minister Hilde Crevits een nieuwe projectoproep Iedereen Telt! gelanceerd. Alle geselecteerde organisaties krijgen een traject van 20 maanden, begeleid door het Expertisecentrum Dementie. Het centrale doel daarbij is streven naar een betere ondersteuning en zorg voor mensen met dementie die thuis of in een woonzorgcentrum wonen.

 

Grote interesse voor Iedereen telt!

102 zorgorganisaties stelden zich kandidaat. Dat grote aantal kandidaten toont aan hoe sterk de zorgsector de kaart van persoonsgerichte zorg wil trekken en zich hier elke dag opnieuw voor inzet. Elk dossier werd op 7 criteria beoordeeld: een persoonsgerichte invalshoek, groeipotentieel, analyse van mogelijke obstakels, duurzaamheid, communicatie en ambassadeurschap, de aanwezigheid van iemand met expertise of affiniteit met dementie in de organisatie en de bereidheid om eindgebruikers een stem in het verandertraject te geven. De jury selecteerde op basis van deze 7 criteria 14 laureaten waarvan 8 woonzorgcentra en 6 thuiszorgorganisaties.

 

Jurn Verschraegen, directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: “Het is een moedige keuze dat Vlaanderen verder inzet op goede ondersteuning van mensen met dementie. In tijden van personeelskrapte is het hartverwarmend in de ingediende dossiers te lezen dat men met veel enthousiasme aan de slag wil gaan. Opvallend was ook dat de geselecteerde projecten expliciet mensen met dementie en hun naasten zullen betrekken bij hun acties. Tenslotte verheugt het ons te zien dat naast woonzorgcentra ook de thuiszorg mee aan de kar gaat trekken, zeker als je weet dat het overgrote deel van de mensen met dementie gewoon thuis woont.”

 

Expertise opbouwen en delen

Het Expertisecentrum Dementie zal met een kernteam van de gekozen zorgorganisaties een intensief en creatief traject aangaan zodat persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie sterk in de praktijk gebracht wordt. In deze trajecten gaan de organisaties aan de slag met de zes fundamenten van goede zorg zoals die in het referentiekader dementie beschreven staan: een genuanceerde beeldvorming over dementie, het normalisatieprincipe, het zoeken van de balans tussen autonomie en geborgenheid, afgestemde zorg, mantelzorgers als bondgenoten in de zorg en een warm team van medewerkers en vrijwilligers. Zij ontmoeten elkaar in lerende gemeenschappen en kunnen zo elkaar inspireren.

 

Eelin Verept van het Centrum voor Dagverzorging Corsala in Beringen, één van de laureaten: “Met heel veel enthousiasme stappen we in dit traject en kijken we er naar uit om, samen met de andere laureaten, ambassadeurs persoonsgerichte dementiezorg te worden!”

 

De 14 laureaten zijn: CDV Corsala (Beringen), DVC Het Passantenhuis (Dendermonde), Familiezorg West-Vlaanderen (Brugge), Huize Stracke (Boechout), LDC Zonder Zulle/ CDV Ter Linde (Hooglede), Thuiszorg Heilig-Hart (Kortrijk), Thuiszorg Kempen (Geel), WZC De Hazelaar (Kontich), WZC De Maretak (Halle), WZC Egmont (Zottegem), WZC Molenstee (Kampenhout), WZC Sint-Alexius (Tienen), WZC Ten Kerselaere (Heist-op-den-Berg) en WZC Ter Vest (Balen).

 

Maandag 25 maart 2024 wordt met een kick-off-moment het startschot gegeven en ontmoeten alle laureaten, de Expertisecentra Dementie en de Vlaamse overheid elkaar om vol enthousiasme van start te gaan. Eind 2025 staat een tweede projectoproep gepland. Dan kunnen zorgorganisaties zich opnieuw inschrijven voor een projectoproep voor een traject met 20 maanden begeleiding.

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.