Meer online psychologische hulp

De noden op vlak van mentaal welzijn zijn ongezien hoog. Daar waar de federale overheid voorziet in de terugbetaling van psychologische sessies, zetten we vanuit Vlaanderen in op preventie en bespreekbaarheid. Want een gezonde geest in een gezond lichaam is de basis van alles. 

Wanneer iemand het moeilijk heeft, is het vooral belangrijk om er op tijd bij te zijn. Om signalen vroeg op te vangen en ernstige problemen te voorkomen, zo kunnen we vermijden dat er meer gespecialiseerde zorg in een later stadium nodig is. 

Versterking online hulplijnen

Tijdens corona is gebleken dat investeren in een digitaal aanbod cruciaal is om bepaalde doelgroepen toegankelijke hulp te bieden, doordat het laagdrempelig, vaak anoniem en kosteloos is.

Omwille van sterke stijging aantal oproepen/gesprekken, is er deze legislatuur in totaal meer dan 4 miljoen euro extra geïnvesteerd o.a. voor versterking van Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat, de Zelfmoordlijn 1813, Tele-Onthaal, de Druglijn en OnlinePsyHulp dat mensen helpt die kampen met angst, depressie, drugs-, alcohol- of gokproblemen.

Gratis online psychologische sessies voor jongeren

We lanceerden ook een nieuw platform: OnlinePsyhulp voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’. Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden. Het aanbod is volledig kosteloos. 

Online hulp past volledig binnen de leefwereld van jongeren. Dit platform is een voorbeeld van hoe we online tools kunnen inzetten om de mentale gezondheid van onze jongeren te ondersteunen.

Versterking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Offline hebben we ook de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen versterkt. Het gaat om een uitgebreid scala aan diensten zoals verslavingszorgcentra, CGG, CAR, initiatieven beschut wonen… Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar de specifieke zorg voor eetstoornissen in de CGG die verder is uitgebouwd. Of de versterking van de forensische zorg bij CGG en verslavingszorgcentra. We zorgen zo voor een betere capaciteit en spreiding en zorgen er voor dat gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg beter toegankelijk wordt, zeker voor kwetsbare doelgroepen.