95.000 extra kinderen recht op sociale toeslagen Groeipakket

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering om het aantal kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag sterk uit te breiden. Het aandeel kinderen met een sociale toeslag evolueerde op een half jaar tijd van 24,2% naar 29,8%. Het gaat om een belangrijke maatregel om gezinnen in een kwetsbare situatie te beschermen.

“Het aandeel kinderen met een sociale toeslag evolueerde op een half jaar tijd van 24% naar net geen 30%. Het Groeipakket is zo een belangrijker instrument geworden in het bestrijden van kinderarmoede. Het Groeipakket moet altijd in zijn geheel bekeken worden. Het is een pakket waarbij ouders met een beperkt inkomen via de sociale toeslag extra ondersteuning krijgen. We hebben het afgelopen jaar ook twee keer 100 euro gegeven aan de gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale toeslag. We zullen ook blijven strijden om het groeipakket te koppelen met de gezondheidsindex, maar met deze sociale toeslagen versterken we al de gezinnen die het financieel minder breed hebben.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Nieuwe cijfers tonen onder meer de grote impact van de beslissing van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van de groep kinderen dat recht heeft op een sociale toeslag. De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen. De toeslag wordt automatisch toegekend en is afhankelijk van het inkomen en het gezinsgrootte.

Het aantal kinderen met sociale toeslag neemt toe van 422.228 in maart 2023 naar 490.022 in juni 2023. Dit zijn 67.794 kinderen meer ofwel een stijging van 16% in die periode. Ook in maart 2023 noteerde Opgroeien met 27.758 kinderen extra al een sterke toename. Dat betekent dat er op een half jaar tijd meer dan 95.000 kinderen méér recht hebben gekregen op maandelijkse sociale toeslagen. 

De toename van het aantal kinderen is het gevolg van twee maatregelen beslist door de Vlaamse Regering in september 2022.

  • De verhoging van de laagste inkomensgrens met 5%. Op 1 januari 2023 werd deze verhoogd van 32.882,77 euro jaarlijks bruto belastbaar inkomen naar 36.325,76 euro waardoor er meer kinderen recht kregen op sociale toeslag. 
  • Het invoeren van de nieuwe inkomenscategorie waardoor ook gezinnen met 1 of 2 kinderen met een inkomen tussen de laagste grens en een nieuwe grens van 42.380,06 euro een sociale toeslag krijgen. Bijna 50.000 kinderen kregen hierdoor maandelijks 35 euro extra.

Het geheel van maatregelen zorgt ervoor dat het aandeel kinderen met een sociale toeslag op een half jaar tijd evolueerde van 24,2% naar bijna 30%. Achter deze globale cijfer gaan heel wat lokale verschillen schuil. In Antwerpen en Ronse bereikten de sociale toeslagen meer dan de helft van de kinderen met het Groeipakket, in 10 andere gemeenten (Borsbeek, De Panne, Genk, Maasmechelen, Menen, Mesen, Sint-Niklaas, Oostende, Turnhout en Boom) gaat het om cijfers tussen 40% en 48%. 

 

Het aandeel van de inkomensselectieve toeslagen binnen het Groeipakket is onder meer door deze uitbreiding - maar ook door verhoogde bedragen en indexeringen - sterk toegenomen. In 2019 ging 8,5% van het totale budget naar inkomensgerelateerde toeslagen, in 2024 wordt het aandeel geraamd op 14%. 

 “Met het Groeipakket willen we voor gezinnen het verschil maken. Ook voor die gezinnen die vandaag extra ondersteuning nodig hebben. Deze nieuwe cijfers tonen aan dat we in deze ambitie slagen. Dat gezinnen automatisch die financiële ondersteuning krijgen waarop ze recht hebben is daarbij een grote stap vooruit. Met Opgroeien brengen we alle cijfers en de evoluties zorgvuldig in kaart. Deze monitoring laat toe dat ook lokale besturen van deze cijfers gebruik kunnen maken om een lokaal sociaal beleid op maat vorm te geven.” – Bruno Vanobbergen administrateur-generaal Opgroeien

 

Opgroeien beschikt over verschillende dashboards die het ook mogelijk om heel lokaal de cijfers te vergelijken. Het vormt een onmisbaar element voor lokale besturen bij de uitwerking van hun sociaal beleid. 

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.