Arbeidskrapte hoogst in West-Vlaanderen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Personeelsleden in andere provincies zoeken heeft mogelijkheden, maar die zijn door de huidige arbeidskrapte in heel Vlaanderen beperkter. Dat heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Axel Ronse (NVA). Aanleiding is de oproep van Unizo West-Vlaanderen om meer werknemers uit andere provincies te rekruteren.

“Er is in heel Vlaanderen arbeidskrapte en dat remt de arbeidsmobiliteit af”, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. “De krapte doet zich dus voor in alle provincies.” De spanningsindicator, (de verhouding tussen het gemiddeld aantal werkzoekenden zonder werk ‘in bemiddeling’ van de laatste 12 maanden en het gemiddeld aantal openstaande vacatures in dezelfde periode) meet de krapte op de arbeidsmarkt. In de provincie West-Vlaanderen is de spanningsindicator het laagst en de krapte dus het hoogst. Daar tellen we slechts 2,18 werkzoekenden per openstaande vacature. Ook in de provincie Oost-Vlaanderen noteren we een lage spanningsindicator van 3,10. In Limburg bedraagt de indicator 3,26, in Vlaams-Brabant 3,89 en in Antwerpen 4,10. Er worden ondertussen veel vacatures ontvangen, meer dan 326.000 voor alle regio’s gedurende de periode tussen oktober 2020 en september 2021, terwijl er gemiddeld slechts zo’n 158.000 werkzoekenden zonder werk ‘in bemiddeling’ zijn ingeschreven bij VDAB op maandbasis.   

Specifiek voor West-Vlaanderen weten we dat 86,6% van de 15-64-jarige loontrekkenden die in West-Vlaanderen wonen daar ook effectief werken. Een belangrijk deel van de arbeidsplaatsen wordt dus ingenomen door bewoners uit de eigen provincie. Daarnaast zijn er 24.552 pendelaars vanuit Oost-Vlaanderen (5,9% van het aantal loontrekkenden in West-Vlaanderen), en 6.430 pendelaars vanuit Henegouwen (1,5%). Ook vanuit de andere provincies zijn er pendelaars richting West-Vlaanderen, maar dit gaat telkens om minder dan 1%. In de andere Vlaamse provincies is er ook weinig inkomende pendel. Doordat de krapte hoog is in alle Vlaamse provincies, is de beschikbare arbeidsreserve overal nodig voor de invulling van de vele vacatures. 

Er worden inspanningen getroffen om toch tegemoet te komen aan de mobiliteitsuitdagingen bij de invulling van de openstaande vacatures. Zich kunnen verplaatsen is een hefboom. Daarom heeft minister Crevits in het kader van het plan “Alle Hens aan Dek” een project gelanceerd om werkzoekenden voor te bereiden op het behalen van het rijexamen. Zo kunnen werkzoekenden deelnemen aan opleidingen waarvoor een rijbewijs nodig is en kunnen ze  zich ook gemakkelijker verplaatsen naar een sollicitatie en naar een concrete werkplek, eventueel op langere afstand, bijvoorbeeld in een andere provincie. Er zijn ook fiets-projecten om de mobiliteit van werkzoekenden te vergroten.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Onze arbeidsmarkt heeft zich na de coronacrisis snel herpakt, met heel veel vacatures als gevolg in heel veel sectoren en in alle provincies. Belangrijk is daarom om niet-ontgonnen arbeidspotentieel te mobiliseren. Denk aan de grote groep inactieven. In West-Vlaanderen lopen daar een aantal projecten rond.  De dienstverlening van VDAB sluit interprovinciale bewegingen alvast niet uit, maar door de krapte zijn de mogelijkheden beperkter.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.