Bijna 3 op de 4 volwassen Vlamingen bewegen 150 minuten per week

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Bijna 3 op de 4 volwassen Vlamingen bewegen wekelijks 150 minuten matig tot intensief en behalen zo de gezondheidsaanbeveling. Tegelijk zeggen ook 3 op de 4 volwassenen, die minder vaak bewegen, dat ze de intentie hebben om meer te bewegen. Tijdsgebrek is de grootste belemmering om regelmatig te bewegen. Gemiddeld zit of rust de Vlaming 6,1 uur per dag. Heel wat mensen weten niet dat ze best niet langer dan een half uur aan één stuk zitten. Dit blijkt uit de Preventiebarometer over beweging en sedentair gedrag. Minister Crevits en Brouns lanceren volgend maand een nieuw project rond bewegen op het werk.

“Een half uur bewegen per dag, kan een wereld van verschil maken. De meeste Vlamingen bewegen voldoende, maar toch is er ruim een kwart van de Vlamingen die dat niet doet. De meeste Vlamingen ondernemen pogingen om meer te bewegen en hebben de intentie om dit te doen in de nabije toekomst. Dat is positief en wijst erop dat de bevolking zich bewust is van de nood aan lichaamsbeweging in hun leven. Daartegenover is er de vaststelling dat maar een kleine minderheid weet dat je best elk half uur het zitmoment onderbreekt door even recht te staan en te bewegen. Via allerlei projecten met verschillende partners zoals bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag, Sweep en Wisselwerken stimuleren we zowel jongeren als volwassenen om met de regelmaat van de klok te bewegen. Binnenkort starten we met collega Jo Brouns nog een nieuw project rond welzijn op het werk, waar ook bewegen een prominente rol speelt. ” Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Sciensano voert de Preventiebarometer uit in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid. Vandaag maakt minister Crevits de resultaten bekend van de bevraging rond beweging, lang stilzitten en eetgedrag.

Opvallende cijfers rond bewegen en lang stilzitten

Wetenschappelijk onderzoek rond lang stilzitten is relatief recent. Voldoende bewegen is nochtans belangrijk om heel wat ziektes te vermijden. Denk aan hoge bloeddruk, diabetes of kanker. Bovendien bevordert voldoende bewegen de mentale gezondheid, de cognitieve gezondheid en de slaap.

 • Bijna 3 op de 4 personen halen de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen. Vrouwen, personen tussen 35 en 54 jaar, 75-plussers, kort geschoolden en personen die moeilijk financieel rondkomen halen deze aanbeveling minder vaak.
 • Van de personen die op dit moment deze beweegaanbeveling nog niet halen, hebben meer dan 3 op de 4 de intentie om meer te bewegen.
 • De grootste belemmeringen om regelmatig te bewegen zijn tijdsgebrek (68%), een gebrek aan interesse in lichaamsbeweging (45%) en een gebrek aan iemand om samen mee te bewegen (41%).
 • De volwassen bevolking zit of rust overdag gemiddeld 6,1 uur. Iets meer dan 4 op de 10 personen wil daar in de nabije toekomst iets aan doen.
 • Minder dan 1 op de 3 volwassenen is op de hoogte van de aanbeveling om elk half uur het zitmoment te onderbreken door even recht te staan en te bewegen.
 • Het gebrek aan iemand om samen te bewegen beschouwen vrouwen vaker als een belemmering dan mannen (45% t.o.v. 37%).
 • Ruim 8 op de 10 Vlamingen vinden dat er voldoende fiets- en wandelpaden in de buurt zijn en 87% zegt dat er een park of groene ruimte is op wandelafstand. De helft zegt dat er veel winkels zijn op wandelafstand van de thuiswoning.

Elise Braekman, onderzoekster bij Sciensano: “Weinig beweging en te lang stilzitten zijn slecht voor onze gezondheid. De Preventiebarometer levert heel wat interessante inzichten op om hier iets aan te doen. Zo stelden we vast dat personen die hun omgeving als meer uitnodigend ervaren om te bewegen, door bijvoorbeeld goed onderhouden fiets- en wandelpaden, de aanwezigheid van winkels en groene ruimte op wandelafstand en geen gevaar door verkeer of criminaliteit, er vaker in slagen om voldoende te bewegen.”

Resultaten rond eetgedrag

Ook de resultaten van het eetgedrag van de Vlamingen zijn gekend. Overgewicht, obesitas en ongezonde voedingsgewoontes blijven ook een probleem in de samenleving. Minister Crevits maakte al afspraken met minister voor Media Benjamin Dalle en de voedingsindustrie rond het begrenzen van reclame voor ongezonde voeding bij kinderen en jongeren.

De belangrijkste resultaten op een rij:

 • De helft van de volwassen Vlamingen is te zwaar: ruim 34% heeft overgewicht en ruim 16% lijdt aan obesitas
 • Bij het kopen van eten vinden personen de smaak het meest belangrijk (77% vindt dit heel belangrijk), gevolgd door de voedingswaarde (42%) en de prijs (39%).
 • Slechts 48% eet dagelijks fruit, 68% eet dagelijks groenten. Wie in een kwetsbare socio-economische positie zit eet minder vaak fruit en groenten en drinkt vaker gesuikerde frisdranken.
 • Bijna 3 op 4 Vlamingen hebben het voorbije jaar geprobeerd om gezonder te eten, personen met overgewicht en obesitas hebben vaker intenties om gezonder te eten.
 • Mannen vertonen vaker ongezond eetgedrag en hebben minder intenties om gezonder te eten dan vrouwen.
 • 86% blijkt meestal of altijd ’s avonds samen te eten met hun thuisgenoten.
 • De grootste belemmeringen die personen ervaren om gezond te eten zijn: “Gezonde voeding is duur” (65%), “lekker eten niet kunnen of willen missen” (63%) en “een druk leven” (59%).
 • 78% vindt een verbod op reclame voor ongezonde voeding voor kinderen en jongeren belangrijk.

Over de preventiebarometer

Het gaat om een onderzoek bij 4000 volwassenen. Het doel is om het inzicht te verhogen in factoren die de levensstijl beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan voedingsgewoonten, alcoholgebruik, deelname aan bevolkingsonderzoeken naar kanker... Ongezond gedrag ligt zoals bekend aan de basis van veel chronische ziekten zoals kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten, die ook de belangrijkste oorzaken zijn van vermijdbare dood en invaliditeit. De Preventiebarometer peilt ook naar de intenties om gezonder te gaan leven, de kennis die mensen daarover hebben, pogingen die ze al gedaan hebben en welke factoren bepalend kunnen zijn om hun gedrag te veranderen.

Meer resultaten over bewegen, lang stilzitten en eetgedrag van de Preventiebarometer vindt u op de website van Sciensano. Eerder verschenen al de resultaten over alcohol-, tabak- en cannabisgebruik. Er volgt in 2023 nog een rapport over mentale en seksuele gezondheid. Het is de bedoeling om deze metingen minstens één keer per legislatuur​ te herhalen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.