Meer dan 1300 extra inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen in Gent, Antwerpen en Brussel.

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Er komen in totaal 1300 extra inkomensgerelateerde plaatsen verdeeld over Gent, Antwerpen en Brussel. Het gaat om plaatsen die vallen onder de hoogste subsidiecategorie en waar ouders volgens hun inkomen betalen. In totaal kent minister Crevits zo’n 9,7 miljoen euro toe. Het gaat zowel om nieuwe plaatsen, als de omschakeling van bestaande plaatsen naar de subsidie inkomenstarief. In Brussel zijn er 409 nieuwe plaatsen toegekend, 66 kunnen omschakelen. In Antwerpen en Gent investeren ook de steden zelf mee in de uitbreiding van kinderopvang. Zo komen er in Antwerpen in totaal 181 nieuwe plaatsen, 449 kunnen omschakelen. Voor Gent gaat het om 201 nieuwe plaatsen. Daarnaast zijn er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.

Hilde Crevits: “We hebben verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang meer zuurstof te geven. Het was een bewuste keuze om verder te investeren in duurzame, inkomensgerelateerde plaatsen die binnen de hoogste subsidiecategorie vallen. Vandaag krijgen ook de kinderopvanginitiatieven in Gent, Antwerpen en Brussel het goede nieuws dat ze op extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen kunnen rekenen. Door de extra investeringen werkt meer dan 80% van de plaatsen in Vlaanderen volgens inkomenstarief. Dat is niet alleen goed nieuws voor ouders die op die manier meer toegang krijgen tot betaalbare kinderopvang, maar ook voor de organisatoren en de medewerkers. Voor hen betekent dit hogere lonen en betere werkomstandigheden. Samen met de verlaging van het aantal kinderen per begeleider willen we zo kwaliteit in de kinderopvang garanderen.”

 

De extra investering in inkomensgerelateerde plaatsen is één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte om de kinderopvang te versterken. Eerder deze legislatuur konden al meer dan 8.000 plaatsen omschakelen naar die hoogste subsidiecategorie en kwamen er al meer dan 2.000 plaatsen bij in verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen.

 

Ook de kinderopvanginitiatieven in de steden Gent, Brussel en Antwerpen konden een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Deze worden vandaag bekend gemaakt aan de kinderopvanginitiatieven.

Voor Gent gaat het om een Vlaamse investering van ruim 1,2 miljoen euro. Stad Gent investeert zelf 631.000 euro. Daarmee kunnen in totaal 201 extra plaatsen met inkomenstarief bijkomen.

 In Brussel voorziet minister Crevits in totaal zo’n 5,5 miljoen euro, goed voor 409 nieuwe plaatsen in de hoofdstad en 66 plaatsen die kunnen omschakelen naar de hoogste subsidiecategorie.

In Antwerpen gaat het vooral over de omschakeling van bestaande plaatsen naar plaatsen die werken volgens inkomenstarief. Het gaat om een totale investering van zo’n 2,4 miljoen euro vanuit Vlaanderen en 4,4 miljoen euro vanuit de stad Antwerpen zelf. Daarmee komen er in totaal 630 plaatsen aan met inkomenstarief bij, waarvan 181 nieuwe plaatsen en 449 plaatsen die kunnen omschakelen.

Subsidies voor dringende opvangplaatsen

Ouders die plots werk vinden of een opleiding kunnen volgen, hebben vaak van de ene op de andere dag kinderopvang nodig. Ook bij een acute noodsituatie in een gezin, is een dringende opvangplaats soms nodig. Daarom voorziet minister Crevits ook bijkomende subsidies in de Gent, Brussel en Antwerpen voor dringende opvangplaatsen. Het gaat telkens om een subsidie voor groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand kinderopvang nodig heeft.

Opgroeien besliste over de toekenning van 145 dringende opvangplaatsen in Antwerpen, 5 in Gent en 13 in Brussel.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.