1000 bedrijven krijgen ondersteuning via financieringsinstrumenten

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

In 2020 deden een 1000-tal bedrijven een beroep op een van de financieringsinstrumenten die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het kader van de coronacrisis heeft uitgewerkt met PMV. In totaal gaat het om 570 miljoen euro die werd goedgekeurd en 330 miljoen euro die al effectief werd opgenomen. Dat heeft minister Crevits laten weten naar aanleiding van een bankenoverleg op maandag 18 januari 2021.  

“Het ondernemersweefsel in Vlaanderen moeten we koesteren, ze zorgen voor creativiteit en dynamiek in onze samenleving. De moeilijke tijden waarin we zitten, zorgen voor extra kopzorgen bij onze ondernemers. Om hen ook op (middel)lange termijn te beschermen en ondersteunen, hebben we een reeks steunmaatregelen uitgewerkt. Zo zien we dat we nu al een 1000-tal bedrijven via leningen en waarborgen kunnen ondersteunen. Dat is een goede zaak. Binnenkort zal met het Vriendenaandeel nog een extra stimulans mogelijk zijn voor particulieren om mee te investeren in bedrijven.” - Hilde Crevits  

Om de Vlaamse bedrijven mee door deze uitzonderlijke tijden te loodsen, besliste Vlaams minister van Economie Hilde Crevits vorig jaar om de financiële slagkracht van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV sterk uit te breiden. De waarborgcapaciteit voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro werd met 100 miljoen euro uitgebreid (naar 400 miljoen euro), die voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro werd verdubbeld (naar 3 miljard euro). Er werd een bijkomend budget voorzien van 250 miljoen euro voor achtergestelde leningen (met mogelijkheid tot verhoging naar 500 miljoen euro), de bestaande Win-winlening werd uitgebreid en ook het Vriendenaandeel waarmee Vlamingen tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo’s, treedt binnenkort in werking. Voor huurders met liquiditeitsproblemen zette PMV, samen met VLAIO, de handelshuurlening op, waarbij de Vlaamse overheid maximaal 4 maanden huur voorschiet wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. Ten slotte werd eind vorig jaar het Welvaartsfonds opgericht om privaat kapitaal te activeren voor de relance van de economie. Vandaag, op maandag 18 januari 2021, stelt minister Crevits in een bankenoverleg samen met PMV de stand van zaken van deze steuninstrumenten voor.

155 miljoen euro aan goedgekeurde coronaleningen

De mogelijkheid om een achtergestelde lening aan te gaan, is een succes: er kwamen 1.255 aanvragen binnen voor 442 miljoen euro waarvan 71% afkomstig was van kmo’s en 29% van start- en scale-ups. 358 dossiers werden al goedgekeurd (voor 155 miljoen euro), 272 dossiers zijn nog in behandeling. “De achtergestelde lening is bedoeld voor intrinsiek gezonde en levensvatbare Vlaamse kmo’s die naar aanleiding van de coronacrisis in financiële ademnood komen of zullen komen”, aldus Filip Lacquet, groepsmanager Bedrijfsfinanciering bij PMV, dat overigens ook zes maanden betalingsuitstel verleende aan haar portefeuillebedrijven om de eerste liquiditeitsnoden op te vangen.

Van de corona-crisiswaarborg (voor kredietbedragen tot 1,5 miljoen euro) werd eerder beperkt gebruik gemaakt, met 19 dossiers voor een waarborgbedrag van 4,5 miljoen euro. Het aantal goedgekeurde waarborgdossiers voor kredietbedragen boven 1,5 miljoen euro ging bijna maal 2,5: van 16 in 2019 naar 39 in 2020 voor een te waarborgen kredietbedrag van 817.906.056 euro (in 2019: 171.068.250 euro). 21 goedgekeurde dossiers waren specifiek corona-gerelateerd, voor een te waarborgen kredietbedrag van 591.663.056 euro.

Handelshuurlening

Huurders kunnen een overeenkomst sluiten met de verhuurder om een handelshuurlening aan te gaan. De huurder kan zo tot 4 maanden huur lenen als de verhuurder minstens 1 maand huur kwijtscheldt. In 2020 werden 561 handelshuurleningen goedgekeurd. Daarnaast werden in 2020 ook 218 bemiddelingen aangevraagd. Sinds 4 januari 2021 is de handelshuurlening uitgebreid en werden al 170 extra aanvragen voor een lening ontvangen.

Bijkomend kapitaal mobiliseren

Met de uitbreiding van de Win-winlening, het Vriendenaandeel dat binnenkort operationeel wordt en het Welvaartsfonds dat eind vorig jaar werd opgestart, beogen minister Crevits en PMV nog meer kapitaal te activeren ten behoeve van kmo’s. “Op 14 december ondertekenden 39 partners (banken, verzekeraars, fondsen…) het Welvaartsfonds-charter: een sterk signaal dat zoveel partijen zich willen inzetten voor de relance van de Vlaamse economie”, vindt Michel Casselman, algemeen manager van PMV. Tot dusver zijn er al 15 aanvragen voor het fonds, waarvan 6 gestopte dossiers. Hij is bijzonder fier op het beroep dat Vlaamse ondernemingen deden op de corona-financieringsinstrumenten van PMV: “Wij willen, getrouw aan onze visie dat ondernemerschap cruciaal is voor de toekomst van onze regio, in deze bijzonder moeilijke omstandigheden er alles aan doen om de economische impact van de crisis voor onze bedrijven te temperen. Met 570 miljoen euro voor 1000 bedrijven bewijzen we niet alleen dat we er deze crisis helemaal staan om bedrijven te financieren, maar is het bovendien duidelijk dat de opgezette financieringsinstrumenten effectief beantwoorden aan de behoeften van onze ondernemingen in deze bijzondere tijden.”

Focus nu op relance en solvabiliteit

Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie is tevreden met de geleverde inspanningen. “Eind vorig jaar verlengden we, in samenspraak met Europa, de indieningstermijn voor de coronaleningen op 3 jaar om bedrijven de mogelijkheid te geven een financiële buffer te realiseren. We stemmen op die manier ons herstelbeleid af op de economische realiteit. Tegelijk moeten we nu, naast het zorgen voor extra kapitaal op korte termijn, ook al werk maken van relance en solvabiliteit. Met de uitbreiding van de Win-winlening, het Welvaartsfonds en het Vriendenaandeel hebben we daarvoor drie geschikte instrumenten gecreëerd. Ik ben blij dat die aanpak goed werkt. Via het overleg met de top van de banken vandaag (18 januari 2021), probeer ik onze maatregelen nog beter af te stemmen op het aanbod van de bancaire partners.”

Karel Baert, CEO Febelfin: “Door de coronacrisis bevinden heel wat ondernemingen zich in zwaar weer. De banken ondersteunen levensvatbare ondernemingen om hen door deze moeilijke periode te loodsen. De instrumenten die de Vlaamse overheid via PMV ter beschikking stelt, zijn hierbij voor heel wat ondernemingen een noodzakelijk hulpmiddel. De banken appreciëren dan ook ten zeerste het overleg dat de Vlaamse overheid hierover met de sector voert.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.