10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits investeert 22 miljoen euro in 10 projecten om meer dan 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever te maken. Een inclusieve onderneming is een onderneming waarbij het personeels- en aanwervingsbeleid zo ingericht is dat er kansen worden geboden aan kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Op die manier krijgen we meer mensen aan de slag. Concreet gaat dat bijvoorbeeld over een project dat werkt met het nieuwe concept ‘leervacature’. Dat is een vacature voor een (knelpunt)beroep waaraan een laagdrempelige, digitale cursus en een specifieke e-praktijkopleiding gekoppeld is. Op die manier kan iemand die kortgeschoold is, zonder specifieke kwalificaties op een laagdrempelige manier toegeleid worden naar een job.

Deze legislatuur hebben we de ambitie om zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te krijgen. We streven naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Hiervoor moeten we alle talenten op de arbeidsmarkt kansen geven. Ondanks de impact van de COVID-19 pandemie blijft de tewerkstellingsvraag bij Vlaamse ondernemingen hoog en ondernemingen gaan op zoek naar nieuwe manieren om vacatures in te vullen. Dat betekent ook breder kijken naar de mogelijkheden van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig werkzoekenden, kortgeschoolden, mensen met een migratie-achtergrond of ouderen. Als gevolg van de coronacrisis komen de mogelijkheden voor werkzoekenden en werkenden met een kwetsbaar profiel sterker onder druk. We willen deze mismatch aanpakken. Deze maand zijn dan ook 10 projecten van start gegaan die bedrijven partners maken in deze ambitie. De projecten maken ondernemingen in Vlaanderen bewust van alle talenten op de arbeidsmarkt.

10.000 inclusieve ondernemingen

Begin deze maand gingen 10 ESF-projecten ‘Inclusieve Ondernemingen’ van start met het objectief om meer dan 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever te maken. Ze reiken concrete handvaten aan om het aanwervings- en instroomproces op de werkvloer te ondersteunen, maar ook medewerkers duurzaam aan de slag te houden. Werkgevers zitten met heel concrete vragen over hoe bijvoorbeeld mensen met een handicap integreren op de werkvloer, hoe mensen met een migratieachtergrond bereiken, hoe laaggeschoolde werkzoekenden matchen met vacatures of hoe oudere werknemers aan boord houden. Met de dienstverlening ‘Inclusieve Ondernemingen’ krijgen de ondernemingen een traject op maat. Er wordt gekeken naar de concrete noden van de bedrijven en met aan actieplan wordt gewerkt aan het duurzaam versterken van het inclusievermogen van de onderneming.

Concreet zal het project ‘Iedereen TEO’ werken met leervacatures. Een leervacature is een reële (knelpunt)vacature bij een onderneming die wordt gekoppeld aan een laagdrempelige, digitale cursus en een specifieke, doelgerichte ‘e-praktijkopleiding’. De toekomstige werknemer volgt met deze 2 stappen een opleidingstraject op maat van een specifieke vacature of een opleiding naar de job. Zo maakt TEO van opleiden een efficiënte rekruteringsmethode en wordt opleiding dé aanwervingsstrategie. Diploma’s, voorkennis of ervaring zijn niet vereist. Iedereen die goesting en interesse heeft om te leren en om zijn/haar competenties naar een hoger niveau te tillen, kan starten met het traject. Het enige wat kandidaten moeten doen, is zich gratis registreren op het deel- en leer-platform TEO.training en kiezen op welke leervacature ze willen intekenen.

Een ander voorbeeld is het project Re-Boot 4 Inclusion van VERSO. Dit project wil ondernemingen in Vlaanderen met een diversiteitsscan en een bootcamp traject ondersteunen. In elke Vlaamse provincie nemen ondernemingen deel aan een intensief bootcamp traject waarin ze samen werken aan een actieplan om hun werkvloeren inclusief te maken en vragen beantwoorden over instroom, retentie en diversiteit. Het traject vat aan met een diversiteitsscan die ondernemingen een beeld geeft van hun inclusief vermogen en de basis vormt voor het begeleidingstraject.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft uiteraard een zware impact op onze arbeidsmarkt, maar experten voorspellen dat we snel terug naar de arbeidsmarktkrapte van voor de crisis gaan. Tegelijk zien we dat voor een aantal werkzoekenden de weg naar een job niet evident blijkt. We moeten deze twee noden met elkaar verbinden en zo elk talent een kans geven om aan de slag te gaan. Met deze 10 projecten willen we 10.000 Vlaamse ondernemingen inclusiever maken. We voorzien daarbij in 22 miljoen euro.”

Overzicht projecten en contactpersonen:

Elk Talent Aan Boord

Unie van Zelfstandige Ondernemers

Gilles Van Dorpe

[email protected]

WELT 2.0

VOKA Project Services

Jens De Vos

[email protected]

Mind the Switch

ACV- ABVV – ACLVB

Veerle Heirwegh

[email protected]

Talance

WOODWIZE

Jeroen Doom

[email protected]

Schakels naar Inclusief Ondernemen

GROEP INTRO VZW

Herman  Verhelst

[email protected]

Re-Boot 4 Inclusion

Vlaamse Confederatie van Social - Profit Ondernemingen

Ingrid Lieten

[email protected]

inclusief en duurzaam!

Randstad Belgium

Sabina Lambrichts

[email protected]

50PLUZ INCLUSIEF

50pluz

PETER VANWONTERGHEM

[email protected]

Iedereen TEO

TEO-Teaching Each Other

Bien Vanderstappen

[email protected]

Exclusief Inclusief

Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling

Bert Boone

[email protected]

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.