10 acties van ziekte naar werk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 waren er 219.000 arbeidsongeschikten in Vlaanderen. Goed voor 6% van het arbeidspotentieel. De verwachting is dat dit percentage zal toenemen door de impact van de coronacrisis. Bovendien maakt thuiswerk het voor langdurig zieken niet gemakkelijker om de draad terug op te pikken. Daarom vraagt minister Crevits aan experten en belangenorganisaties om 10 acties te bepalen die helpen om na ziekte terug de stap naar werk te zetten.

Dat COVID-19 gezondheidseffecten heeft op mensen die het virus krijgen, is evident. Maar de crisis kan ook een negatieve invloed hebben op de algemene gezondheid van mensen die niet door het virus worden getroffen. Uit onderzoek na eerdere epidemieën blijkt dat de gevolgen van een quarantaine meetbaar zijn tot 3 jaar na de quarantaine. De kans op psychische klachten is 3 tot 4 keer hoger. 

Een coalitie van werk- en gezondheidsorganisaties verwacht dat dat nu niet anders zal zijn. Niet alleen het aantal werkzoekenden neemt toe, ook het aantal zieken. En dat is slechts deels te wijten aan infecties met COVID-19. Andere redenen zijn stress, frustratie en isolatie, en de impact van de economische recessie die bij sommigen gepaard gaat met financiële zorgen. Bovendien stellen heel wat mensen onderzoeken en behandelingen te lang uit.

Er vallen ook positieve lessen te leren uit vorige pandemieën en recessies: de terugkeer naar werk en werk 'tout court' zijn belangrijke onderdelen van de heropleving van de maatschappij. Werk is niet alleen financieel belangrijk, maar is één van de belangrijkste factoren voor de preventie van mentale en andere gezondheidsproblemen. 

Maar hoe zorg je er momenteel voor dat mensen na ziek te zijn geweest, vlot kunnen terugkeren naar hun werk? En is het wel een goed idee om mensen met gezondheidsproblemen te laten terugkeren naar een werkvloer waar ze besmet kunnen worden? Dat zijn enkele van de vragen waar topsprekers van VDAB, CM, RIZIV, GTB, het Vlaams Patiëntenplatform en KUL zich vandaag over buigen tijdens het webinar ‘Van V(irus) naar W(erk)’. 500 geïnteresseerden kijken live mee.

Op die webinar doet Minister van Werk, Hilde Crevits, een oproep naar alle betrokken experts en belangenorganisaties om tegen het einde van dit jaar met 10 concrete acties te komen om tijdens en na de coronacrisis gemakkelijker de stap na een ziekte terug naar werk te kunnen zetten. Op 8 december volgen 10 digitale workshops waarin telkens 20 mensen mee kunnen nadenken over acties die ondernomen moeten worden. Die workshops vertrekken van de conclusies uit het webinar van vandaag.

Minister van Werk, Hilde Crevits: “Ik vind het enorm belangrijk dat alle betrokken organisaties uit het domein werk én gezondheid vandaag samen rond de virtuele tafel zitten. Als we stappen vooruit willen zetten in de activering naar werk van mensen met gezondheidsproblemen, dan is er maar één manier: we zullen het samen moeten doen. De behandelende sector, de bedrijfsgeneeskunde, de ziekenfondsen, de werkgevers- en werknemersorganisaties.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Om mensen mentaal gezond te houden is een snelle en veilige terugkeer naar werk nodig. Daar moeten we op inzetten, samen met alle betrokken partners. Voor iedereen die wil en kan werken, en met bijzondere aandacht voor wie kwetsbaar is.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.