10 acties van ziekte naar werk

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In 2019 waren er 219.000 arbeidsongeschikten in Vlaanderen. Goed voor 6% van het arbeidspotentieel. De verwachting is dat dit percentage zal toenemen door de impact van de coronacrisis. Bovendien maakt thuiswerk het voor langdurig zieken niet gemakkelijker om de draad terug op te pikken. Daarom vraagt minister Crevits aan experten en belangenorganisaties om 10 acties te bepalen die helpen om na ziekte terug de stap naar werk te zetten.

Dat COVID-19 gezondheidseffecten heeft op mensen die het virus krijgen, is evident. Maar de crisis kan ook een negatieve invloed hebben op de algemene gezondheid van mensen die niet door het virus worden getroffen. Uit onderzoek na eerdere epidemieën blijkt dat de gevolgen van een quarantaine meetbaar zijn tot 3 jaar na de quarantaine. De kans op psychische klachten is 3 tot 4 keer hoger. 

Een coalitie van werk- en gezondheidsorganisaties verwacht dat dat nu niet anders zal zijn. Niet alleen het aantal werkzoekenden neemt toe, ook het aantal zieken. En dat is slechts deels te wijten aan infecties met COVID-19. Andere redenen zijn stress, frustratie en isolatie, en de impact van de economische recessie die bij sommigen gepaard gaat met financiële zorgen. Bovendien stellen heel wat mensen onderzoeken en behandelingen te lang uit.

Er vallen ook positieve lessen te leren uit vorige pandemieën en recessies: de terugkeer naar werk en werk 'tout court' zijn belangrijke onderdelen van de heropleving van de maatschappij. Werk is niet alleen financieel belangrijk, maar is één van de belangrijkste factoren voor de preventie van mentale en andere gezondheidsproblemen. 

Maar hoe zorg je er momenteel voor dat mensen na ziek te zijn geweest, vlot kunnen terugkeren naar hun werk? En is het wel een goed idee om mensen met gezondheidsproblemen te laten terugkeren naar een werkvloer waar ze besmet kunnen worden? Dat zijn enkele van de vragen waar topsprekers van VDAB, CM, RIZIV, GTB, het Vlaams Patiëntenplatform en KUL zich vandaag over buigen tijdens het webinar ‘Van V(irus) naar W(erk)’. 500 geïnteresseerden kijken live mee.

Op die webinar doet Minister van Werk, Hilde Crevits, een oproep naar alle betrokken experts en belangenorganisaties om tegen het einde van dit jaar met 10 concrete acties te komen om tijdens en na de coronacrisis gemakkelijker de stap na een ziekte terug naar werk te kunnen zetten. Op 8 december volgen 10 digitale workshops waarin telkens 20 mensen mee kunnen nadenken over acties die ondernomen moeten worden. Die workshops vertrekken van de conclusies uit het webinar van vandaag.

Minister van Werk, Hilde Crevits: “Ik vind het enorm belangrijk dat alle betrokken organisaties uit het domein werk én gezondheid vandaag samen rond de virtuele tafel zitten. Als we stappen vooruit willen zetten in de activering naar werk van mensen met gezondheidsproblemen, dan is er maar één manier: we zullen het samen moeten doen. De behandelende sector, de bedrijfsgeneeskunde, de ziekenfondsen, de werkgevers- en werknemersorganisaties.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB: “Om mensen mentaal gezond te houden is een snelle en veilige terugkeer naar werk nodig. Daar moeten we op inzetten, samen met alle betrokken partners. Voor iedereen die wil en kan werken, en met bijzondere aandacht voor wie kwetsbaar is.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.