111 extra RTH-initiatieven goedgekeurd voor mensen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft na een oproep van het VAPH 111 extra initiatieven goedgekeurd rond rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor mensen met een handicap. Het gaat over een pilootfase om het huidige RTH-beleid te vernieuwen naar ondersteuning die snel inzetbaar, flexibel, laagdrempelig, nabij en nog meer focus legt op de ondersteuning van de persoon. De projecten van de organisaties die voldoen aan deze voorwaarden krijgen vanaf 2023 een erkenning van het VAPH die hen toelaat om RTH aan te bieden. Hierdoor zal er meer hulp ter beschikking zijn voor personen met een handicap over alle prioriteitengroepen heen. Het gaat om een structurele investering van 20 miljoen euro.

“We hebben deze zomer beslist om 20 miljoen extra te investeren in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) via een projectoproep. De bedoeling is om het RTH aanbod te versterken en vernieuwen. We stellen namelijk vast dat RTH voor veel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben een verschil maakt en dat het ook het netwerk rond de persoon die zorg nodig heeft deels ontlast. Ik ben er ook van overtuigd dat RTH mensen met een handicap kan ondersteunen zodat ze een betekenisvolle en zichtbare rol kunnen opnemen in de samenleving Ik ben dan ook heel trots om vandaag te kunnen aankondigen dat heel wat organisaties innovatieve projecten indienden bij het VAPH. Organisaties die zelfs over de sectoren heen hebben nagedacht over hoe ze voor personen met een zorg en ondersteuningsnood oplossingen en perspectief kunnen bieden. Het aanbod is namelijk voor iedereen ter beschikking, ook bijvoorbeeld voor mensen in prioriteitengroep 3.” - Hilde Crevits  

Er komen in totaal 111 extra initiatieven in Vlaanderen die zich engageren om via RTH zowel minder- als meerderjarigen met een handicap te ondersteunen en kansen te bieden. Deze zomer lanceerde Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een brede oproep waarop organisaties met innovatieve ideeën konden intekenen. In alle provincies zijn projecten actief en enkele projecten zetten in op verschillende provincies of zelfs Vlaanderenbreed.

De ondersteuning die de Vlaamse overheid via het VAPH biedt aan personen met een handicap bestaat uit drie componenten: persoonsvolgende budgetten, hulpmiddelen en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Die laatste zijn vormen van ondersteuning voor mensen die (nog geen) persoonsvolgend budget hebben, maar toch nood hebben aan ondersteuning, zoals psychosociale begeleiding, begeleide activiteiten, dagopvang of kort verblijf. De ondersteuning is laagdrempelig en rechtstreeks toegankelijk, iedereen met (een vermoeden van) een handicap kan er een beroep op doen. De RTH-initiatieven kunnen een groot verschil maken voor de persoon en zijn netwerk doordat ze bijvoorbeeld mantelzorgers extra tijd voor zichzelf te bieden.

In 2021 boden 220 RTH-aanbieders ondersteuning aan 13.493 minderjarigen en 14.867 meerderjarigen. Door de 111 bijkomende initiatieven zullen er nog meer mensen bereikt worden.

Aanbod meer op maat en dicht bij mensen

Met de oproep wil minister Crevits samen met de aanbieders het beleid rond RTH vernieuwen naar een ondersteuningsvorm dat meer op maat is van de persoon en ook meer flexibel en sneller inzetbaar is wanneer mensen hulp nodig hebben. Alle goedgekeurde initiatieven zijn beoordeeld op basis van specifieke voorwaarden. Zo zijn ook de nabijheid en laagdrempeligheid van projecten een belangrijk basisvoorwaarden. Het is de bedoeling dat mensen in hun buurt vlot terecht kunnen bij ondersteunende initiatieven. Er werd dan ook bij de selectie op toegezien dat het lokale aanbod vraaggericht is en dat er lokaal samengewerkt wordt andere partners zoals de cultuursector, onderwijs, lokale besturen en het werkveld. Het VAPH zal alle 111 projecten opvolgen en vooral oog hebben voor de dynamiek en impact die deze nieuwe organisaties teweegbrengen.

20 miljoen

De 111 initiatieven krijgen een erkenning voor heel 2023. Daarna zullen de projecten geëvalueerd worden en is het de bedoeling om het huidige regelgevend kader rond rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan te aan de hand van de ‘good practices’. Minister Crevits heeft eerder aangekondigd hiervoor 20 miljoen euro extra te investeren via het Zorginvesteringsplan.

Ontdek de geseleceerde projecten >>

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.