111 extra RTH-initiatieven goedgekeurd voor mensen met een handicap

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft na een oproep van het VAPH 111 extra initiatieven goedgekeurd rond rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) voor mensen met een handicap. Het gaat over een pilootfase om het huidige RTH-beleid te vernieuwen naar ondersteuning die snel inzetbaar, flexibel, laagdrempelig, nabij en nog meer focus legt op de ondersteuning van de persoon. De projecten van de organisaties die voldoen aan deze voorwaarden krijgen vanaf 2023 een erkenning van het VAPH die hen toelaat om RTH aan te bieden. Hierdoor zal er meer hulp ter beschikking zijn voor personen met een handicap over alle prioriteitengroepen heen. Het gaat om een structurele investering van 20 miljoen euro.

“We hebben deze zomer beslist om 20 miljoen extra te investeren in rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) via een projectoproep. De bedoeling is om het RTH aanbod te versterken en vernieuwen. We stellen namelijk vast dat RTH voor veel mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben een verschil maakt en dat het ook het netwerk rond de persoon die zorg nodig heeft deels ontlast. Ik ben er ook van overtuigd dat RTH mensen met een handicap kan ondersteunen zodat ze een betekenisvolle en zichtbare rol kunnen opnemen in de samenleving Ik ben dan ook heel trots om vandaag te kunnen aankondigen dat heel wat organisaties innovatieve projecten indienden bij het VAPH. Organisaties die zelfs over de sectoren heen hebben nagedacht over hoe ze voor personen met een zorg en ondersteuningsnood oplossingen en perspectief kunnen bieden. Het aanbod is namelijk voor iedereen ter beschikking, ook bijvoorbeeld voor mensen in prioriteitengroep 3.” - Hilde Crevits  

Er komen in totaal 111 extra initiatieven in Vlaanderen die zich engageren om via RTH zowel minder- als meerderjarigen met een handicap te ondersteunen en kansen te bieden. Deze zomer lanceerde Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een brede oproep waarop organisaties met innovatieve ideeën konden intekenen. In alle provincies zijn projecten actief en enkele projecten zetten in op verschillende provincies of zelfs Vlaanderenbreed.

De ondersteuning die de Vlaamse overheid via het VAPH biedt aan personen met een handicap bestaat uit drie componenten: persoonsvolgende budgetten, hulpmiddelen en rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Die laatste zijn vormen van ondersteuning voor mensen die (nog geen) persoonsvolgend budget hebben, maar toch nood hebben aan ondersteuning, zoals psychosociale begeleiding, begeleide activiteiten, dagopvang of kort verblijf. De ondersteuning is laagdrempelig en rechtstreeks toegankelijk, iedereen met (een vermoeden van) een handicap kan er een beroep op doen. De RTH-initiatieven kunnen een groot verschil maken voor de persoon en zijn netwerk doordat ze bijvoorbeeld mantelzorgers extra tijd voor zichzelf te bieden.

In 2021 boden 220 RTH-aanbieders ondersteuning aan 13.493 minderjarigen en 14.867 meerderjarigen. Door de 111 bijkomende initiatieven zullen er nog meer mensen bereikt worden.

Aanbod meer op maat en dicht bij mensen

Met de oproep wil minister Crevits samen met de aanbieders het beleid rond RTH vernieuwen naar een ondersteuningsvorm dat meer op maat is van de persoon en ook meer flexibel en sneller inzetbaar is wanneer mensen hulp nodig hebben. Alle goedgekeurde initiatieven zijn beoordeeld op basis van specifieke voorwaarden. Zo zijn ook de nabijheid en laagdrempeligheid van projecten een belangrijk basisvoorwaarden. Het is de bedoeling dat mensen in hun buurt vlot terecht kunnen bij ondersteunende initiatieven. Er werd dan ook bij de selectie op toegezien dat het lokale aanbod vraaggericht is en dat er lokaal samengewerkt wordt andere partners zoals de cultuursector, onderwijs, lokale besturen en het werkveld. Het VAPH zal alle 111 projecten opvolgen en vooral oog hebben voor de dynamiek en impact die deze nieuwe organisaties teweegbrengen.

20 miljoen

De 111 initiatieven krijgen een erkenning voor heel 2023. Daarna zullen de projecten geëvalueerd worden en is het de bedoeling om het huidige regelgevend kader rond rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) aan te aan de hand van de ‘good practices’. Minister Crevits heeft eerder aangekondigd hiervoor 20 miljoen euro extra te investeren via het Zorginvesteringsplan.

Ontdek de geseleceerde projecten >>

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.