176 (ver)nieuw(d)e online opleidingen bij VDAB

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft het online leren en opleiden een boost gegeven. Van maart 2020 tot augustus 2020 hebben ruim 52.000 unieke cursisten zich ruim 102.000 keer ingeschreven voor online opleidingen van VDAB, zo  meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Vorig jaar in diezelfde periode waren er ruim 24.000 unieke cursisten, goed voor ruim 54.000 inschrijvingen. Er is dus een verdubbeling van het aantal deelnames aan online opleidingen. Velen hebben sinds de crisis duidelijk hun weg gevonden naar het online aanbod van VDAB. In mei werd in 4 miljoen euro extra voorzien voor een uitbreiding van het aanbod en optimalisering van het platform. Daardoor zijn er momenteel 72 volledig nieuwe opleidingen bijgekomen. 104 cursussen kregen een update en werden volledig vernieuwd. In totaal komen er 176 nieuwe modules.

In april 2020 bereikte het aantal online opleidingen bij VDAB een record. Toen waren er bijna 28.000 inschrijvingen voor een online opleiding, een stijging met ongeveer 20.000 ten opzichte van april 2019. De aanvragen voor die opleidingen gebeurden toen door bijna 14.000 unieke cursisten. In april vorig jaar waren dat er ongeveer 5.000. Het effect is nu ook duidelijk zichtbaar over een langere periode. Heel wat mensen hebben de vrijgekomen tijd tijdens de coronacrisis aangegrepen om zich bij te scholen en online te laten opleiden. Het is positief om te zien dat zoveel werknemers hun loopbaan in handen nemen. Dat zal ook nodig zijn en blijven voor een weerbare arbeidsmarkt tijdens de relance.

176 nieuwe modules

Om de positieve evolutie van het online leren te ondersteunen, heeft minister Crevits in 4 miljoen euro extra voorzien om het aanbod van online cursussen uit te breiden en het platform te optimaliseren. Die investering heeft intussen gezorgd voor 72 nieuwe opleidingen, bijvoorbeeld ‘21e-eeuwse vaardigheden’, ‘informatieveiligheid’ of ‘kostprijsberekening in hout’ en 104 updates van reeds bestaande opleidingen waaronder ‘assertiviteit’, ‘boekhouden in de praktijk’, of basis pneumatica’. In totaal zullen er uiteindelijk 176 nieuwe modules opgeleverd worden.

De drie populairste online opleidingen zijn op dit moment de opleiding ‘initiatie in boekhouden’, ‘ basis loon- en personeelsadministratie’, en ‘MS Excel 2013’. De opleidingen ‘basis rekenen’ en ‘Frans- Algemene taalkennis voor beginners’ vervolledigen de top 5.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “We zetten al enkele jaren in op online opleidingen maar door de coronacrisis krijgt deze dienstverlening een echte boost. Steeds meer mensen vinden hun weg naar dit aanbod en dat is een heel goede zaak. Opleiding is essentieel om vlot de brug te kunnen slaan van de ene job naar de andere, of van de ene sector naar de andere. Deze cijfers tonen aan dat steeds meer mensen zien dat VDAB er niet enkel is voor werkzoekenden, maar voor iedereen die een nieuw perspectief zoekt op de arbeidsmarkt.”  

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Van maart 2020 tot augustus 2020 hebben dubbel zoveel mensen dubbel zoveel online opleidingen gevolgd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om maar liefst 54.000 cursisten en 102.000 opleidingen. Veel mensen waren vaker thuis door de strenge coronamaatregelen en de hoge tijdelijke werkloosheid. Maar ook nu, terwijl het aantal tijdelijk werklozen geleidelijk aan afneemt en grote delen van onze economie intussen alweer zo goed als op volledige toeren draaien, blijven mensen dus online leren. Een heel positieve evolutie voor onze arbeidsmarkt en van groot belang voor de relance. Opleiden, opleiden, opleiden,… we kunnen het niet genoeg zeggen en benadrukken”.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.