245 extra jobs in maatwerkondernemingen

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits kent 213 extra voltijdse plaatsen toe aan de maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen. Die extra plaatsen zorgen voor een tewerkstelling van 245 extra maatwerkers. De extra jobs moeten het mogelijk maken om nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten en zijn het gevolg van een oproep van Vlaams minister Hilde Crevits. Er werden 68 projectvoorstellen  goedgekeurd, verspreid over alle provincies. Zo komen er onder andere recyclagelijnen voor fietsen en kantoormeubilair, matrassenophaaldiensten, no-waste restaurants, wasstraten voor herbruikbare bekers en zullen woningen in lokale opvanginitiatieven in Roeselare voortaan circulair ingericht worden.

 Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen zijn belangrijk in de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn een cruciale schakel in onze economie. Met deze nieuwe oproep hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatwerkorganisaties. Doordat de projecten zich expliciet moesten toespitsen op duurzame circulaire economie, zetten we niet alleen  245 kwetsbare personen extra aan het werk, maar maken we tegelijk ook werk van de verduurzaming van onze sociale economie.”  - Hilde Crevits  

De oproep die in december gelanceerd werd, is goed voor een investering van 5 miljoen euro. Daardoor komen er nu 213 extra voltijdse plaatsen bij in de maatwerkondernemingen. Dat zorgt ervoor dat 245 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt nu kansen krijgen op een job in een maatwerkonderneming. Een job in de sociale economie is niet altijd een voltijdse job, waardoor meer mensen aan de slag kunnen.

Focus op circulaire economie

De extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven – en afdelingen om nieuwe, duurzame bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, inzamelen, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Bij deze oproep voor extra jobs werd voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen da ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen financiële steun ontvangen.

De nieuwe projecten gaan heel breed en zetten in op circulariteit op verschillende domeinen: van mobiliteit tot textiel, voeding en landbouw. Zo zet de sociale werkplaats De Posthoorn uit Koersel in op een hersteldienst voor kleding en bouwt De Sprong uit Antwerpen een matrassenophaaldienst uit. Werkplus Maatwerk uit Waregem gaat dan weer aan de slag met 2de handsfietsen en zet daarvoor een nieuwe recyclagelijn op voor afbraak en opbouw. Maatwerkbedrijf CON BRIO uit Sint-Amandsberg werkt aan de bouw van circulaire, ‘Tiny Boat Houses’ waarbij ze een boot ombouwen naar een tiny house, met maximaal hergebruik van materialen. Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen gaat lokale opvangwoningen circulair gaan inrichten. Op vandaag wordt het witgoed en meubilair weggegooid en vernieuwd door andere lage kwaliteitsgoederen. Maar dit genereert een hoge afvalstroom en investeringskosten voor het lokaal bestuur. Het project wil daar een halt toe roepen. Dit door het gebruik van enerzijds tweedehandsmaterialen (meubelen) en anderzijds gebruik te maken van nieuwe toestellen (witgoed) die eenvoudig herstelbaar zijn.

Nieuwe jobs voor elke provincie

In alle provincies werden er voor de maatwerkbedrijven (meer dan 20 werknemers) en maatwerkafdelingen (minder dan 20 werknemers ) in totaal 68 nieuwe projecten goedgekeurd. In Antwerpen zijn dat er 17, goed voor 63 extra plaatsen. In Limburg werden 13 projecten goedgekeurd, voor 34 extra plaatsen. In Oost-Vlaanderen waren dat 17 projecten voor 48 extra plaatsen en in Vlaams-Brabant 8 projecten voor 29 extra plaatsen. In West-Vlaanderen tenslotte kregen 13 projecten goedkeuring voor in totaal 39 extra plaatsen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Door de focus op duurzame, circulaire economie, bouwen we verder op de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité en het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. Bovendien maken we zo ook verder werk van de ‘European Green Deal’, die als doestelling heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De goedgekeurde projecten zijn heel uiteenlopend en zullen in verschillende domeinen van onze samenleving en in elke provincie een wezenlijk verschil kunnen maken op vlak van duurzaamheid. Ik ben vooral ook tevreden dat we hiermee 245 extra mensen de kans geven op een goede job in onze maatwerkorganisaties.”

De volledige lijst met projecten, van zowel de maatwerkbedrijven als de – afdelingen, kan u hier terugvinden: www.socialeeconomie.be

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.