300.000 leerlingen ontvangen schooltoeslag op maandag 29 augustus

Publicatiedatum

Tags

Opgroeien

Deel dit artikel

De uitbetalers van het Groeipakket starten op 29 augustus met de uitbetaling van de schooltoeslagen. Dat is een week vroeger dan vorig jaar en er zullen 80.000 kinderen meer de schooltoeslag al ontvangen in vergelijking met de eerste uitbetaling vorig jaar. In totaal krijgen maandag ongeveer 300.000 kinderen de schooltoeslag. Gezinnen zullen daar ook een melding van ontvangen in ‘Mijn Burgerprofiel’, de website die sinds juli ook als app beschikbaar is.

“De schooltoeslag helpt kinderen om deel te nemen aan onderwijs door hun gezin financieel te ondersteunen. Elk jaar opnieuw wordt voor alle kinderen die naar een Nederlandstalige kleuter-, lagere of secundaire school gaan in Vlaanderen of Brussel onderzocht of er een recht is op schooltoeslag. Dat we nu voor 300.000 leerlingen de schooltoeslag al vóór de start van het schooljaar kunnen uitbetalen is een grote troef, zeker in tijden waarin inflatie en energiekosten de pan uitswingen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Eerste uitbetaling op 29 augustus

Voor elk kind waar we alle gegevens (bv. inschrijving, gezinsinkomen) van hebben, wordt de schooltoeslag op 29 augustus uitbetaald als het er recht op heeft. Dat is een week vroeger dan vorig jaar. Een volgende uitbetaling vindt plaats op het einde van de maand september, oktober en november. Krijgt een kind al een Groeipakket? Dan ontvangt het de schooltoeslag automatisch als het er recht op heeft. Er is geen aanvraag nodig. Info: voorwaarden schooltoeslag.

Aantal kinderen met een schooltoeslag

Maandag zullen we voor ongeveer 300.000 kinderen een schooltoeslag uitbetalen net vóór de start van het schooljaar. Dat zijn 80.000 kinderen meer dan bij de eerste uitbetaling op 8 september 2021. Het gaat om 6 op de 10 van het geschat aantal kinderen die recht hebben op de schooltoeslag. Vijf jaar geleden moest de aanvraag nog op papier gebeuren, vandaag gebeurt de uitbetaling voor zo goed als alle kinderen automatisch. Vanaf dit schooljaar wachten we niet meer op de gegevens van mogelijke inschrijvingen in het hoger onderwijs, dat verklaart voor een deel het groter bereik voor de eerste uitbetaling. Wanneer die later volgen kan dat namelijk recht geven op een hogere schooltoeslag voor de kinderen uit het gezin die lager of secundair onderwijs volgen. Is dat het geval, dan volgt een bijkomende betaling in november.

Bovendien wordt uitbetaald op kindniveau, dus van zodra de gegevens van één kind uit een gezin volledig zijn. Het kan dus zijn dat ouders niet voor alle kinderen tegelijk een schooltoeslag ontvangen. In het belang van de gezinnen stappen we daar nu van af. Verder is het ook zo dat de scholen gesensibiliseerd werden om de inschrijvingsgegevens zo snel als mogelijk te verwerken. Die inspanning heeft een positief effect gehad op de eerste uitbetaling.

Primeur: melding uitbetaling schooltoeslag via Mijn Burgerprofiel

Mijn Burgerprofiel (MBP) is dé plek om alle zaken met de overheid op te volgen en te regelen. Dat geldt ook voor het Groeipakket. Sinds juli bestaat MBP ook als app op de smartphone. Zo kan je alles letterlijk bij de hand houden op een veilige manier. Gezinnen in Vlaanderen zullen op 29 augustus een melding van MBP krijgen als ze dan een uitbetaling van de schooltoeslag ontvangen. Dat is een primeur voor MBP en voor het Groeipakket. Dergelijke melding zal er ook zijn voor de volgende uitbetalingen van de schooltoeslag eind september, oktober en november.

De gegevens om het recht te onderzoeken ontvangen de uitbetalers automatisch en elektronisch. De gezinnen die aangesloten zijn bij de uitbetalers FONS en MyFamily kunnen zelf het onderzoek naar de schooltoeslag volgen via hun digitaal Groeipakketdossier. Dat dossier is te vinden via het portaal van deze beide uitbetalers.

Snelle doorlooptijd

De voorbije jaren werd telkens bekeken hoe de verwerking van de gegevens nog sneller en optimaler kon verlopen. Zo daalde de doorlooptijd voor het schooljaar 2021-22 naar 18 werkdagen ten opzichte van 41 dagen in 2019-20. Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket verwacht de uitbetaling van het grootste deel van de schooltoeslagen dit jaar af te ronden tegen half november. In specifieke situaties kan de uitbetaling tot december of iets later op zich laten wachten. Het gaat daarbij veelal om gezinnen waarvan de inkomsten onduidelijk zijn of waar een internationale connectie is. In dat geval kunnen de gegevens niet gereconstrueerd worden aan de hand van authentieke bronnen en duurt het onderzoek langer. 

Bijkomende informatie

www.schooltoeslagen.be

Infofiche voor ouders

Sinds 2019 vervangt de schooltoeslag de vroeger schooltoelage die betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.