4,1 miljoen euro steun voor innovatieve projecten in de land- en tuinbouw

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits maakt 4,1 miljoen euro vrij voor innovatie in de land- en tuinbouw. Landbouwers kunnen rekenen op 3,5 miljoen euro steun van de Vlaamse overheid als ze projecten realiseren die vernieuwend zijn op het vlak van productie, verwerking en afzet. Dit jaar is er speciale aandacht voor economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. 600.000 euro gaat naar innovatie via samenwerkingsprojecten.

“Vlaanderen gelooft in de kracht van onderzoek en innovatie, zeker ook in de land- en tuinbouwsector. We roepen land- en tuinbouwers op om innovatieve projecten te realiseren die de weerbaarheid en de duurzaamheid van hun bedrijf ten goede komen. Projecten met de focus op circulaire economie bijvoorbeeld, precisielandbouw of digitalisering. Dankzij de uitvoering van dergelijke projecten wordt onze landbouw duurzamer en kunnen kennis en ervaring gedeeld worden. ” - Hilde Crevits  

 Vlaanderen stimuleert innovatie en vernieuwing, ook in de land- en tuinbouwsector. Via projectsteun kunnen land- en tuinbouwbedrijven op steun rekenen om innovatieve ideeën en concepten op het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten in de praktijk te realiseren. Innovatie in de land- en tuinbouwsector blijft belangrijk om economische ontwikkeling te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. De middelen komen uit het Vlaams Landbouw Investeringsfonds (VLIF).

Vanaf 15 maart tot en met 30 april 2021 kunnen landbouwers en groepen van landbouwers een steunaanvraag indienen bij het Departement Landbouw en Visserij voor het verkrijgen van VLIF-projectsteun. De subsidie biedt hen de kans om een innovatief investeringsproject te realiseren. Dit is een aanvulling op de gewone investeringssteun.

De oproep 2021 is de zesde oproep met een totaalbudget van 3,5 miljoen euro. De middelen komen voor de helft van Vlaanderen en voor de helft van Europa. 2 miljoen euro is voorbehouden voor innovatieve investeringen in het kader van economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. De overblijvende 1,5 miljoen euro staat open voor alle innovaties. De steun bedraagt 40% van de subsidieerbare projectkosten. Gezien innovatie, zeker in de beginfase, nood heeft aan een trekker en vaak ook een deskundig begeleider, worden ook begeleidingskosten mee opgenomen binnen de subsidieerbare kosten.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 200.000 euro per investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar en gaat in op het ogenblik dat de resultaten van de selectie worden bekendgemaakt.

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP)

Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund. De focus van de oproep ligt op innovatieve verdienmodellen en welbevinden van de landbouwer. Daarnaast kunnen projectvoorstellen met een thema naar keuze worden ingediend. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Het totale budget bedraagt 600.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Beide oproepen gebeuren in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling, dat via diverse maatregelen de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleert en ondersteunt.

Praktische informatie

Meer informatie over de oproep VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw is te vinden op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij VLIF-steun.

Meer informatie over de oproep EIP vindt u terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij bij Europees Partnerschap voor Innovatie. U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

Voor beide oproepen moeten de projectaanvragen ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.