4 miljoen euro voor investeringen veiligheid en energievriendelijke vissersvaartuigen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits investeert 4 miljoen euro in veiligheids- en energiemaatregelen van vissersvaartuigen. De Europese en Vlaamse steun is bedoeld voor 5 vervangende vaartuigen van de vloot in het belang van de veiligheid van de bemanning en van het klimaat.

Onze vissersvloot bestaat uit een 65-tal vaartuigen. Een aantal van die vaartuigen wordt de komende jaren vervangen. Veiligheid en energie-efficiëntie zijn belangrijke elementen. Als reders ervoor kiezen om investeringen te doen die verder gaan dan de bestaande Europese en Belgische voorschriften, dan kunnen ze rekenen op steun van de overheid. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits heeft 10 projecten goedgekeurd voor een waarde van 4 miljoen euro.

Die Europese en Vlaamse middelen worden gebruikt om de arbeidsomstandigheden van de vissers aan boord te verbeteren. Denk aan extra comfort van de hutten en de beschutting van de vissers. Daarnaast gaat het om investeringen aan boord om de uitstoot van verontreinigde stoffen of broeikasgassen te verminderen en minder energie te verbruiken. De steun bedraagt maximum 50% van de investeringen.

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits: “De veiligheid van de bemanning van onze vissersvaartuigen en klimaatmaatregelen zijn een belangrijk aandachtspunten. De volgende jaren worden een aantal vervangende schepen in gebruik genomen. Het is hoopvol dat onze reders – in toch onzekere tijden- ervoor kiezen om grote investeringen te doen. Ze kiezen er zelfs voor om strenger te zijn dan de bestaande Europese en Belgische voorschriften. Europese lidstaten hebben de mogelijkheid om steun toe te kennen voor deze extra investeringen. We kennen aan 5 vaartuigen 4 miljoen euro toe, waarvan de helft Europese en de helft Vlaamse middelen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.