64 opleidingen geschrapt uit Vlaamse opleidingsdatabank

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het schooljaar 2020-2021 werden door 45.000 Vlaamse werknemers via het Vlaams opleidingsverlof 65.000 opleidingen aangevraagd en goedgekeurd. Nog eens 31.000 aanvragen worden beoordeeld. 404 werknemers namen opleidingskrediet op en er werden ruim 11.000 opleidingscheques uitgegeven. Dat blijkt uit het jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives. Er werden ook 64 opleidingen uit de opleidingsdatabank geschrapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet-erkende opleidingen als psychotherapeut.

“Opleiden, opleiden, opleiden, dat is de mantra voor de komende jaren. We willen van onze samenleving een lerende samenleving maken. Zeker op een moment dat er een grote arbeidskrapte is, is het opleiden van werknemers een belangrijke sleutel. Met het Vlaams opleidingsverlof, de opleidingscheques en het opleidingskrediet willen we werknemers stimuleren opleidingen te volgen. Maar dat moeten dan wel opleidingen zijn die aan voorwaarden voldoen. Er staan nu ruim 7.500 opleidingen in de opleidingsdatabank, 64 opleidingen worden geschrapt omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden.” – Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

Voor de tweede keer heeft het departement Werk en Sociale Economie een jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives gemaakt. Dat schetst een algemeen beeld van het gebruik van de drie Vlaamse opleidingsincentives in schooljaar 2020-2021, aangevuld met een onderzoek naar klanttevredenheid. Het rapport gaat ook in op de arbeidsmarktgerichtheid van de opleidingen uit de Opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives. Dat gaat dan over het Vlaams opleidingsverlof waarmee werknemers uit de privésector erkende opleidingen kunnen volgen en met behoud van loon afwezig zijn op het werk. Daarnaast zijn er ook de opleidingscheques, een betaalmiddel waarmee de werknemer bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld voor een opleiding kan betalen. Tot slot is er nog het opleidingskrediet, een aanmoedigingspremie voor wie tijdskrediet neemt om een opleiding te volgen.

65.000 opleidingen gevolgd door 45.000 Vlamingen

Voor het schooljaar 2020-2021 werden ruim 96.000 terugbetalingsaanvragen voor Vlaams opleidingsverlof aangevraagd, bijna 65.000 aanvragen werden al goedgekeurd. Nog een derde van de aanvragen moet worden beoordeeld. Voor schooljaar 2020-2021 werden tot nu toe 5% meer terugbetalingsaanvragen ontvangen dan voor het voorgaande schooljaar. Het aantal werknemers dat VOV wil opnemen is vergelijkbaar, maar er werd wel voor 7% meer uren ingeschreven. Opvallend is dat de deelnemers gemiddeld jonger zijn dan vorig jaar en dat het aandeel opleidingen in het hoger onderwijs met 42% gestegen is. Wellicht speelt hier een Corona-effect doordat respectievelijk oudere werknemers een deelname aan een opleiding meer mijden omwille van het virus en hooggeschoolden met hun digitale vaardigheden meer bereid zijn een online in plaats van fysieke opleiding te volgen.

Gebruik opleidingscheque daalt

In tegenstelling tot de stijging van het aantal uren opleidingsverlof dat wordt opgenomen, is het gebruik van de opleidingscheque de voorbije 10 jaar stevig gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is er nog eens een daling van maar liefst 37%. Die daling is voornamelijk te wijten aan de coronacrisis, waarbij mensen het volgen van een opleiding op eigen initiatief vaker uitstellen. Er werden ruim 11.000 aanvragen goedgekeurd. De meeste aanvragen zijn voor opleidingen rond digitale vaardigheden (11%).

330 werknemers nemen opleidingskrediet

Het gebruik van opleidingskrediet stijgt dan weer. Het gaat om 330 werknemers, vooral vrouwen. Dat is een stijging van 44% ten opzichte van een jaar eerder.

64 opleidingen geschrapt

In de Vlaamse opleidingsdatabank staan ongeveer 7.500 opleidingen. Dat zijn de opleidingen waarvoor opleidingsverlof, opleidingskrediet of opleidingscheques gevraagd kunnen worden. Vorig jaar werd tijdens een eerste fase van een evaluatie van de opleidingsdatabank beslist om 701 opleidingen te schrappen uit de opleidingsdatabank. Sinds 1 januari 2022 zijn deze uit de opleidingsdatabank verdwenen en hebben zij geen recht meer op Vlaamse opleidingsincentives. 

In een tweede fase van de jaarlijkse evaluatie werden nog eens 1081 opleidingen gecontroleerd of zij voldoen aan de criteria ‘arbeidsmarktgerichtheid’. Deze criteria zijn onder andere het bijdragen aan basiscompetenties van werknemers (zoals bijscholing in talen) of specifieke beroepscompetenties die bijvoorbeeld nodig zijn voor een STEM- of knelpuntberoep. Een opleiding kan ook voldoen aan de voorwaarden wanneer het bijdraagt aan het bevorderen van algemene arbeidscompetenties, zoals het verbeteren van communicatie of samenwerking op de werkvloer.

Nu worden er opnieuw 64 opleidingen uit de opleidingsdatabank geschrapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om niet-erkende opleidingen als psychotherapeut. 

 

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.