7 extra proefprojecten voor brede eerstelijnspraktijk

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft 7 extra proefprojecten voor een brede eerstelijnspraktijk goedgekeurd. Met deze projecten wil minister Crevits de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners bevorderen, in samenspraak met het lokaal bestuur. Zo kunnen mensen met een vraag naar zorg meer op maat hulp krijgen en kan de huisarts zich efficiënter organiseren. De projecten zullen lopen in Sint-Niklaas, Zelzate, Zwijndrecht, Geel, Ooigem (Wielsbeke), Kortrijk en Hoeilaart.

“Om huisartsen de kans te geven zich meer op de zorg van de patiënt toe te leggen, geven we verschillende steden en gemeenten de kans om via uiteenlopende proefprojecten ervaring op te doen. De resultaten van de projecten zullen nuttig zijn om kennis te delen, breder in Vlaanderen. Er gaat deze keer ook extra aandacht naar kwetsbare groepen en naar infrastructuur. Samenwerking blijft centraal staan, met een belangrijke rol voor het lokaal bestuur.” –  Hilde Crevits

In het voorjaar 2022 gingen in Vlaanderen in Vorselaar, Diegem, Merchtem, Wommelgem, Genk en Sint-Truiden 6 proefprojecten brede eerstelijnspraktijken van start. In Vorselaar bijvoorbeeld hebben de huisartsenkring, de eerstelijnszone samen met het lokaal bestuur een oplossing gezocht voor het prangende huisartsentekort. Pioen is een gezondheidshuis geworden waar diensten met expertise in gezondheid en welzijn samenwerken aan de optimale levenskwaliteit van haar burgers. Door samen te werken met verpleegkundigen en bepaalde taken aan hen te delegeren, kunnen de huisartsen zich meer focussen op hun kerntaken, met name de zorg voor hun patiënten.

 

Om nog meer ervaring op te doen en uit te wisselen, is er beslist nog eens nieuwe 7 proefprojecten goed te keuren. Hierbij gaat er extra aandacht naar kwetsbare groepen en hoe er in de toekomst middelen vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) kunnen worden aangewend om de oprichting van eerstelijnspraktijken in gebieden met een tekort aan zorgaanbod ook infrastructureel te stimuleren. Belangrijk is dat de indieners ook eigen middelen inbrengen en dat de projecten zelfstandig voort kunnen bestaan.

 

De 7 geselecteerde projecten, onder meer in een kerk

 Aktiv in Sint-Niklaas is een gezondheidshuis voor integrale gezondheidszorg met als speerpunten preventie, lichaamsbeweging en begeleiding op maat van de patiënt door huisartsen en personal coaches. Zij gaan op één terrein een bestaand pand renoveren tot een brede eerstelijnspraktijk en daarnaast een nieuwbouw optrekken. Er zijn ook contacten gelegd om met de nabijgelegen school sportsessies aan te bieden om zo gezonde leefgewoontes bij de jeugd te stimuleren. Aandacht dus voor preventie, gezondheidsbevordering, toegankelijkheid, samenwerking en tegelijk de regio ook aantrekkelijk maken voor jonge artsen en opleiding van artsen.

 Welzijnscentrum Zelzate met als kernpartners het lokaal bestuur, een psychiatrisch centrum en een huisartsenpraktijk. Er zijn 3 kernthema’s: een laagdrempelig breed onthaal, een polikliniek geestelijke gezondheidszorg en overleg met verschillende partners in de gemeente.

 De Link in Zwijndrecht wordt een eerstelijnsproject samen met het wijkgezondheidscentrum in Beveren. Zwijndrecht en Beveren zijn samen initiatiefnemers. De bedoeling is in een pand midden een sociale woonwijk zorg op maat aan te bieden.

Zorgpraktijk de Wingerd in Geel. Deze brede eerstelijnspraktijk wordt een doorgroei van een bestaande huisartsenpraktijk van 2 huisartsen met een achtergrond in de arbeidsgeneeskunde, milieugezondheidzorg en jeugdgezondheidszorg. Er is aandacht voor toegankelijkheid, samenwerking en er is een link met de lokale woonzorgcentra. De praktijk zal zich vestigen in de lokale kerk, waar via een box in box principe een verbouwing zal gebeuren. Het lokaal bestuur is sterk betrokken en is eigenaar van het pand.

 Kloosterdreef in Ooigem (Wielsbeke). Een project om de dienstverlening van de zorg te verbeteren via onder meer samenwerking met een medewerker van het OCMW in de toekomstige huisartsenpraktijk. Een kleinschalig project dat ook relevante informatie kan opleveren in de Vlaamse context.

 Eerstelijnspraktijk in Kortrijk. Een project op basis van een goed wetenschappelijke onderbouwde omgevingsanalyse als startpunt om knelpunten over zorgaanbod aan te pakken. Doel is om de bestaande zorgcapaciteit te versterken in een kwetsbare regio met respect voor de eigenheid van het bestaande zorgsysteem.

 De Doenders in Hoeilaart. Dit project vertrekt van uit een lokale huisartsenpraktijk die extra wil werken rond een gezondheidsbeleid rekening houdend met de karakteristieken en zorgnoden van de bevolking, kwaliteit van zorg, zorgcapaciteit en werken rond kwetsbaarheid.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.