861 startende horecazaken in eerste drie maanden van dit jaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 861 starters in de horeca genoteerd. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement. Vorig jaar werden in Vlaanderen 2912 horecabedrijven opgericht, een daling met 12% tegenover 2019.

Binnenkort, op 9 juni, gaat de horeca weer volledig open. Een sector die maandenlang dicht is gebleven. Het is uitkijken hoe de economische situatie in de sector in de nabije toekomst evolueert. De horecasector, zo zegt minister Crevits, is traditioneel een faillissementsgevoelige sector, maar ze is tegelijk een sector die vrij snel heropleeft na een periode van crisis. De steunmaatregelen van de Vlaamse Regering gaven de sector alvast enige zuurstof en overlevingskansen aan de bedrijven die ook voor de crisis al gezond waren. Voor de coronacrisis telde de horeca heel wat knelpuntberoepen.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Welke nieuwe evenwichten of onevenwichten de recente evoluties zullen teweegbrengen, is op dit ogenblik moeilijk te voorspellen. In ieder geval is er recent een forse stijging van het aantal vacatures dat aan VDAB wordt gemeld. Het is nog te vroeg om hier een representatief vervullingspercentage voor te geven. Dit omdat de sector nog niet volledig open is en ook afwachtend is op het vlak van personeelsbezetting. Om een antwoord te bieden op de vraag naar nieuwe instroom van werknemers, hebben we een actieplan voor de horeca opgesteld, samen met VDAB en Horeca Forma.”

Eén van de onderdelen van het actieplan is een mobiele opleidingsunit/truck. Dit zit nu ontwerpfase met middelen van het plan Alle Hens aan Dek. Deze mobiele opleidingsunit, te zien als een oplegger/camper die volledig uitgerust is met horecamateriaal, zaal en keuken, kan als opleidingslocatie ingezet worden, of voor workshops om jongeren, inactieven en potentiële kandidaten kennis te laten maken met jobs/opleidingen in de zaal of keuken. Op die manier worden er andere doelgroepen en andere locaties bereikt. Dit kan een hefboom zijn voor samenwerking met lokale besturen. 

Minister Crevits :“Met dit initiatief zorgen we voor opleidingen ter plaatse, namelijk het aanleren van basistechnieken en vervolgopleidingen op de werkplek zelf via bijvoorbeeld Individuele beroepsopleiding. Daarnaast kunnen ook lokale besturen een rol spelen. Vele lokale besturen hebben de terrasruimte verdubbeld. Dat zorgt voor extra personeel via onder meer  vakantiejobs en flexijobs.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.