861 startende horecazaken in eerste drie maanden van dit jaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er 861 starters in de horeca genoteerd. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) gezegd in het Vlaams parlement. Vorig jaar werden in Vlaanderen 2912 horecabedrijven opgericht, een daling met 12% tegenover 2019.

Binnenkort, op 9 juni, gaat de horeca weer volledig open. Een sector die maandenlang dicht is gebleven. Het is uitkijken hoe de economische situatie in de sector in de nabije toekomst evolueert. De horecasector, zo zegt minister Crevits, is traditioneel een faillissementsgevoelige sector, maar ze is tegelijk een sector die vrij snel heropleeft na een periode van crisis. De steunmaatregelen van de Vlaamse Regering gaven de sector alvast enige zuurstof en overlevingskansen aan de bedrijven die ook voor de crisis al gezond waren. Voor de coronacrisis telde de horeca heel wat knelpuntberoepen.

Vlaams minister van Economie en Werk Hilde Crevits: “Welke nieuwe evenwichten of onevenwichten de recente evoluties zullen teweegbrengen, is op dit ogenblik moeilijk te voorspellen. In ieder geval is er recent een forse stijging van het aantal vacatures dat aan VDAB wordt gemeld. Het is nog te vroeg om hier een representatief vervullingspercentage voor te geven. Dit omdat de sector nog niet volledig open is en ook afwachtend is op het vlak van personeelsbezetting. Om een antwoord te bieden op de vraag naar nieuwe instroom van werknemers, hebben we een actieplan voor de horeca opgesteld, samen met VDAB en Horeca Forma.”

Eén van de onderdelen van het actieplan is een mobiele opleidingsunit/truck. Dit zit nu ontwerpfase met middelen van het plan Alle Hens aan Dek. Deze mobiele opleidingsunit, te zien als een oplegger/camper die volledig uitgerust is met horecamateriaal, zaal en keuken, kan als opleidingslocatie ingezet worden, of voor workshops om jongeren, inactieven en potentiële kandidaten kennis te laten maken met jobs/opleidingen in de zaal of keuken. Op die manier worden er andere doelgroepen en andere locaties bereikt. Dit kan een hefboom zijn voor samenwerking met lokale besturen. 

Minister Crevits :“Met dit initiatief zorgen we voor opleidingen ter plaatse, namelijk het aanleren van basistechnieken en vervolgopleidingen op de werkplek zelf via bijvoorbeeld Individuele beroepsopleiding. Daarnaast kunnen ook lokale besturen een rol spelen. Vele lokale besturen hebben de terrasruimte verdubbeld. Dat zorgt voor extra personeel via onder meer  vakantiejobs en flexijobs.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.