8,6% meer werkzoekenden dan augustus vorig jaar

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In augustus 2020 telde Vlaanderen 213.294 niet-werkende werkzoekenden. Dat is 8,6% meer dan augustus vorig jaar, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Dat is ook een stijging in vergelijking met vorige maand. In juli 2020 waren er 211.075 werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden blijft dus stijgen, maar de procentuele stijging vlakt af. Opvallend is de grote stijging met 15,9% bij de mensen die 1 tot 2 jaar werkzoekend zijn.

Het aantal werkzoekenden in augustus 2020 is gestegen ten opzichte van juli 2020. In augustus waren er 213.294 werkzoekenden. Dat zijn ongeveer 2000 werkzoekenden meer dan in juli toen er 211.075 waren. De werkloosheidsgraad ligt nu op 6,85%. Een jaar geleden was dat 6,3%. Elk jaar zijn de cijfers van de werkzoekenden in juli en augustus hoger dan in de andere maanden. Dat heeft onder meer te maken met de schoolverlaters die zich bij VDAB inschrijven. In juli 2020 zaten bijvoorbeeld 16.730 jongeren in hun beroepsinschakelingstijd, en in augustus 17.411. In augustus 2019 waren dat er met 16.966 jongeren iets minder dan nu. Ter vergelijking: in bijvoorbeeld maart 2020 zaten 8805 jongeren in hun beroepsinschakelingstijd.

De grootste stijging valt te noteren in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar (+11,6%). De ouderen op de arbeidsmarkt (+55 jaar) ondervinden op dit moment minder grote gevolgen van de crisis. Daar stijgt het percentage slechts licht met +3,8%. Een grote stijging zien we ook vooral bij de hooggeschoolden (+11,6%), gevolgd door de middengeschoolden (+10,2%). Een opvallende stijging is deze bij werkzoekenden die 1 tot 2 jaar zonder werk zitten. De stijging valt wel deels te verwachten, doordat de verwachte uitstroom naar werk na opleiding, stage of een intensief begeleidingstraject in heel wat sectoren door de gevolgen van de coronacrisis is verminderd.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De impact van de coronacrisis blijft zichtbaar in de werkzoekendencijfers. Momenteel is er een werkloosheidsgraad van 6,85%. In augustus 2020 telde Vlaanderen 213.294 werkzoekenden, dat is iets meer dan in juli 2020 toen er 211.075 niet-werkende werkzoekenden werden genoteerd. We volgen de cijfers maand per maand op en houden zo de vinger aan de pols. VDAB blijft maximaal inzetten op de bemiddeling naar openstaande vacatures, zodat zoveel mogelijk mensen een perspectief op werk kunnen krijgen. Ondertussen werden door de verschillende relancecomités ook adviezen geformuleerd voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Met die adviezen zijn we aan de slag om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar een duurzame job.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.