In 2019 werden ruim 292.000 vacatures bij VDAB aangemeld

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In het voorbije jaar werden bijna 2% meer vacatures gemeld bij VDAB dan in 2018. Eind 2019 wordt afgeklokt op 292.233 vacatures, nooit eerder werden op jaarbasis zoveel vacatures aangemeld. Er is een stijging van 6,5% bij de vacatures voor hooggeschoolden en een lichte stijging van 0,4% bij kortgeschoolden. Opvallend is ook de grote stijging van het aantal vacatures in de maatschappelijke dienstverlening: hulp voor mensen die zorgbehoevend zijn bijvoorbeeld. Bij middengeschoolden is er in 2019 een daling van het aantal vacatures.

Werkgevers vinden vlot de weg naar VDAB om hun beschikbare jobs te verspreiden. In 2019 werd bijna 2% meer vacatures aangemeld dan in 2018. In totaal werden zo 292.233 vacatures aangemeld. In 2008 werden jaarlijks ongeveer 200.000 vacatures aangemeld. Bij de start van 2020 zitten we dus bijna 100.000 vacatures hoger.

Traditioneel worden op het einde van het jaar minder vacatures aangemeld dan in de lente en de herfst. Ook in 2019 is dat niet anders. In december 2019 werden net geen 19.000 vacatures aangemeld, dat is evenwel een stijging in vergelijking met december 2018, meer bepaald 6,4% meer dan een jaar voordien.

Op zoek naar hulp voor zorgbehoevenden

In verschillende sectoren is een grote stijging. De stijging bij de openbare besturen is vooral door de nood aan douanedeclaranten en leerkrachten. Maar ook in de gezondheidszorg is er een sterk stijging van het aantal vacatures. Een andere opvallende stijger is de maatschappelijke dienstverlening. Er is vooral nood aan hulp voor de kwetsbaren in de samenleving: ouderen, kinderen, … Vaak gaat het over maatschappelijk werkers of mensen bij mutualiteiten, maar ook klusjesdiensten bij OCMW’s zijn op zoek naar extra medewerkers.

Vooral nood aan hoog- en kortgeschoolden

In 2019 werden beduidend meer vacatures gemeld voor hooggeschoolden, 6,5% meer dan in 2018. Ook de vacatures voor kortgeschoolden kennen een lichte stijging in 2019, er werden 118.327 vacatures gemeld voor mensen zonder diploma of maximum diploma 2de graad secundair onderwijs, een stijging van 0,4% in vergelijking met 2018. Voor middengeschoolden werden dan weer minder vacatures gemeld in 2019 dan in 2018. Een daling van 3,7%.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Er werden nog nooit zoveel vacatures gemeld bij VDAB als in 2019. Werkgevers vinden vlot hun weg om vacatures kenbaar te maken. Maar gecombineerd met de lage werkloosheidsgraad in Vlaanderen zorgt dat voor een structurele krapte op de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen we elk talent nodig hebben. Er komt ook de komende jaren een grote vraag naar medewerkers door de vergrijzing. Het is belangrijk om mensen zoveel als mogelijk om te scholen en bij te scholen zodat ze een geschikte job vinden en blijven houden. VDAB zal daarbij de regisseur van de arbeidsmarkt moeten worden.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.