Aantal vacatures blijft stijgen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In juli 2021 werden 28.262 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 65% in vergelijking met juli 2020. In de voorbije 12 maanden werden bijna 298.000 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 16,4% in vergelijking met de 12 maanden ervoor.

Het aantal vacatures over 12 maanden overschrijdt daarmee het pre-coronaniveau. Voor verschillende sectoren zijn er veel vacatures bijgekomen. Vervaardiging van bouwmaterialen en energie, water en afvalverwerking zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

Er werden in juli 2021 28.262 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er 11.100 meer dan in juli 2020 en meer dan 4000 meer dan in juli 2019. De corona-effecten op de vacaturemarkt lijken nu echt wel verleden tijd. Ook het aantal studentenjobs en de uitzendarbeid kent een sterke stijging met respectievelijk 5367 vacatures (+130%) en 87.189 vacatures (+81%).

 

Vorige maand zijn er opnieuw heel wat vacatures gemeld bij VDAB. Het aantal vacatures ligt opnieuw hoger dan het pre-coronaniveau. Dit betekent dat de economie volop aan het herstellen is. Het is dan ook een uitdaging om alle vacatures in te vullen, want er is een grote arbeidskrapte. We moeten mensen volop naar die openstaande vacatures toeleiden. Werkzoekenden opleiden is daarbij een belangrijk aspect en daar investeren we ook extra in.” – Hilde Crevits

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste 12 maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt verder toe. Metaal (+70%), vervaardiging van bouwmaterialen en energie (+60,7%), water en afvalverwerking (+53%) zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

 

Slechts drie sectoren hebben de afgelopen 12 maanden minder vacatures gemeld. Voor de primaire sector en de sector overige industrie zijn er nog negatieve vacaturecijfers, maar ook zij hebben de voorbije maand duidelijk meer vacatures gemeld dan in juli 2020. De grafische nijverheid, papier en karton noteert, naast een afname van het aantal gemelde vacatures, eerder een status quo in vergelijking met juli vorig jaar. De sectoren vervaardiging van transportmiddelen en dranken, voeding en tabak kenden de voorbije twaalf maanden een lichte stijging in het aantal gemelde vacatures in vergelijking met het jaar voordien.

 

Krapte op de arbeidsmarkt

 

Minister Crevits benadrukt dat alle vacatures invullen een grote uitdaging waarvoor maatwerk nodig is. Zo is er een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten, doordat er door de toenemende vergrijzing jaarlijks meer mensen uit de arbeidsmarkt stromen dan er instromen. De demografische evolutie is daarbij een cruciale factor, dat bevestigt een rapport opgesteld door arbeidsmarktexperten als advies voor minister Crevits. De werkende bevolking vergrijst aan een snel tempo en er komen minder mensen op beroepsactieve leeftijd bij. Wat zorgt voor een stijgende vervangingsvraag en dus meer openstaande vacatures.  Anderzijds is de uitdaging ook kwalitatief doordat er een zogenaamde mismatch is op de arbeidsmarkt tussen de gevraagde jobcompetenties en de competenties waarover bijvoorbeeld werkzoekenden reeds beschikken.

 

"De krapte op de arbeidsmarkt aanpakken wordt een werk van velen voor velen", aldus minister Crevits. "Er zal op verschillende fronten ingezet moeten worden. Dat doen we reeds door VDAB aan te stellen als centrale arbeidsmarktregisseur en door in het relanceplan in te zetten op levenslang leren en opleiden en werkbaar werk. Maar bij een krappe arbeidsmarkt is een gezamenlijke inspanning nodig, van werkzoekenden en werknemers, van werkgevers en bedrijven. Willen we meer mensen aan de slag en willen we openstaande vacatures efficiënter invullen, dan is het ‘alle hens aan dek’ en  zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen: van de sociale partners, de werkgevers en de opleidingsverstrekkers tot de vele werkzoekenden, de niet-beroepsactieven en de tijdelijk werklozen.”

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.