Aantal vacatures blijft stijgen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In juli 2021 werden 28.262 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 65% in vergelijking met juli 2020. In de voorbije 12 maanden werden bijna 298.000 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 16,4% in vergelijking met de 12 maanden ervoor.

Het aantal vacatures over 12 maanden overschrijdt daarmee het pre-coronaniveau. Voor verschillende sectoren zijn er veel vacatures bijgekomen. Vervaardiging van bouwmaterialen en energie, water en afvalverwerking zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

Er werden in juli 2021 28.262 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er 11.100 meer dan in juli 2020 en meer dan 4000 meer dan in juli 2019. De corona-effecten op de vacaturemarkt lijken nu echt wel verleden tijd. Ook het aantal studentenjobs en de uitzendarbeid kent een sterke stijging met respectievelijk 5367 vacatures (+130%) en 87.189 vacatures (+81%).

 

Vorige maand zijn er opnieuw heel wat vacatures gemeld bij VDAB. Het aantal vacatures ligt opnieuw hoger dan het pre-coronaniveau. Dit betekent dat de economie volop aan het herstellen is. Het is dan ook een uitdaging om alle vacatures in te vullen, want er is een grote arbeidskrapte. We moeten mensen volop naar die openstaande vacatures toeleiden. Werkzoekenden opleiden is daarbij een belangrijk aspect en daar investeren we ook extra in.” – Hilde Crevits

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste 12 maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt verder toe. Metaal (+70%), vervaardiging van bouwmaterialen en energie (+60,7%), water en afvalverwerking (+53%) zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

 

Slechts drie sectoren hebben de afgelopen 12 maanden minder vacatures gemeld. Voor de primaire sector en de sector overige industrie zijn er nog negatieve vacaturecijfers, maar ook zij hebben de voorbije maand duidelijk meer vacatures gemeld dan in juli 2020. De grafische nijverheid, papier en karton noteert, naast een afname van het aantal gemelde vacatures, eerder een status quo in vergelijking met juli vorig jaar. De sectoren vervaardiging van transportmiddelen en dranken, voeding en tabak kenden de voorbije twaalf maanden een lichte stijging in het aantal gemelde vacatures in vergelijking met het jaar voordien.

 

Krapte op de arbeidsmarkt

 

Minister Crevits benadrukt dat alle vacatures invullen een grote uitdaging waarvoor maatwerk nodig is. Zo is er een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten, doordat er door de toenemende vergrijzing jaarlijks meer mensen uit de arbeidsmarkt stromen dan er instromen. De demografische evolutie is daarbij een cruciale factor, dat bevestigt een rapport opgesteld door arbeidsmarktexperten als advies voor minister Crevits. De werkende bevolking vergrijst aan een snel tempo en er komen minder mensen op beroepsactieve leeftijd bij. Wat zorgt voor een stijgende vervangingsvraag en dus meer openstaande vacatures.  Anderzijds is de uitdaging ook kwalitatief doordat er een zogenaamde mismatch is op de arbeidsmarkt tussen de gevraagde jobcompetenties en de competenties waarover bijvoorbeeld werkzoekenden reeds beschikken.

 

"De krapte op de arbeidsmarkt aanpakken wordt een werk van velen voor velen", aldus minister Crevits. "Er zal op verschillende fronten ingezet moeten worden. Dat doen we reeds door VDAB aan te stellen als centrale arbeidsmarktregisseur en door in het relanceplan in te zetten op levenslang leren en opleiden en werkbaar werk. Maar bij een krappe arbeidsmarkt is een gezamenlijke inspanning nodig, van werkzoekenden en werknemers, van werkgevers en bedrijven. Willen we meer mensen aan de slag en willen we openstaande vacatures efficiënter invullen, dan is het ‘alle hens aan dek’ en  zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen: van de sociale partners, de werkgevers en de opleidingsverstrekkers tot de vele werkzoekenden, de niet-beroepsactieven en de tijdelijk werklozen.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.