Aantal vacatures blijft stijgen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In juli 2021 werden 28.262 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 65% in vergelijking met juli 2020. In de voorbije 12 maanden werden bijna 298.000 vacatures gemeld bij VDAB, dat is een stijging met 16,4% in vergelijking met de 12 maanden ervoor.

Het aantal vacatures over 12 maanden overschrijdt daarmee het pre-coronaniveau. Voor verschillende sectoren zijn er veel vacatures bijgekomen. Vervaardiging van bouwmaterialen en energie, water en afvalverwerking zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

Er werden in juli 2021 28.262 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er 11.100 meer dan in juli 2020 en meer dan 4000 meer dan in juli 2019. De corona-effecten op de vacaturemarkt lijken nu echt wel verleden tijd. Ook het aantal studentenjobs en de uitzendarbeid kent een sterke stijging met respectievelijk 5367 vacatures (+130%) en 87.189 vacatures (+81%).

 

Vorige maand zijn er opnieuw heel wat vacatures gemeld bij VDAB. Het aantal vacatures ligt opnieuw hoger dan het pre-coronaniveau. Dit betekent dat de economie volop aan het herstellen is. Het is dan ook een uitdaging om alle vacatures in te vullen, want er is een grote arbeidskrapte. We moeten mensen volop naar die openstaande vacatures toeleiden. Werkzoekenden opleiden is daarbij een belangrijk aspect en daar investeren we ook extra in.” – Hilde Crevits

 

Het aantal sectoren dat meer vacatures meldt in de laatste 12 maanden dan in dezelfde periode ervoor neemt verder toe. Metaal (+70%), vervaardiging van bouwmaterialen en energie (+60,7%), water en afvalverwerking (+53%) zijn de sterkst groeiende sectoren, met minstens de helft meer vacatures. Ook financiële diensten en openbare besturen behoren tot de goed scorende sectoren.

 

Slechts drie sectoren hebben de afgelopen 12 maanden minder vacatures gemeld. Voor de primaire sector en de sector overige industrie zijn er nog negatieve vacaturecijfers, maar ook zij hebben de voorbije maand duidelijk meer vacatures gemeld dan in juli 2020. De grafische nijverheid, papier en karton noteert, naast een afname van het aantal gemelde vacatures, eerder een status quo in vergelijking met juli vorig jaar. De sectoren vervaardiging van transportmiddelen en dranken, voeding en tabak kenden de voorbije twaalf maanden een lichte stijging in het aantal gemelde vacatures in vergelijking met het jaar voordien.

 

Krapte op de arbeidsmarkt

 

Minister Crevits benadrukt dat alle vacatures invullen een grote uitdaging waarvoor maatwerk nodig is. Zo is er een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten, doordat er door de toenemende vergrijzing jaarlijks meer mensen uit de arbeidsmarkt stromen dan er instromen. De demografische evolutie is daarbij een cruciale factor, dat bevestigt een rapport opgesteld door arbeidsmarktexperten als advies voor minister Crevits. De werkende bevolking vergrijst aan een snel tempo en er komen minder mensen op beroepsactieve leeftijd bij. Wat zorgt voor een stijgende vervangingsvraag en dus meer openstaande vacatures.  Anderzijds is de uitdaging ook kwalitatief doordat er een zogenaamde mismatch is op de arbeidsmarkt tussen de gevraagde jobcompetenties en de competenties waarover bijvoorbeeld werkzoekenden reeds beschikken.

 

"De krapte op de arbeidsmarkt aanpakken wordt een werk van velen voor velen", aldus minister Crevits. "Er zal op verschillende fronten ingezet moeten worden. Dat doen we reeds door VDAB aan te stellen als centrale arbeidsmarktregisseur en door in het relanceplan in te zetten op levenslang leren en opleiden en werkbaar werk. Maar bij een krappe arbeidsmarkt is een gezamenlijke inspanning nodig, van werkzoekenden en werknemers, van werkgevers en bedrijven. Willen we meer mensen aan de slag en willen we openstaande vacatures efficiënter invullen, dan is het ‘alle hens aan dek’ en  zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen: van de sociale partners, de werkgevers en de opleidingsverstrekkers tot de vele werkzoekenden, de niet-beroepsactieven en de tijdelijk werklozen.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.