Aantal vacatures stijgt

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

In september 2020 werden bijna 24.000 vacatures rechtstreeks gemeld bij VDAB. Dat is een stijging tegenover augustus 2020 met 29% toen er ruim 18.000 vacatures waren, zo meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. Een goede, maar te verwachten vooruitgang op maandbasis gezien augustus nog een vakantiemaand is. Wat vooral opmerkelijk is, is dat dit een sterkere stijging is in vergelijking met andere jaren. Vorig jaar was er tussen augustus en september 2019 een stijging van 19%.

Gedurende de maand september werden 23.924 vacatures gemeld aan VDAB. Dat is 12,8% minder dan in september 2019. Tijdens de voorbije twaalf maanden ontving VDAB in totaal 248.003 vacatures. Ook dat is een daling van 15,5% in vergelijking met de periode van twaalf maanden daarvoor. De coronacrisis heeft dus zeker nog zijn impact op de vacaturecijfers.  

Op maandbasis is er nu wel vooruitgang te merken. Dat is traditioneel het geval gezien augustus een vakantiemaand is en de vacaturemarkt in september altijd opnieuw aantrekt. Maar het feit dat de stijging van 29% op maandbasis een sterkere stijging is in vergelijking met andere jaren, geeft wel hoop. In augustus 2019 waren er 23.009 vacatures en in september 27.427, dat was toen een stijging met 19%.

Drie sectoren hebben de afgelopen twaalf maanden meer vacatures gemeld dan in dezelfde periode daarvoor: de land- en tuinbouwsector (+57,4%) , de gezondheidszorg (+7,5%) en de sector dranken, voeding en tabak (+2,3%). De vacatures bij de sectoren energie, water en afvalverwerking (-2,0%) en vervaardiging van bouwmaterialen (-2,6%) ligt iets lager in vergelijking met september vorig jaar, maar behoren toch tot de beter scorende sectoren.

Andere sectoren hebben nog steeds sterk te lijden onder de covid19-crisis. Vanuit de horeca en het toerisme bijvoorbeeld zijn er de voorbije 12 maanden meer dan een derde minder vacatures gekomen dan in de periode van twaalf maanden daarvoor (-36,1%). Maar ook in de vervaardiging van machines en toestellen (-33,1%) , de zakelijke dienstverlening (-31,6%), de informatica, media en telecom (-30,7%) en de financiële diensten (-21,4%) hebben duidelijk minder vraag naar personeel.

Binnen de sterke groei op maandbasis, is er vooral een sterke groei van het aantal uitzendvacatures. In augustus 2020 waren er 51.564 vacatures in de uitzendarbeid, in september waren dat er al 68.077. De uitzendsector wordt vaak gezien als ‘de kanarie in de koolmijn’ van de arbeidsmarkt. De uitzendsector is conjunctuurgevoelig en vaak een voorbode van aantrekkende of dalende conjunctuur. Het feit dat het aantal uitzendvacatures stijgt, kan daarom een goed teken zijn. 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Op de vacaturemarkt is stilaan een verbetering merkbaar. Maar waakzaamheid blijft nodig. Het aantrekken van de vacaturemarkt en werkzaamheidsgraad wordt de komende maanden dé uitdaging. Met VDAB blijven we inzetten op een goede match van vacatures en werkzoekenden en blijven we tijdelijk werklozen persoonlijk contacteren. Vorige maand werd aan 120.000 tijdelijk werklozen een aanbod gedaan voor opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Deze week worden nog eens 60.000 tijdelijk werklozen gecontacteerd.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.