Aanvraag terugbetaalbare voorschotten vanaf 1 maart 2021

Publicatiedatum

Auteur

Carmen De Rudder

Deel dit artikel

Vanaf 1 maart 2021 kunnen organisatoren van een event dat zal plaatsvinden tussen juni 2021 en 31 december 2021 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Deze derde oproep is goed voor een totale steun van 50 miljoen euro voor de evenementensector, dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits laten weten. Op basis van de vorige twee oproepen hebben 150 events al samen 43 miljoen euro aan voorschotten ontvangen.

“Om ondernemers in de event- en onder andere horecasector een duwtje in de rug te geven, hebben we beslist een derde oproep voor terugbetaalbare voorschotten te lanceren. Vanaf 1 maart zullen ondernemers een aanvraag kunnen indienen voor evenementen tussen juni 2021 en mei 2022.” - Hilde Crevits  

 

Vanaf 1 maart aanvraag voorschot

 

De evenementensector lijdt zwaar onder de coronacrisis. Al bijna een jaar kunnen ze amper evenementen organiseren. Om hen in deze moeilijke periode toch financiële ademruimte te bieden, kunnen organisatoren van evenementen vanaf 1 maart 2021 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot. Als een event omwille van de coronamaatregelen van de overheid niet kan plaatsvinden, moet de steun voor kosten, die effectief gemaakt zijn, niet terugbetaald worden. Het voorschot is maximaal 60% van de totale kosten en mag niet meer zijn dan het maximum van alle niet-recupereerbare kosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor podiumbouwers of drukwerk. Voedsel- en drankkosten horen daar niet bij.

 

Organisatoren van een evenement in juni 2021 kunnen een aanvraag indienen van 1 maart tot 6 april 2021 om 12u. Organisatoren van een evenement in de periode tussen 1 juli 2021 en 31 december 2021 kunnen een aanvraag indienen tot 3 mei 2021 om 12u.

 

Het is al de derde oproep voor terugbetaalbare voorschotten. 150 events hebben op basis van de twee vorige oproepen samen 43 miljoen euro voorschotten ontvangen. Daarbij horen 31 festivals. Dat gaat van filmfestivals, over muziekfestivals tot een foodfestival.  Bij de eerste twee oproepen moest je als organisator ook goedkeuring krijgen van het Covid Risk Event Model, deze voorwaarde werd voor deze derde oproep nu geschrapt, maar de events zullen wel moeten voldoen aan de op dat moment geldende maatregelen. Ook het bedrag dat maximaal per onderneming als voorschot aangevraagd kan worden, wordt verhoogd tot 1,8 miljoen euro. Zo kunnen ook grote events en bedrijven die meerdere events organiseren een beroep doen op de regeling.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.