Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2021-2022 afstudeert zal 1000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.

Met het huidige personeelstekort in de zorg hebben we er alle belang bij de aantrekkelijkheid van de opleiding verpleegkunde zo hoog mogelijk te houden. We hebben de komende jaren vele jonge en gemotiveerde krachten nodig. Met de vergoeding geven we een duidelijk signaal aan afgestudeerde studenten. Hun zorg is van onschatbare waarde. De coronacrisis maakte dat meer dan ooit duidelijk.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits

Vorig jaar kende Vlaanderen een onkostenvergoeding van 1000 euro toe aan studenten die hun academiejaar met succes afgerond hadden. De vergoeding kwam er als gevolg van de verlenging van de opleiding. Tot enkele jaren geleden was de opleiding beperkt tot 180 studiepunten of in de volksmond 3 jaar, die werd uitgebreid tot 240 studiepunten of 4 jaar. Er worden in de laatste opleidingsfase 2 lange stageperiodes van 400 uur voorzien. Gezien de duur en de intensiteit van de stage vinden we het belangrijk de studenten een vergoeding te bieden. 

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om ook dit jaar de afgestudeerde studenten een tegemoetkoming van 1000 euro toe te kennen. Alle studenten die in het academiejaar 2021-2022 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behalen van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een stage van 800 uur, komen in aanmerking. Het is belangrijk dat we stimuleren dat veel jongeren voor de zorgsector kiezen. We moeten de jobs aantrekkelijker maken, maar ook de opleiding beter waarderen.

In afwachting van VIO-statuut

De vergoeding wordt nu verlengd, in afwachting van de ontwikkeling van een duurzaam VIO-statuut in samenspraak met de werkgevers, het federale kabinet van de minister van Volksgezondheid en het onderwijsveld. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch sterker kunnen worden ingeschakeld op de werkvloer, meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in de zorg en dit voor een groep patiënten, residenten of gezinnen. 

De uitbetaling van de vergoeding zal net zoals vorig jaar automatisch verlopen

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.