Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.

Met het huidige tekort aan verpleegkundigen willen we de studenten die dit jaar afstuderen als bachelor verpleegkunde een zetje geven voor een mooie start binnen de zorg- en welzijnssector. We hebben er alle belang bij om de aantrekkelijkheid van de opleiding zo hoog mogelijk te houden. We herhalen daarom de maatregel van de voorbije jaren. Ik blijf evenwel voorstander om deze vergoeding structureel te voorzien want we hebben de komende jaren vele jonge en gemotiveerde krachten nodig.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits

De voorbije jaren kende Vlaanderen een onkostenvergoeding van 1.000 euro toe aan de afgestudeerde studenten van de professionele bacheloropleiding verpleegkunde die hun academiejaar met succes afrondden. De vergoeding kwam er als gevolg van de verlenging van de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde. Tot enkele jaren geleden was de opleiding  180 studiepunten wat neerkomt op 3 jaar, die werd uitgebreid tot 240 studiepunten of 4 jaar. Er worden in de laatste opleidingsfase minstens 2 lange stageperiodes van 400 uur voorzien.

Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om ook dit jaar de afgestudeerde studenten een tegemoetkoming van 1.000 euro toe te kennen. Alle studenten die in het academiejaar 2023-2024 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behalen van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een stage van 800 uur, komen in aanmerking.

Extra maatregelen voor kwaliteitsvolle stages

Minister Crevits heeft de voorbije maanden ook extra maatregelen genomen om de kwaliteit van stages te bewaken, te ondersteunen en te versterken. Jaarlijks lopen duizenden studenten stage in de zorg- en welzijnssector, een stage moet hen motiveren om te kiezen en te blijven kiezen voor een loopbaan in de sector. Het is belangrijk dat zij op hun stageplek alle kansen krijgen om te groeien, te leren, en hun competenties in te oefenen.

Zo is er een premie voor leerplekondersteuning voor organisaties in zorg en welzijn om studenten nog beter te kunnen begeleiden, een webpagina waar studenten een overzicht hebben wie hun aanspreekpunt is in geval van klachten en komt er ook een stagecharter.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.