au pairs krijgen voortaan informatiefolder voor ze naar ons land komen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Au pairs die naar ons land bij gastgezinnen komen, krijgen voortaan een informatieve folder voor ze hun koffers richting België pakken. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt het belangrijk dat au pairs die naar hier komen hun rechten en plichten kennen en weten waar ze met vragen of klachten terecht kunnen.

In 2019 kwamen er 351 au pairs naar een gastgezin in Vlaanderen. Dat gaat over jongeren (minstens 18 en maximum 25 jaar) die tijdelijk in een gastgezin worden opgenomen en kost en inwoning genieten in ruil voor lichte dagelijkse huishoudelijke taken. De au pair kan daarnaast zijn of haar taalkennis vervolmaken en leert ons land kennen door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

Meestal loopt dit goed, maar toch stelt de Vlaamse sociale inspectie onregelmatigheden vast. In de voorbije 5 jaar werd in meer dan een derde van de gecontroleerde dossiers onregelmatigheden vastgesteld met in totaal 364 inbreuken en 63 Pro Justitia waarbij het dossier aan Justitie wordt overgemaakt en er mogelijks een gerechtelijke vervolging volgt. Daarnaast gaf de dienst ook 102 waarschuwingen waarna het gastgezin de kans kreeg om zich in regel te stellen. Het is onaanvaardbaar dat een au-pairjongere in de praktijk soms een goedkoop alternatief is voor een inwonende huishoudhulp en dan wordt er volledig voorbijgegaan aan het culturele aspect als hoofddoel.

De Vlaamse sociale inspectie schenkt daarom veel aandacht aan de naleving van de voorwaarden rond het au-pairstatuut. Naast het toezicht op het terrein wil de inspectie ook meer inzetten op het preventieve luik. Daarom is er nu een informatieve folder (in 4 talen) die aan elke au pair, voorafgaand aan de komst naar België, zal worden bezorgd.

Wanneer een gastgezin een aanvraag doet voor een arbeidsvergunning, dient het e-mailadres van de au pair te worden opgegeven en zal de dienst economische migratie, wanneer het dossier wordt goedgekeurd, de folder bezorgen aan de au pair. Hierin worden de rechten en de plichten van de au pair opgesomd en worden de contactgegevens van VSI opgenomen zodat in geval van vragen of misbruiken, de au pair zich rechtstreeks tot ons kan wenden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Jongeren van over de hele wereld kunnen dankzij de au pair regeling een tijd lang kennis maken met ons land en met hun gastgezin. Dat is een verrijking in hun ontwikkeling en vaak een onvergetelijke herinnering. Maar er duiken ook misbruiken op en daartegen treden we op. Om de au pair beter te informeren krijgen ze voortaan een folder voor hun vertrek. Zo kennen ze hun rechten en plichten beter en weten ze bij wie ze moeten aankloppen als er van hen misbruik wordt gemaakt.”

Als bijlage de folder.

au-pair-in-vlaanderen-2020.pdf

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.