au pairs krijgen voortaan informatiefolder voor ze naar ons land komen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

Au pairs die naar ons land bij gastgezinnen komen, krijgen voortaan een informatieve folder voor ze hun koffers richting België pakken. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt het belangrijk dat au pairs die naar hier komen hun rechten en plichten kennen en weten waar ze met vragen of klachten terecht kunnen.

In 2019 kwamen er 351 au pairs naar een gastgezin in Vlaanderen. Dat gaat over jongeren (minstens 18 en maximum 25 jaar) die tijdelijk in een gastgezin worden opgenomen en kost en inwoning genieten in ruil voor lichte dagelijkse huishoudelijke taken. De au pair kan daarnaast zijn of haar taalkennis vervolmaken en leert ons land kennen door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

Meestal loopt dit goed, maar toch stelt de Vlaamse sociale inspectie onregelmatigheden vast. In de voorbije 5 jaar werd in meer dan een derde van de gecontroleerde dossiers onregelmatigheden vastgesteld met in totaal 364 inbreuken en 63 Pro Justitia waarbij het dossier aan Justitie wordt overgemaakt en er mogelijks een gerechtelijke vervolging volgt. Daarnaast gaf de dienst ook 102 waarschuwingen waarna het gastgezin de kans kreeg om zich in regel te stellen. Het is onaanvaardbaar dat een au-pairjongere in de praktijk soms een goedkoop alternatief is voor een inwonende huishoudhulp en dan wordt er volledig voorbijgegaan aan het culturele aspect als hoofddoel.

De Vlaamse sociale inspectie schenkt daarom veel aandacht aan de naleving van de voorwaarden rond het au-pairstatuut. Naast het toezicht op het terrein wil de inspectie ook meer inzetten op het preventieve luik. Daarom is er nu een informatieve folder (in 4 talen) die aan elke au pair, voorafgaand aan de komst naar België, zal worden bezorgd.

Wanneer een gastgezin een aanvraag doet voor een arbeidsvergunning, dient het e-mailadres van de au pair te worden opgegeven en zal de dienst economische migratie, wanneer het dossier wordt goedgekeurd, de folder bezorgen aan de au pair. Hierin worden de rechten en de plichten van de au pair opgesomd en worden de contactgegevens van VSI opgenomen zodat in geval van vragen of misbruiken, de au pair zich rechtstreeks tot ons kan wenden.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Jongeren van over de hele wereld kunnen dankzij de au pair regeling een tijd lang kennis maken met ons land en met hun gastgezin. Dat is een verrijking in hun ontwikkeling en vaak een onvergetelijke herinnering. Maar er duiken ook misbruiken op en daartegen treden we op. Om de au pair beter te informeren krijgen ze voortaan een folder voor hun vertrek. Zo kennen ze hun rechten en plichten beter en weten ze bij wie ze moeten aankloppen als er van hen misbruik wordt gemaakt.”

Als bijlage de folder.

au-pair-in-vlaanderen-2020.pdf

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.