Bazooka aan begeleiding voor ondernemingen

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De komende 4 jaar investeert Vlaams minister van Economie Hilde Crevits 90 miljoen euro om ondernemerschap en innovatie in Vlaanderen te stimuleren. 11 geselecteerde organisaties zullen een waaier aan dienstverlening aan Vlaamse ondernemingen aanbieden. Zij engageren zich om ondernemers te sensibiliseren, te begeleiden en te ondersteunen op cruciale momenten in hun levenscyclus. Digitalisering staat voorop met nieuwe initiatieven zoals een Cyber Security Hacking Demo en een Innovatie Forum. Met Verso is er voor het eerst ook een dienstverlener uit de sociale economie geselecteerd.  “Het is nu meer dan ooit nodig om onze ondernemers te ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis te overwinnen”, zegt minister Hilde Crevits.

Corona : rug rechten

Vlaanderen behoort tot de meest welvarende regio’s in de wereld. Een sterke economie is en blijft een onmisbare steunpilaar. Nu de economie na de coronacrisis stilaan heropleeft, is het meer dan ooit nodig om voor een gunstig ondernemerslandschap te zorgen. We willen niet dat de coronacrisis het sterke ondernemersweefsel in Vlaanderen wegveegt. 6% van de ondernemingen vreest een faillissement. De komende maanden wordt het alle hens aan dek om falingen te vermijden. We weten dat jongeren nu aarzelen om een eigen zaak te starten, heel wat mensen kijken de kat uit de boom. Daarom krijgt een selectie van 11 dienstverleners van VLAIO de komende 4 jaar jaarlijks 22,5 miljoen euro om een sterk en enthousiasmerend aanbod te creëren voor het Vlaams ondernemerslandschap.

In de aflopende opdracht bereikte de dienstverlening met begeleidingsacties en lerende netwerken ruim 10.000 ondernemers per jaar. De laatste maanden werd de dienstverlening ook ingezet om ondernemers te informeren en begeleiden bij de uitdagingen van de coronacrisis. Dat zal ook in deze nieuwe opdracht het geval zijn. Het delen van corona-ervaringen zal relevant zijn. Denk aan de ondernemer die tijdens de crisis snel heeft geschakeld en bijvoorbeeld nieuwe producten op de markt heeft gebracht. Dit zijn leerrijke ervaringen voor andere ondernemers.

Innoveren innoveren innoveren  

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen gaat 4 jaar lang aan de slag met 11 partners. Zij zullen zich tot 2024 toeleggen op:

  1. Sensibilisering, bewustmaking en beeldvorming rond ondernemen en innoveren;
  2. Begeleiding van ondernemers op kantelmomenten in hun werking;
  3. Geïntegreerde selectieve begeleiding van ambitieuze starters en groeiers;
  4. Creatie van lerende netwerken rond vernieuwing van de bedrijfsvoering en de versnelde adoptie van bewezen technologieën.

Doelstelling is ondernemers via honderden acties en initiatieven te versterken. Het pakket omvat een mix van werkvormen zoals evenementen, infosessies, webinars, online-tools, missies, bootcamps, individuele en collectieve begeleiding. Dat zal onder meer gebeuren via nieuwe methodes zoals podcast of Whatsapp.

De 11 dienstverleners zijn: Unizo, Voka, NSZ, Sirris, Agoria, Starterslabo, Scale-ups.eu, Netwerk Ondernemen, Netwerk voor Innovatieversnelling in de Bouw, Verso en Syntra West. Sirris, Agoria, Verso en Syntra West zijn nieuw. Innovatie staat voorop met thema’s zoals Artificiële Intelligentie en Cybersecurity. Circulaire economie, klimaat & energie zijn nieuw binnen de dienstverlening. Met Verso is er voor het eerst een partner uit de sociale economie.

Cyber Security Hacking Demo : verweer je tegen hackers

Er zijn de al gekende initiatieven zoals de Open Bedrijvendag en de WOMED Award, maar ook veel nieuwe projecten. Cyber Security Hacking Demo is er zo eentje. Er zullen live hacking demonstraties worden gegeven om aan te tonen hoe je als bedrijf moet omgaan met cyberveiligheid.

Nieuw is ook het Innovatieforum. Via dit forum zullen (potentiële) innoverende ondernemingen kennis en expertise uitwisselen over hun ervaringen. De doelstelling hier is om toepassingen van de nieuwste technologie bij onze kmo’s te versnellen. Er is ook het project ‘Zeker van je zaak’ waarbij (pre)starters en kleine ondernemingen via Whatsapp geïnformeerd en gecoacht kunnen worden. Bij the Big Score’ krijgen starters en snelle groeiers tips & tricks en begeleiding om kapitaal op te halen.

Sociaal

Maar ook sociaal ondernemen verliezen we niet uit het oog. Zo komt er het project ‘Bootcamp sociale ondernemingen’ waarbij specifieke plannen op maat gemaakt worden om ook in de sociale ondernemingen innovatie meer ingang te laten vinden. NEET-jongeren krijgen ook kansen om hun ondernemings-skills te ontdekken.

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: “Vlaanderen is een sterke regio, mede dankzij onze ondernemingen. Om sterker uit de crisis te komen, moeten we ondernemers nog beter helpen starten, innoveren, digitaliseren, exporteren en energiezuiniger worden. Onze ondernemingen verdienen nu meer dan ooit begeleiding op maat. 11 partners gaan samen met ons aan de slag met de grootste focus op digitalisering en een fris vernieuwend aanbod. Deze dienstverlening is belangrijker dan ooit, want we willen door de crisis geen generatie ondernemers verloren zien gaan. ”

Administrateur-generaal VLAIO Mark Andries: “Onze ondernemingen zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Dat velen al volop bezig zijn met een herstelplan, getuigt van de sterke dynamiek van onze Vlaamse ondernemers. De 11 dienstverleners die we hebben geselecteerd, engageren zich voluit om hen bij te staan bij dit herstel, en bij nieuwe groei, transformatie en innovatieplannen. Daarnaast hopen zij ook een nieuwe generatie Vlaamse starters te kunnen overtuigen.”

Meer info?

Ontdek alle ondersteunende projecten op de VLAIO-website.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.