Belgische vissers vangen minder schol, maar meer tong, inktvis en rog

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Belgische vissersvloot voerde in 2019, in alle Belgische en buitenlandse havens samen, 19.309 ton vis aan. Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). Ook de aanvoer van inktvis en rog steeg met respectievelijk 22% en 24%.

Met een Belgische vissersvloot, bestaande uit 68 vaartuigen, werd in Belgische en buitenlandse havens samen 19.309 ton vis aangevoerd voor een totale besomming van 80,8 miljoen euro. De aanvoer in Belgische havens bedraagt met 13.754 ton 71% van de totale aanvoer. De gemiddelde visprijs steeg met 2,0% tot 4,19 €/kg, waarbij in Belgische havens een betere gemiddelde prijs werd gerealiseerd van 4,30 €/kg.

De aanvoerwaarde in Belgische havens bedroeg 59,16 miljoen euro, dat is een daling van 4,4% ten opzichte van 2018 en komt overeen met 73% van de totale aanvoerwaarde.

Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). De verdubbeling in aanvoer van garnaal die in 2018 werd waargenomen bleek éénmalig en is teruggevallen op het niveau van 2017. De aanvoer van inktvissen en roggen kenden beiden een stijging van de aanvoer, met respectievelijk 22% en 24% en sluiten daarbij aan op plaats drie en vier. De vangst van kabeljauw is terug iets gedaald tot 670 ton (-11%).

De aanvoerwaarde van tong steeg met 17,5% en blijft de meest waardevolle soort en het belangrijkste product van onze visserij. Tong staat garant voor 36% van de totale waarde creatie van 2019. Het belang van schol is gedaald en bedroeg in 2019 nog 16,5% van de totale besomming.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “In 2019 was de aanvoer van vis goed voor een omzet van ruim 80 miljoen euro. Onze vissersvloot is niet zo groot, maar wel veerkrachtig. Er zijn een paar nieuwe vervangende vaartuigen op komst. Daarbij gaat er veel aandacht naar duurzaamheid en veiligheid. Vanuit Vlaanderen steunen we dan ook initiatieven die duurzame visserij ondersteunen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.