Belgische vissers vangen minder schol, maar meer tong, inktvis en rog

Publicatiedatum

Auteur

Liese Vleirick-Lecluyse

Deel dit artikel

De Belgische vissersvloot voerde in 2019, in alle Belgische en buitenlandse havens samen, 19.309 ton vis aan. Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). Ook de aanvoer van inktvis en rog steeg met respectievelijk 22% en 24%.

Met een Belgische vissersvloot, bestaande uit 68 vaartuigen, werd in Belgische en buitenlandse havens samen 19.309 ton vis aangevoerd voor een totale besomming van 80,8 miljoen euro. De aanvoer in Belgische havens bedraagt met 13.754 ton 71% van de totale aanvoer. De gemiddelde visprijs steeg met 2,0% tot 4,19 €/kg, waarbij in Belgische havens een betere gemiddelde prijs werd gerealiseerd van 4,30 €/kg.

De aanvoerwaarde in Belgische havens bedroeg 59,16 miljoen euro, dat is een daling van 4,4% ten opzichte van 2018 en komt overeen met 73% van de totale aanvoerwaarde.

Qua aanvoervolume blijven de belangrijkste soorten schol en tong met een dalende tendens in de aanvoer van schol (-21%) en een stijgende tendens in de aanvoer van tong (+14%). De verdubbeling in aanvoer van garnaal die in 2018 werd waargenomen bleek éénmalig en is teruggevallen op het niveau van 2017. De aanvoer van inktvissen en roggen kenden beiden een stijging van de aanvoer, met respectievelijk 22% en 24% en sluiten daarbij aan op plaats drie en vier. De vangst van kabeljauw is terug iets gedaald tot 670 ton (-11%).

De aanvoerwaarde van tong steeg met 17,5% en blijft de meest waardevolle soort en het belangrijkste product van onze visserij. Tong staat garant voor 36% van de totale waarde creatie van 2019. Het belang van schol is gedaald en bedroeg in 2019 nog 16,5% van de totale besomming.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “In 2019 was de aanvoer van vis goed voor een omzet van ruim 80 miljoen euro. Onze vissersvloot is niet zo groot, maar wel veerkrachtig. Er zijn een paar nieuwe vervangende vaartuigen op komst. Daarbij gaat er veel aandacht naar duurzaamheid en veiligheid. Vanuit Vlaanderen steunen we dan ook initiatieven die duurzame visserij ondersteunen.”

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.