Beroep van bakker/patissier voortaan op de nieuwe dynamische knelpuntberoepenlijst

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Voor de tweede keer wordt een nieuwe dynamische knelpuntberoepenlijst voorgesteld. Dat is een lijst met beroepen voor middengeschoolde functies waar hier in Vlaanderen een tekort aan is of voor dreigt en waarvoor een werkgever iemand buiten de Europese Unie kan aanwerven zonder voorafgaand arbeidsmarktonderzoek. Op de nieuwe lijst staan 22 knelpuntberoepen waaronder 4 nieuwe: bakker/patissier, rigger/monteerder, monteur van elektrische en elektronische producten en  insteller-bediener CNC werktuigmachines. Andere knelpuntberoepen zijn bijvoorbeeld slager, zorgkundige, chef-kok en kraanbestuurder. In maart 2021 stonden bijna 700 vacatures open voor zorgkundige/verzorgende.

“Voor bepaalde beroepen kennen we al langere tijd een tekort en is het een moeilijke zoektocht naar voldoende werkkrachten. Economische migratie kan daar een tijdelijke oplossing bieden. Uiteraard moeten we ook hier maximaal blijven inzetten op het toeleiden van Vlaamse werkzoekenden naar knelpuntberoepen. Vooral de zorgsector en de technische beroepen schreeuwen om werknemers. Inzetten op STEM-opleidingen en zorgopleidingen blijft dan ook een topprioriteit. ” -  Hilde Crevits  

 

Voor jobs die op de dynamische knelpuntberoepen lijst komen, hoeft de werkgever bij de aanvraag van die arbeidskaart niet te bewijzen dat er een structureel tekort is aan geschikte werknemers op de arbeidsmarkt. Voor alle andere aanvragen voor arbeidskaarten is dat wel het geval. Het gaat hierbij enkel om middengeschoolde functies. Daarnaast moet er een aantoonbaar structureel en zwaar tekort zijn. Dat wil zeggen dat er in Vlaanderen, maar in uitbreiding in België en zelfs de rest van Europa geen werkkrachten te vinden zijn. De basis van deze lijst is de knelpuntberoepenlijst van VDAB.  

 

De dynamische knelpuntberoepenlijst is telkens twee jaar geldig. Een eerste lijst werd opgesteld in 2019, deze is nu dus vervangen door de nieuwe. Ten opzichte van de vorige lijst werden geen knelpuntberoepen geschrapt. De meeste aanvragen in 2020 werden ingediend voor bestuurders van trekker-opleggers, check-kok en vrachtwagenbestuurder.

In maart 2021 stonden vooral vacatures open voor onderhoudselektricien en technicus industriële installaties.

 

Functie

Aantal ontvangen vacatures april 2020-mrt 2021

Aantal ontvangen vacatures in maart  2021

Aantal openstaande vacatures eind maart 2021

1° bestuurder bouwplaatsmachines

311

29

94

2° kraanbestuurder/torenkraanbestuurder (J+E)

319

29

92

3° vrachtwagenbestuurder rijbewijs C/E/CE

5236

674

980

4° onderhoudsmecanicien

1.664

185

465

5° onderhoudsmecanicien van bedrijfs- of vrachtwagens

419

52

144

6° technicus voertuigen

478

44

87

7° technieker werf-, landbouw- en hefmachines

522

31

120

8° rigger-monteerder

129

5

15

9° onderhoudselektricien/technicus elektronische installaties/technicus controle en kwaliteit elektriciteit en elektronica

3001

453

1057

10° residentieel elektrotechnisch installateur

1.198

121

412

11° monteur elektrische en elektronische producten

1.197

159

488

12° bordenbouwer

98

10

30

13° industrieel elektrotechnisch installateur/technicus industriële installaties/technicus ontwerper industriële automatisering/technicus industriële automatisering

3329

374

903

14° insteller-bediende CNC werktuigmachines

608

75

138

15° pijpfitter

189

14

87

16° monteur centrale verwarmingsinstallaties/onderhoudstechnicus verwarmingsinstallaties/brandertechnicus

937

73

372

17° sanitair installateur

1.176

147

350

18° installateur van datacommunicatienetwerken

643

29

109

19° chef-kok

599

94

190

20° slager

625

75

240

21° bakker/patissier

230

24

68

22° zorgkundige/verzorgende

5146

556

699

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.